onsdag, december 08, 2010

Alla ska med. Även medelklassen.

Ärligt talat. Jag har ingen aning om det är vänster eller höger. Men jag tycker verkligen att det är ett samhällsproblem av rang att vi idag har trygghetssystem som a-kassan som i praktiken inte omfattar medelklassen. Och jag är helt övertygad om att det på sikt också missgynnar även låginkomsttagare. 

Uppsalaforskaren Karl-Oskar Lindgren konstaterar i en studie att fyra av fem idag slår i taket i a-kassan och alltså inte omfattas av en inkomstbortfallstrygghet på 80 procent av inkomsten (läs mer i exempelvis E24: Sveriges a-kassa - en av de sämsta i världen). Rapporten bekräftar den bild som tidigare konstaterats av framförallt TCO. De redogjorde i en rapport i våras för hur utvecklingen ser ut i Sverige, hur den skiljer sig från andra länder och vilka långsiktiga konsekvenser det kan tänkas få (rapporten hittar du här). Slutsatserna är alarmerande. "Försämringarna är inte marginella utan kommer att spela stor roll för den svenska modellens fortlevnad. Nästa regering står vid ett vägskäl. Görs inget för att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen kommer legitimiteten att raseras. Sverige glider sakta från en nordisk välfärdsmodell till en grundtrygghetsmodell där ökade klyftor, ökad utslagning och försämrad omställningsförmåga blir en trolig konsekvens", skrev de i våras. Signalerna från regeringen att man tar detta problem på allvar har sedan dess som bekant varit tämligen obefintliga.

Karl-Oskar Lindgren för liknande resonemang, och drar i sin studie slutsatsen att ett generösare system också gynnar låginkomsttagare.  Vilket jag inte tycker är ett dugg överraskande. Själva grundtanken i en generell välfärdsmodell är någonstans att alla i slutändan tjänar på att alla är med och omfattas. Och då har även de som tjänar lite bättre rätt att ställa krav på en rimlig inkomsttrygghet.

Jag tror dessutom att en stark arbetslöshetsförsäkring är bra för Sveriges långsiktiga utveckling, eftersom den ökar människors vilja att ta risker och våga nya saker, samt förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Att vi i mer eller mindre tysthet har smugits in i ett system med grundtrygghet där stora befolkningsgrupper blir hänvisade till privata lösningar för att kunna känna trygghet är en fråga vi borde prata mer om. Och det är någonting vi borde göra någonting åt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant

3 kommentarer:

Jesper Nilsson sa...

Det är väl just detta sätt som vi skall närma oss medelklassen. Med så generell välfärd som möjligt. Det är enligt mig "vänster"-sättet att driva politik som inkluderar en bättre ställd medelklass.

Problemen uppstår när Socialdemokratin försöker blidka medelklassen med reformer, skatteförslag och eko-politik som ENDAST berör medelklassen. T.ex. sänka skatt för stillasittande kapital, förenkla krediter för egenföretagare, slopande av beskattning av fastigheter osv. osv. En sådan väldfärdstrygghet som inte är generell splittrar upp och försämrar stödet för generell välfärd. Det är "höger"-politik.

Det är den typen av "medelklasspolitik" som Iljan t.ex. blivit beskylld att driva.

PS. Och ja, självklart uppstår samma problem med välfärd för "endast" den lägre underklassen. DS.

Unknown sa...

Många fackföreningar erbjuder en tilläggsförsäkring för folk med litet högre inkomster. Räknar man med det blir nog inkomstrelateringen bättre. Det gör att individen kan välja själv och anpassa sitt skydd till sin situation.

Och Jesper: vad är "stillasittande kapital"? Till och med pengarna på ditt sparkonto arbetar; det är därför du får ränta.

Anonym sa...

Socialdemokraternas motto "alla ska tvingas med" kanske inte faller alla på läppen? Men jag visste inte att det var så här i Sverige nuförtiden. Om du ökar arbetslöshetsförsäkringen så att ingen slår i taket, hur mycket måste man öka skatterna? Har inte Sverige nog med skatter?

FredrikN