fredag, december 19, 2008

Nej. Skilda valdagar ÄR ingen quick-fix till ökat lokalpolitiskt engagemang

Jag är väldigt glad över att det inte blir skilda valdagar i Sverige. Jag är det framförallt för den lokala demokratins skull. En av de få saker vi med viss säkerhet ändå kan säga är nämligen att skilda valdagar skulle leda till ett lägre valdeltagande (i stort sett all erfarenhet pekar på detta, och dessutom är det tämligen logiskt att det förhåller sig på det sättet). Det är dessutom något i grunden provocerande med den människosyn som säger att människor inte är kapabla att fatta självständiga och medvetna beslut om olika politiska frågor bara för att flera beslut ska råka fattas på samma dag.

Empiri talar också emot detta synsätt då vi har en röstsplittring i Sverige. Folk röstar faktiskt olika i de olika valen (fast de är på samma dag). Sedan kan man resonera om hur stor denna röstsplittring är och hur stor den borde vara, men med tanke på att vi har ett så utpräglat partivalssystem i Sverige så är det i grunden inget märkligt med att de allra flesta faktiskt väljer att stödja ett visst parti i flera av valen. Är man moderat så är man det förmodligen oftast i både riks-, landstings- och kommunpolitiken, så att säga.

Finns det då några nackdelar med en sammanhållen valdag? Ja, kanske är det så att de stora sammanhangen blir viktigare när alla val sker samtidigt, och att detta något minskar utrymmet för olika typer av enfrågepartier. Den rika flora av allt från sjukvårdspartier till rent främlingsfientliga partier som finns i våra kommuner och landsting talar visserligen en smula mot detta, men visst. Förmodligen gjorde det låga valdeltagande i europaparlamentsvalet att det var lättare för Junilistan att komma in där än det annars hade varit, för att dra en parallell.

Men är det då verkligen en nackdel om det är de större sammanhangen som hamnar i fokus när vi väljer? Och är det verkligen ett plus om en ökad politisk mångfald åstadkoms genom att fler helt enkelt inte deltar i den politiska processen? Jag tycker inte det.

Jag har stor respekt för ambitionen att lyfta fram den lokala politiken mer. Det finns en massa att göra där. Men skilda valdagar är ingen quick-fix som leder till ett ökad kommunalt engagemang. Vi kan om vi tittar ut över världen se att det inte är helt sällan väljare gör det helt rationella och ofta tämligen effektiva valet att använda sin lokala röst för att straffa eller belöna en sittande regering, till exempel.

Medborgarna är inte dumma i huvudet. Finns det tydliga lokalpolitiska alternativ som skiljer sig från rikspolitiken kommer de att upptäcka det. Finns det det inte, kan vi ha hur skilda valdagar vi vill och det kommer ändå inte att göra någon skillnad.

Denna text ska nog främst ses som en kommentar till Henrik Alexandersson som i sin tur kommenterade denna s-märkta artikel på Newsmill.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , och annat intressant1 kommentar:

Enn Kokk sa...

Det starkaste argumentet för gemensam valdag är att det ökar valdeltagandet i kommunalvalen. Under mina många år som socialdemokraternas nordiske och baltiske sekreterare kunde jag ofta på plats konstatera att deltagandet i kommunalvalen ofta var märkbart lägre där man praktiserade skilda valdagar.