tisdag, mars 27, 2012

Dagens gråsossecitat

"En åtgärd av sådan karaktär, att den icke väcker några mystiska föreställningar till liv, lämnar tankens klarhet orubbad och tillåter en nykter analys av tänkbara verkningar. Så snart en åtgärd däremot är förknippad med föreställningar om något mystiskt och apokalyptiskt, såsom 'socialisering' till skillnad från en konkret administrativ eller dylik åtgärd av gammal eller fantasilös karaktär, kommer den mystifierade fantasin i rörelse, och ett nyktert omdöme blir omöjligt. Den ena sidan förlorar all förmåga att se eventuella fördelar, den andra eventuella nackdelar. Det är en faktiskt erfarenhet, att samma sak, som framlagt i termer som äga detta mystiska skimmer föranleder största oenighet, mycket lätt löses i enighet så snart man övergår till en konkret terminologi. Och tvärtom: de som voro ense så länge envar kunde kunde dölja sina praktiska farhågor under den gemensamma mystiska formeln, bli ofta oense när denna upplöses." 
Nils Karleby, Socialismen inför verkligheten (1926)

fredag, mars 16, 2012

Politiska segrar lyser upp i oppositionsmörkret

Låt mig vara ärlig. Att vara politisk opposition kan vara fruktansvärt frustrerande. Man träffar en massa människor, för en massa samtal, ser en massa problem, definierar lösningar - allt för att bli nedröstad av den politiska majoriteten i slutändan. Att behålla gnistan är inte alltid det lättaste. Därför känns det enormt skönt när det visar sig att det arbete som bedrivs faktiskt spelar roll. Och i den här veckan har vi sett inte mindre än tre exempel på hur den socialdemokratiska oppositionspolitik i Stockholms läns landsting spelar roll genom att vi driver majoriteten eller åtminstone förvaltningen framför oss.