måndag, november 24, 2008

Myter och sanningar: USA och den sociala rörligheten

I den amerikanska samhällsmodellen är skillnaderna visserligen stora, men också möjligheterna. För den företagsamme finns alltid möjligheten att genom hårt arbete och begåvning jobba sig upp, till skillnad från de trögrörliga och cementerade europeiska eller till och med skandinaviska samhällena. Det är det moraliska grundtemat hos dem som förespråkar en mer ”amerikaniserad” politik även i Sverige. Frågan vi måste ställa oss är då; innebär verkligen den amerikanska modellen att fler får chansen att ”jobba sig upp”? Eller med andra ord, att den sociala rörligheten ökar? Fakta talar för motsatsen.

Detta beskriver TCO:s samhällspolitiske chef Roger Mörtvik i en mycket läsvärd artikel på Aftonbladets debattsida. Och naturligtvis får han mothugg. Att föreställningen att den sociala rörligheten faktiskt är sämre i frihetens land skär djupt i borgerliga tänkares själ visar exempelvis den reaktion som den hälsosamme ekonomisten ger prov på. ”[J]ag skulle nog först vilja se empiriska data som stödjer den tesen” skriver han (lite buttert, tycker jag det känns som) och fortsätter med ett resonemang om att det finns fattiga även i Sverige (vilket ju hade rätt lite med saken att göra).

Hursom. Såklart fanns det fakta, vilket Roger Mörtvik snabbt presenterar i form av ett antal tunga citat på sin blogg. En viktig diskussion, som jag hoppas fler engagerar sig i.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , och annat intressant

1 kommentar:

Christer sa...

Det kanske är så som ni säger, men jag är skeptisk. Varken du eller han redovisar särskilt mycket siffror till stöd för era påståenden. En enda hittar jag vid en snabb genomläsning, att 30-åriga män idag tjänar mindre än på 70-talet. Även om det är helt sant så säger det ju INGENTING om den sociala rörligheten!

Det är ju inte samma 30-åringar idag som då. Till exempel torde andelen nyanlända immigranter i gruppen vara betydligt högre än på 70-talet.

Mer intressant hade varit att studera lönerna hos 70-talets 30-åringar på 80-talet, 90-talet och 00-talet.