onsdag, juli 02, 2008

Klokt om SD och den globala kapitalismen

"Vänstern har varit lika paralyserad av kapitalismen som de flesta andra, men för SD:s sympatisörer representerar SD något som faktiskt ingen annan står för. En ren motståndsrörelse mot den globala kapitalismen." Det skriver bloggaren Vänstra stranden insiktsfullt i ett inlägg som rekommenderas för läsning; Credo om motståndet mot kapitalismen.
Att modernisering, globalisering och en alltmer allomfattande kapitalism föder motkrafter både till höger och vänster är ingen ny företeelse. Man kanske kan säga att både den auktoritära/konservativa högern och den radikala vänstern på olika sätt fyller i tomrummen i den liberala myten: på olika sätt står de upp för livsvärden och värderingar som inte ryms i en värld där "the economic man" blir alltings måttstock. Sedan kan dessa värden vara nationen, traditionen och rasen eller demokrati, människovärde och en jämlik samhällsgemenskap. Men poängen är att de är något annat, något mer. 
Strandens analys är därför att det behövs en starkare; mer medveten och bättre organiserad; vänster som på allvar skapar alternativ till marknadssamhället för att högerextremismen ska kunna bekämpas. "Om det är bekämpa Sverigedemokraterna vi vill så måste vi bekämpa det globala kapitalet och dess förmåga att profanera allt heligt och förflyktiga allt beständigt", som hon skriver.  Och det ligger naturligtvis mycket i det. 
En vänster som inte förmår vara genuint samhällskritisk öppnar upp fältet för andra krafter att fylla den rollen. Det är tyvärr en tes som det är alltför lätt att finna historiska belägg för att den stämmer. 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,  och annat intressant

5 kommentarer:

fredrik sa...

Samtidigt är det en risk i att göra kampen mot fascismen till ett kafferep där man diskuterar otstrategier. Fascismen växer sig stark när vänstern inte LEVERERAR. Prat är trevligt, men så länge folk är rädda för och lider under kapitalismens följder (arbetslöshet,utarmad välfärd, alienation osv) kommer man inte att kunna bemöta dem.

Johan Sjölander sa...

Riktigt, VS inlägg är ju också en kritik mot någon sorts Hardts/Negris tro på att en oorganiserad nätverksbaserad "multitud" i sig ska kunna göra skillnad. Istället behövs en välorganiserad vänster som - precis som du skriver - faktiskt levererar.

Tobias Lindgren sa...

Det är mycket enkelt, fredrik. Sd är inget fascistiskt parti och har aldrig varit det. Därför har ni inget att frukta.

Kraxpelax sa...

Sverigedemokraterna ska inte förringas. Partiet är inkompetent, men kan fullgöra en konstruktiv vågmästarroll. Invandring på mariginalen är INTE bra i nuläget.

Global kapitalism, var det.

Bara ta ett steg tillbaka, överblicka läget i sin helhet. Så enkelt allting är.

Ägandets illusion. Men allt ska ju tas ifrån oss, vi skall alla dö. När Jan Stenbäcks hjärtattack kom, vad hade han då för glädje av sina miljarder? Ingen alls.

Vad ska man med miljarder till? Man har ingen glädje av dem. Pengarnas gränsnytta blir noll på betydligt lägre nivå, så vafarao håller finansherrarna på med.

Ekonomin. Utväxlingen varor-pengar-papper. Pengar köper nytta, papper köper pengar. Sista ledet rör sig oberäkneligt, i regel inte mycket mer dramatiskt än de andra två. Det är den förrädiska volatiliteten. Men när det stämmer, får vi en pisksnärt. Den blir NEDÅT nu. Som 1929. Närsomhelst.

Dethär tangerar matematisk kaosteori.

Makroekonomins multipla jämviktslägen. Fasförändringar i aggregerad psykologi.

Tillämpa Friedman, förvisso en stor ekonom. Vad ska man säga om pappersmängden? relativt förväntad mängd av varor framöver? Vi har en ordentlig pappersinflation nu, inte sant. Hur kommer den att utvecklas?

Det är en jädrans massa papper ute och fladdrar, outgrundligt härledda derivat och allsköns konstigheter man har just noll koll på. Under lång tid svänger dessa i otakt och tar ut varann, vilket ger sken av stabilitet. Men vid en närmast oförutsägbar ekonomisk brytpunkt, genererad av vibrationer genom ett oerhört stelt och sensibelt, merendels subliminalt, kollektivpsykologisystem, får vi ett paradigmskifte och en sillstimskoordination.

Så över till ett mer allmänt perspektiv.

Kapitalismen fungerar bara under tillväxt. Det har vi haft i tre hundra år. Lysande utsikter, splendid expectations. Det är kapitalismens motor.

Men nu är vi på välståndspuckelns topp. Peak oil. Därav de globala prisstegringarna. En oundviklig och beständig global kostnadsinflation; en real fördyring. Teknologins utveckling håller inte alls jämna steg, och detdär "förhoppningsvis tillfällig" var ju bara en sakligt tom floskel från Villy Bergström. Från och med nu bär det nedåt. Det är visshet. Det är futurum exactum.

Följden blir ständiga prisstegringar, mot vilken räntehöjning visavi omvärlden endast ger engångslättnad via valutan om denna stiger som beräknat, något som arbetsmarknadens parter, som ju beaktar de raka rören till sina egna plånböcker, har fullt klart för sig. Om dessa externt givna prisstegringar irrationellt får inspirera återkommande räntehöjningar, kan naturligtvis konjunkturen dämpas så pass att priset ändå stannar, men då i läge med sannolikt skyhög arbetslöshet.

Hårdast drabbas kapitalägarna, som får se sina förmögenheter sjunka ihop. Vi får en inkomstutjämning på värsta tänkbara sätt. Det här är av allt att döma ett sannolikt scenario, inte minst för Europa, som sitter fast i ett felaktigt penningpolitiskt paradigm.

Hursomhelst är ekonomin i grund och botten obönhörligt realt betingad. Med denna enkla insikt i minne blir långtidsprognosen inte särskilt svår.

Ständig kontraktion förestår. Ekonomisk järnålder utan slut i sikte. Och alla multiplikatoreffekterna verkar fr o m nu i fel riktning.

Och vad är en aktie? Ett papper. Ingenting annat. Det ÄR inte reala tillgångar. Den certifierar ett anspråk på dem. Ett mycket osäkert sådant. För att komma ÅT sitt anspråk, från vilket man söker NYTTA, måste man ju gå kretsloppet bakåt, via pengarna. Den bron är nu synnerligen bräcklig.

Och hur mycket värd är en maskin? Den är värdelös om den står stilla. Dess gång är beroende av att kretsloppet varor-pengar-papper-varor osv håller igång. Men nu dalar papperen och blir liggande, vilket slår tillbaka med stagnation på de båda andra spetsarna i tur och ordning. Kretsloppet stannar av.

(Pengarnas omloppshastighet har länge varit dalande i USA, vilket just ingen har noterat. Deflationspress och inflationstryck kolliderar.)

Pengar kommer att bli oerhört dyra.

Den rationelle investeraren positionerar sig aggressivt negativt och/eller stämmer kraftigt ned sina anspråk, drar sig ur all osäker placering och konsoliderar sin position på en blygsam nivå, så behaglig och säkerställd som möjligt.

Och så enkelt är det.

Nu börjar kapitalismens svanesång!
.
- Peter Ingestad, Solna

Johaaaan sa...

Almega försöker skämta till och visar med ”glimten i ögat” deras syn på facket.

Kolla in filmerna som faktiskt är rätt roliga:

http://www.youtube.com/watch?v=DaLLX16S3SQ

och

http://www.youtube.com/watch?v=t_ZJ8hhILZQ

Va tycker du om filmerna?