tisdag, juli 11, 2006

Kul sommarpyssel; att kalla någon för nyliberal

En kul sommarsysselsättning som rekommenderas för den hågade är att kalla en nyliberal politik för just nyliberal. Det skapar nämligen omedelbart en uppsjö av reaktioner där den huvudsakliga kritiken mot dig kommer att vara att du är dåligt påläst/obildad/demagogisk eftersom den av dig kallade nyliberala politiken alls inte är det i ordets egentliga mening.

Låt mig börja med en kort idépolitisk orientering: liberalismen brukar av hävd anses uppdelad i två traditioner eller riktningar. En som med modernt språkbruk kallas socialliberal (och som inledningsvis av en ödets ironi var den som betecknandes ny-) och som väl kan sägas ha JS Mill som någon typ av ursprungsgestalt. Och så en som idag betecknas nyliberal (tidigare exempelvis Manchesterliberal) där vi bland de gamla urfäderna kan se Adam Smith med sin osynliga hand och bland de samtida exempelvis Milton Friedman.

Liberalismen är nu en väldigt bred rörelse, och bägge traditionerna rymmer inom sig stora variationer. Men grovt förenklat kan vi säga att socialliberalen har någon typ av social marknadsekonomi som ideal, emedan nyliberalen mer fokuserar på den oreglerade marknadens förträfflighet. Socialliberalen vill ta ut tillräckligt mycket skatt för att kunna kompensera för marknadens orättvisor, nyliberalen menar att det bästa är att låta nämnda marknad sköta så mycket som möjligt själv.

Då kan man tycka att en politik som i en bred bemärkelse hämtar sin huvudsakliga näring och inspiration från en Friedmansk/Smith:sk tradition också skulle kunna kallas för just nyliberal. Men se det går inte. För sedan någon gång på 90-talet har nyliberalismen nämligen kommit att få en väldigt snäv definition. Nyliberal är den – och endast den – som med omedelbar verkan vill avskaffa i stort sett hela statsapparaten och endast ha kvar en minimal nattväktarstat.

Draget till sin spets kan man säga att en person som inte vill rakt av liberalisera hela drogpolitiken enligt detta inte heller kan anses vara nyliberal. Med denna definition säger det sig självt att antalet nyliberaler är tämligen begränsat. Ja, frågan är om de överhuvudtaget existerar (med undantag för några mer teoretiskt orienterade akademiker mer eller mindre knutna till valfri näringslivsfinansierad tankesmedja.) Men är detta verkligen rimligt? Jag tycker inte det.

Ideologier och tanketraditioner är rörliga ting som förändras och utvecklas över tiden. Vad som nu och för alltid är nyliberalt kan inte anses vara låst och definierat av något som stod i ett handlingsprogram från Frihetsfronten i början av 90-talet. Lika lite som feminism, socialism eller konservatism kan anses vara oföränderliga i sin betydelse och definition.

Därför tänker jag fortsätta att kalla saker och ting som hämtar sin näring ur en nyliberal tanketradition för nyliberala. Och inte bara som sommarsysselsättning. Även om det ju också är en alldeles utmärkt sådan.

PS: Det finns naturligtvis också de som har för vana att kalla allt som de inte tycker om för nyliberalt i största allmänhet. Det är jag också mot. Såklart. Nyliberlism är ett begrepp som ska användas med förnuft, typ. Men det får användas, vilket är min poäng DS.

13 kommentarer:

C. L. K. Aqurette sa...

Du har helt rätt, och det är enligt samma breda användning av definitioner som det är korrekt att kalla socialdemokratins vänsterfalang kommunistisk. För du och Marita Ulvskog vill visserligen inte avskaffa demokratin omedelbart, men ser gärna att alla maktpositioner inom statsapparaten fördelas inom partiet. Själv är jag stolt nyliberal, även i de delar som handlar om narkotikapolitik (där jag för övrigt tycks få stöd av stora delar av den europeiska vänstern).

Johan Sjölander sa...

