onsdag, juli 12, 2006

Det behövs kanske ingen piska för att folk ska vilja jobba

Högeralliansen bygger som bekant sin politik på att den svenska arbetslösheten ska bekämpas genom att det ska bli värre att vara arbetslös. ”Det ska löna sig att arbeta” heter det i högtidstalen och detta ska förstås som att ”det ska straffa sig att bli arbetslös.” Men fungerar det? Anna Hedborg och Ingrid Esser presenterar idag på DN-debatt en undersökning som säger annorlunda.

Deras poäng är i korthet att omfattande trygghetssystem inte verkar göra folk arbetsskygga. Personligen har jag inte särskilt svårt att ta till mig denna slutsats. Jag har tillräckligt mycket av den gamla gubben Marx kvar i mig för att jag fortfarande ska se på arbete som en möjlig väg till självförverkligande. Vi människor vill arbeta, och behöver inget hot om neddragningar i a-kassan för att göra det.

Hedborg/Esser inleder därför vad som skulle kunna vara en ideologisk debatt med sin artikel. Och en mycket intressant sådan, inte minst för oss aktiva inom arbetarrörelsen. Så det är bara att hålla i den och fortsätta diskussionen.

För mer funderingar på arbetarrörelsen och synen på arbetet, se bland annat vad jag skrev här.

Inga kommentarer: