onsdag, juni 16, 2010

Sanningen om de försvunna välfärdsarbetarna

En av de faktauppgifter som dagens partiledardebatt kom att handla om var hur utvecklingen inom välfärden egentligen sett ut under den senaste mandatperioden. Fredrik Reinfeldt hävdar att de minskningar av antalet anställda som de rödgröna pekar på bara är en fråga om att välfärdsarbetarna bytt arbetsgivare - från kommun till privat. Konjunkturinstitutet visar att han har fel. 

I sitt fördjupnings-PM nummer sex 2010 tittar KI närmare på saken. De kommer fram till följande (sidan åtta, min fetning):

"Sysselsatta i kommunal sektor har minskat de senaste åren. Om vi adderar sysselsatta i de kommunalt finansierade företagen till sysselsatta i kommunal sektor, finner vi att minskningen av antalet kommunalt finansierade sysselsatta blir mindre, se Diagram 3. Även om man inkluderar denna grupp så har det dock skett en tydlig minskning av antalet kommunalt finansierade sysselsatta de senaste åren.
Mellan 2007 och 2009 minskade de med omkring 33 000 personer, det vill säga ca 3 procent
. Åren dessförinnan skedde det en successiv ökning av de kommunalt finansierade sysselsatta."


Hela rapporten kan läsas här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , och annat intressant

2 kommentarer:

Feline Flodin sa...

Tack!

Eric Sundström sa...

Otroligt att han har fel siffror ännu en gång!