tisdag, augusti 30, 2011

Varför mörkas bristande kvalitet i Stockholms läns mammografi?

Tänk dig själv att du har upptäckt en knöl i bröstet. Tänk dig vidare att du får denna undersökt, rädslan för att det ska visa sig vara cancer, osäkerheten, utsattheten. Förstå hur beroende du i den situtaionen är av vården, att den fungerar som den ska, att svaren håller kvalitet. Så tänker du dig in i situationen att det uppdagas kraftiga kvalitetsbrister i just denna del av vårdkedjan. Och inte bara det. Att det visar sig att dessa brister varit kända länge, men kritiska rapporter mörkats, problemen - vad det verkar - sopats under mattan. Då befinner du dig i den situation som tyvärr blivit verklighet i Stockholms läns landsting de senaste dagarna.

TV4 avslöjade igår att Stockholms läns landsting fortsatt hänvisa kvinnor till privata mammografimottagningar som de egna experterna redan dömt ut. "Det föreligger risk för att sjukliga förändringar missas och därför är fortsatt verksamhet ej försvarbar", skriver experterna exempelvis om en av mottagningarna. I mars. Först nu, efter att journalisterna på TV4 trots idoga försök att hindra att uppgifterna kommer ut uppmärksammat frågan, vidtas åtgärder. Mot en av mottagningarna. Den generella kvaliteten är det fortfarande ingen från den rådande landstingsmajoriteten som har agerat runt.

Jag vet inte vad detta beror på. Men misstanken uppstår - ofrånkomligen - att omsorgen om de privata klinikerna vägt tyngre än omsorgen om de kvinnor vården är till för. Det är i sådana fall en skandal som får än djupare politiska förtecken. Och det passar tyvärr in i ett mönster vi sett alltför många exempel på i just Stockholms läns landsting under de senaste åren.

Socialdemokraterna kommer via Dag Larsson ställa ett antal mycket kritiska frågor på dagens sammanträde i landstinget hälso- och sjukvårdsnämnd (se pressmeddelande här). Det är frågor som måste få sitt svar. Frågor som handlar om vem som visste vad och när, varför åtgärder inte vidtagits, och vilka kostnader som förknippats med detta.

Men efter detta måste en vidare sjukvårdspolitisk debatt till. Hur återställer vi förtroendet för vården? Vad är det som har gått fel i Stockholms läns landsting? Och villket ansvar är de regerande moderaterna och ansvarigt landstingsråd Filippa Reinfeldt beredda att ta?

Vi behöver en sjukvårdspolitik som sätter medborgaren i centrum. Det har vi inte idag. De senaste dagarnas avslöjanden gör tyvärr den saken mer tydlig än någonsin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: