onsdag, september 28, 2011

Ytterligare ett slag mot psykiatrin?

Aftonbladets ledarsida skriver idag om att det inom Stockholms läns landsting finns uttalade planer på att flytta ut åtminstone delar av den psykiatriska vården från länets akutsjukhus. Det är bra att denna fråga uppmärksammas. Jag är inte alls säker på att det alla gånger behöver vara fel att hitta nya, bättre vårdlokaler än de som finns idag. Det är också ett faktum att vi har och under långt tid har haft en situation med väldig platsbrist på sjukhusen. Men när det gäller psykiatrin är det extremt viktigt att de förändringar sker sker med psykiatrins bästa för ögonen, och inte bara för att det behöver beredas plats för annan vård i sjukhusens lokaler. 

Med anledning av det har jag ställt en interpellation till ansvarigt landstingsråd som jag kommer att få besvarad och förhoppningsvis också får tid att diskutera på landstingsfullmäktige den 11 oktober (den läser du här). Den handlar om hur de som vet bäst - patienter, anhöriga och personal - ska involveras i processen. Hur vi se till att de nya vårdmiljöer som skapas blir de allra bästa. Och om hur vi arbetar för att klara av koppling till exempelvis forskning i den tänkta framtidens sjukvård.

Än så länge är så gott som alla detaljer runt detta - precis som Aftonbladet skriver - höljda i dunkel. Det håller inte. Ingen politiker kan låtsas om som om de problem som finns idag inte existerar. Men lösningen av dem kräver öppenhet och ett tydligt ansvarstagande för psykiatrins framtid.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant

1 kommentar:

Anonym sa...

Det viktigaste är inte var lokalerna finns utan att den som söker hjälp får det utan att ifrågasättas in absurdum. Sen länge har tex alkoholmissbrukare dragit i sig en flaska innan de sökt hjälp bara för att få upp promillen innan de ringer på dörren och snart är vi där i psykiatrin. Hur många har inte tagit sina liv pga att prioriteringarna har gått för långt från läkares sida pga resurser? En desperat bekant till mig med självmordstankar ombades att gå ut från akuten för annars skulle de skicka efter väktare alt. polis (detta i en annnan del av landet men ändå...).