onsdag, mars 06, 2013

Avskaffad anställningstrygghet i psykiatrin drabbar barnen

När Järva barn- och ungdomspsykiatri byter ägare från Praktikertjänst till Prima Barn AB vill inte den nya ägaren låta personalen följa med. Det är allvarligt för verksamheten ute i Rinkeby. Men det är också allvarligt för hela vårdgrenen. Inte bara drabbas den viktiga kontinuiteten i vården. En avskaffad anställningstrygghet för psykiatrins medarbetare försämrar dessutom möjligheterna att rekrytera till dessa jobb i framtiden. Och man kan vara irriterad på den nya ägaren för hur de beter sig mot den gamla personalgruppen. Men det riktigt stora ansvaret ligger på den politiska nivån. Därifrån är det tyst.

Det är ett politiskt ansvar att se till att vi har en barn- och ungdomspsykiatrin som präglas av långsiktighet och hög kvalitet. Och jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: då är inte ett kortsiktigt konkurrens- och marknadstänkande den rätta vägen framåt. Att den nuvarande politiska majoriteten i Stockholms läns landsting vad det verkar inte ens bryr sig om att säkra att viktiga personalgrupper inte förlorar sin anställningstrygghet och att kontinuiteten i barns- och ungas psykiatriska vård upprätthålls visar tyvärr på att man inte förstår detta.

För den politiska ledningen skulle kunna agera. Peka med hela handen och förklara vikten av kontinuitet, hur allvarligt man ser på den uppkomna situationen. Det är otillständigt att detta istället hänskjuts till juridiska överläggningar med oklar utgång. Här borde Birgitta Rydberg (fp) eller Filippa Reinfeldt (m) sätta ner foten. Men istället hör vi en talande tystnad.

Allt fler pekar idag på det kommersialiseringstänkande som på bred front hotar vårdens kvalitet. För det är skillnad på att sälja korv och att bedriva vård. Detta gäller i än högre grad för så känslig verksamhet som barn- och ungdomspsykiatri. Vi behöver utveckling, men vi behöver utveckling utifrån vårdens egna villkor, personalens professionella kompetens och - framförallt - barnens och de ungas behov.

Vi måste ha en ny inriktning på sjukvårdspolitiken i Stockholms läns landsting. Det visar inte minst det som just nu händer med barn- och ungdomspsykiatrin. Men dessutom borde en ansvarsfull politisk ledning oavsett politisk färg agera med kraft mot vad som nu är på väg att ske i Rinkeby. Avskaffad anställningstrygghet för BUP:s anställda tjänar ingen på. Allra minst de barn och unga som vården är till för.

Mer om detta kan du läsa här, här, här, här.

Inga kommentarer: