tisdag, mars 27, 2012

Dagens gråsossecitat

"En åtgärd av sådan karaktär, att den icke väcker några mystiska föreställningar till liv, lämnar tankens klarhet orubbad och tillåter en nykter analys av tänkbara verkningar. Så snart en åtgärd däremot är förknippad med föreställningar om något mystiskt och apokalyptiskt, såsom 'socialisering' till skillnad från en konkret administrativ eller dylik åtgärd av gammal eller fantasilös karaktär, kommer den mystifierade fantasin i rörelse, och ett nyktert omdöme blir omöjligt. Den ena sidan förlorar all förmåga att se eventuella fördelar, den andra eventuella nackdelar. Det är en faktiskt erfarenhet, att samma sak, som framlagt i termer som äga detta mystiska skimmer föranleder största oenighet, mycket lätt löses i enighet så snart man övergår till en konkret terminologi. Och tvärtom: de som voro ense så länge envar kunde kunde dölja sina praktiska farhågor under den gemensamma mystiska formeln, bli ofta oense när denna upplöses." 
Nils Karleby, Socialismen inför verkligheten (1926)

4 kommentarer:

britta_s sa...

Underbart!!!!

Jan Wiklund sa...

Det äger nog sin riktighet. Att välfärdstjänster inte kan privatiseras utan att försämras är ett närmast ideologilöst, företagsekonomiskt yttrande. Transaktionskostnaderna blir för höga.

auktoriserad översättare sa...

Varför inte en kurs i klarspråk.

Varför skall politiker uttrycka sig så krångligt, varför inte göra budskapet mer lättillgängligt?
Tror att det skulle minska politikerföraktet och öppna upp för den politiska debatten.

Johan Sjölander sa...

Vill understryka att citatet är från 1926...