tisdag, november 04, 2008

It IS the economy, stupid

De första exit-polls som alldeles nyss presenterades på CNN understryker vad som egentligen var helt uppenbart. 62 procent satte ekonomin som den viktigaste frågan, att jämföra med sjukvårdens nio. Utan tvekan gynnar detta demokraterna och Barack Obama som har det största förtroendet i dessa frågor.

Vilket ekonomiskt budskap är det då Obama går till val på? Huvudpoängen är att framtidens ekonomiska politik måste vara annorlunda än Bush-tidens avregleringspolitik och massiva skattesänkningar för de allra rikaste. Istället vill Obama se skattesänkningar för den breda ”middle class:en”, satsningar på infrastruktur och inte minst ”gröna” jobb. Den retoriska kärnan är att Bush-McCains hästskitsteorem – om man bara ger de rika tillräckligt mycket så kommer det till slut att trilla ner på vanligt folk – nu är testat. Och det fungerade inte.

Jag har under dagen på utflykt ute i Virginia fått skakande redogörelser för vad den ekonomiska krisen innebär för vanligt folk. Människor tvingas bokstavligen talat från hus och hem, och fallande fastighetspriser innebär i sin tur också att den lokala välfärden (skolor, etc) som finansieras i stort sett uteslutande via fastighetsskatt hotas. 2009 kommer att bli ett oerhört tufft år för vanligt folk i det här landet.

Och det är den verklighet mot vilket frågan om vem som ska leda landet under åren framöver prövas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: