tisdag, januari 31, 2012

Vad innebär privatiseringarna inom psykiatrin för möjligheterna att förbättra vården för unga som mår psykiskt dåligt?

Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar. Var tredje ung kvinna och var femte ung man i Stockholmsregionen uppger själva att de mår psykiskt dåligt. Detta handlar om synnerligen allvarliga saker, där den yttersta konsekvensen - självmordet - är dödlig. Samhället har ett stort ansvar för att öka kunskapen och utifrån det formulera fungerande strategier för att motverka och förebygga den psykiska ohälsan. Därför blir jag lite bekymrad när jag ser att ett angeläget projekt för att kartlägga självskadebeteende hos unga inte rör alla delar av länet på grund av att delar av vården drivs privat. 

torsdag, januari 26, 2012

Löfvens utmaningar - hela listan

Verkställande utskottet har nu formellt nominerat Stefan Löfven till ny partiledare för socialdemokraterna. Som jag skrev tidigare idag är det ett bra val. Men det är ett digert arbete som ligger framför honom. Så här ser jag på vad som måste göras:

Stefan Löfvén en bra början

Om ryktet stämmer och det blir Stefan Löfvén som tar över det socialdemokratiska partiledarskapet är det ett utmärkt val. Metallbasen utstrålar trygghet och stabilitet, han känns intelligent och trovärdig inte minst när det rör frågor om jobb, ekonomi och tillväxt. Tillsammans med partisekreterare Carin Jämtin som under senaste dagarna blivit brett respekterad för sina ledaregenskaper i hanterandet av den interna partikrisen efter Håkan Juholts dramatiska avgång har vi här ett starkt ledarpar. Men resan för det socialdemokratiska partiet på vägen till att bli en rejäl utmanare om regeringsmakten har ändå bara börjat.

måndag, januari 23, 2012

Några ord om något helt annat

Svensk politik just nu handlar om en sak: det socialdemokratiska partiets framtid efter Håkan Juholts dramatiska avgång. Jag inser och håller med om detta men skulle ändå vilja påminna om den artikel jag nu i lördags skrev om den psykiska ohälsan med anledning av att det då var på året tre år sedan Anna Odell fejkade ett självmordsförsök som en del i ett konstnärligt examensarbete med fokus på psykiatrin. 

Var tredje ung kvinna och var femte ung man i Stockholm mår psykiskt dåligt. Ångest, sömnsvårigheter och ont i själen är vår tids stora folksjukdom. Om du har några minuter över åt något annat än socialdemokratin efter Juholt får du gärna läsa min artikel på det temat - du hittar den i fulltext här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

fredag, januari 20, 2012

Nej, det är inte lätt att vara socialdemokrat idag. Men...

Det är naturligtvis inte lätt att vara socialdemokrat i dagarna. Samtidigt ska man inte klaga. Det är förmodligen lättare att vara socialdemokrat än att vara bostadssökande, tågresenär, boende inom äldreomsorgen, förtidspensionär, utförsäkrad, långtidssjukskriven, skolelev, ungdom i största allmänhet eller på något annat sätt exponerad för de samhällsproblem den nuvarande regeringen inte bara låter bli att lösa utan ofta dessutom förvärrar. Politik är inget självändamål utan ett nödvändigt hanterande av våra gemensamma angelägenheter. Insatsen i det politiska spelet är inte individuella politiska karriärer utan verkligheten. Ibland är det lätt att glömma bort den saken. 

torsdag, januari 19, 2012

Don´t mess with the småbarnspappan

Det är märkligt med sociala medier. Plötsligt dyker någonting upp, sprids och delas. Oftast är det något aktuellt. Men ibland kan det vara en flera år gammal text som plötsligt får nytt liv. Senaste veckorna har jag bland annat stött på PM Nilssons flera år gamla avgångskrav på Carl Bildt, en medieundersökning som jag till och med bloggade om i tron att den var helt ny och nu sprids en intervju från 2007 med Annica Dahlström där hon hävdar att pappor inte bör vara hemma med sina barn som en löpeld över nätet. Det är intressant, men när jag nu läser om artikeln är det en annan sak som slår mig.

onsdag, januari 18, 2012

Jag skriver om klass och rökning på DN.se

Visst är det ett stort problem om fler femtonåringar börjar röka. Men staten löser inte det genom att blunda för sociala faktorer som ligger bakom. Det skriver jag tillsammans med Margareta Persson, Berndt Lundgren och Eva Olofsson idag i en replik på Statens Folkhälsoinstituts generaldirektör Sarah Wamalas debattartikel där hon la hela ansvaret på föräldrarna.

Själv tycker jag att detta är en väldigt viktig distinktion att hålla i huvudet. Folkhälsopolitik kan inte vara att staten moraliserar och uppfostrar sina medborgare. Däremot finns det all anledning att peka på de bakomliggande faktorer som faktiskt gör att vi lever i ett land som forfarande präglas av enorma ojämlikheter i hälsa beroende på socioekonomisk bakgrund.

Läs även andra bloggares åsikter om , , och annat intressant

tisdag, januari 17, 2012

Moderaternas akilleshäl

Eric Sundström har slagkraftigt sammanfattat Dagens Arenas granskning av de moderata avknoppningshärvorna som senast varit på tapeten i Stockholms läns landsting. "Moderata kompispriser" är rubriken på artikeln, och den är onekligen talande. Den välfungerande vårdcentralen Serafen säljs av landstinget för några hundra tusen, några år senare säljs den vidare för dryga tjugo miljoner och Dagens Arenas granskning visar att en av de privatpersoner som tjänat på mellanskillnaden är personligt bekant med ledande moderatpolitiker. Bestickande, onekligen. Men samtidigt är  det viktigt att det under detta finns en strukturell fråga som vi måste våga ta i.

måndag, januari 16, 2012

Jag på Dagens Samhälle om varför jag tänker demonstrera mot tvångssteriliseringarna

På onsdag kommer jag att demonstera utanför riksdagshuset för att få stopp på kravet på tvångssterilisering för att få genomgå ett könsbyte. Jag tycker att det är något inte minst vi som är aktiva inom sjukvårdspolitiken borde göra. På Dagens Samhälles debattsajt utvecklar jag varför. Du läser hela texten här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , och annat intressant

1968-generationens journalister de mest borgerliga idag

Journalister födda på 1940-talet är de som är mest benägna att stödja moderaterna och minst benägna att stödja vänsterpartiet. Det visar visade journalistikprofessorn Kent Asp för flera år sedan när han presenterade en som nu presenterar en ny undersökning om journalisternas partisympatier*. De som var unga revolutionsåret 1968 är alltså de som idag är som mest borgerliga. Egentligen överraskar detta mig inte ett dugg. Men kanske ställer det ändå en och annan fördom om det radikala "68:orna" på huvudet. 

En storslagen politisk fantasi

Den amerikanska drömmen är en storslagen politisk fantasi. Ett samhälle präglat av enorma sociala skillnader, visst, men ändå med det där löftet i botten om att vem som helst som bara arbetar tillräckligt hårt och är tillräckligt begåvad kan nå den absoluta toppen. Att vara mot detta känns ogint, tråkigt, ett försvar för medelmåttorna mot visionärerna, drömmarna, de som vågar. Problemet är bara det att fantasin är just det, en fantasi, och i verkligheten så är det amerikanska löftet mer närvarande i andra mer jämlika samhällen.

lördag, januari 14, 2012

Eklund: Rätt frågor och fel svar om framtidens kapitalism

Dagens avreglerade finanskapitalism fungerar inte. Diskussionen borde därför handla om hur en ny kapitalism, som klarar av både de klimatmässiga och sociala utmaningar vi står inför, ser ut. Det säger Klas Eklund på DN-debatt. I det har han helt rätt. Och även om svaren Eklund själv ger på sin egen fråga brister så är det en viktig debatt han inleder. 

fredag, januari 13, 2012

Landstingen måste reagera mot tvångssteriliseringarna

Häromdagen kom beskedet: kristdemokraterna har i regeringen varit de som vunnit frågan om tvångssteriliseringar. Nu måste landstingen reagera mot att våra läkare även fortsättningsvis ställs inför ett omöjligt etiskt dilemma: antingen låta bli att hjälpa personer födda i fel kropp, eller genomföra tvångssteriliseringar. Det är fullkomligt orimligt och det enda rätta att göra är att ta bort steriliseringskravet.

torsdag, januari 12, 2012

Jag i ETC: Fattigdom en tickande ohälsobomb

Även i Sverige har vi stora skillnader i hälsa beroende på sociala klyftor. Vi måste ta forskarnas varningssignaler om att en ökad fattigdom riskerar att leda till ökad ohälsa på allvar, och inse att en folkhälsopolitik också måste vara en jämlihetspolitik. Det skriver jag i senaste ETC Stockholm. Artikeln i fulltext hittar du här.

PS: glöm inte att gilla Sjölander på Facebook. Adressen är facebook.com/sjolanderjohan. Läs även andra bloggares åsikter om , , , och annat intressant

Konsten att blåsa en skattebetalare

2007 såldes den offentliga vårdcentralen Serafen till en grupp privatpersoner för 694 000 kronor. Enligt uppgifter som presenteras av vänsterpartiet nu på morgonen har samma vårdcentral nu sålts vidare. Köpesumman den här gången dock på en helt annan nivå: uppemot 20 miljoner kronor ska nya ägaren Capio enligt uppgift ha betalt. Om detta stämmer finns det två tänkbara förklaringar. Antingen har något extremt hänt med verksamheten på Serafen de senaste fyra-fem åren som gjort att verksamhetens värde faktiskt ökat trettiofalt. Eller så var det politiska beslutet om försäljning en extremt dålig affär och skattebetalarna kan känna sig rejält blåsta.

onsdag, januari 11, 2012

Gammal bloggkärlek rostar aldrig?

Jag får väl erkänna. Jag trodde det var över. Det började smygande. Förälskelsen jag för några år sedan kände inför bloggmediet ebbade nästan omärkligt ur. Mikrobloggar som Twitter och Facebook gav vad jag behövde, utan att kräva lika mycket tillbaka. Jag tappade kontakten med bloggosfären. Kände mig inte längre som en del av den. Upptäckte att detta utanförskap egentligen inte störde mig. Alls. Långsamt växte insikten: det kanske var slut. På riktigt. Dags att gå vidare. Men som ni förstår av detta blogginlägg så kan det faktiskt vara så att jag hade fel i den saken.