CLK, om du hittar tendenser inom socialdemokratins "vänsterfalang" som går att härleda till Lenin eller Troskij eller någon annan kommunist så får du gärna försöka leda det i bevis. Jag tror du kommer att misslyckas. Däremot är jag rätt säker på att jag kommer kunna hitta tankegods från Friedman och Smith där jag letar...

C. L. K. Aqurette sa...

Johan:
Nja, kanske inte Lenin, Stalin och Troskij. Men nog finns det lite Marx i Lena Hallengren.

Johan Sjölander sa...

Hmm, måste erkänna att det där med YRKESutbildningar och KOMvux leder tankarna åt det hållet. Så du kanske är något på spåret, trots allt.

fredrik sa...

Även om jag är säker på att ganska många socialdemokrater skulle tycka att det var helt OK att bli beskriven som att ha lite Marx i sig så vet jag inte om just Lena Hallengren skulle gilla det. Det var ju trots allt LH som efter att hon blivit statsråd i en morgonsoffa placerade sig som "inte under 3" på en inom-socialdemokratisk-vänster-höger-skala där 1 var vänster och 5 höger.

Sven Elander sa...

Jag tycker det är intressant hur ordet "nyliberal" plötsligt verkar ha blivit så fult. Helt klart verkar det vara så att ordet använts så mycket att vänstern gjort det till ett "skällsord". På samma sätt har högern snott till sig begreppen "frihandel" och "globalisering" i den svenska debatten. Själv tycker jag det är oerhört svårt att diskutera handelspolitik eftersom man blir kallad "protektionist" så fort man exempelvis säger att fattiga länder i Afrika bör ha rätt att reglera sin vattenförsörjning under ett övergångsskede (vilket de inte får om Mandelsson och gänget lyckas driva igenom sin agenda under sommaren). På ett sätt tycker jag det är lite tråkigt att vissa ord är så brännmärkta i den svenska debatten, det känns som det är rätt lågt i tak. För övrigt delar jag helt åsikten att "nyliberal" inte bör användas för allt man ogillar. Det finns en klar tendens inom vänstern att göra det, och då gömmer man att skillnaden mellan konservativ och nyliberal är avgrundsdjup, i alla fall på ett teoretiskt plan.

Foa sa...

Var det dåligt allt vad Marx tänkte och fick ur sig?

Själv så har jag inte läst eller tagit del av Marx.. men kanske har lite Marx i mig i alla fall.

Dom flesta kanske har lite Marx i sig?

Johan Sjölander sa...

Sven, jag håller med dig. En konservativ är inte nyliberal, ens med min "vida" definition. Men jag tycker att en liberalism som inte är socialliberal och tar sin utgångspunkt i Smith/Friedman måste få kallas "nyliberal". För vad "radikaliseringen" av begreppet kommit att innebära är ju faktiskt det att det som tidigare skulle kallats nyliberalt numera är bara liberalt. Och den begreppsförskjutningen är jag (som tycker att liberalismen har en hel del sunt att säga oss) är olycklig.

Och Foa, jag tror ta mig tusan du har rätt. De allra flesta av oss har nog lite Marx i sig. Kanske tom CLK?

Foa sa...

Jo absolut CLK.. Han har ju varit Vänsteranhängare tidigare i livet, men har nu tagit sitt förnuft tillfånga vad jag förstår av vad han själv har skrivit på sin stängda blogg.

Och Marx tror även jag tvivlade då och då som alla gör i livet för att vagga hit och dit i verkligheten som dyker upp ständigt framför en.

Men läser man CLK´s blogg så stängd den är så verkar han mera köra Lenins vals

Foa sa...

Absolut så gäller det CLK... (Ska det stå)

Anonym sa...

Looking for information and found it at this great site... »

Anonym sa...

This is very interesting site... »

Anonym sa...

Looking for information and found it at this great site... Amateur andrea Ultram abuse phentermine diet pill Hair loss partum post Outlook spam filter keygen Neurontin similar product scanners barcode Newfoundland isp server toys Employment drug testing concerta Alternative therapies for pain relief Rodolphus ralph bentley auto dealers