torsdag, oktober 06, 2005

Äpplen och päron

Tony tipsar om denna mycket intressanta statistisk från LO-tidningen. Det handlar om arbetslösheten, hur stor den egentligen är och i förlängningen vad vi kan göra för att pressa ner den.

Moderaterna har i Sverige gjort en stor poäng av att regeringen ”mörkar” arbetslösheten. Istället vill de se en ”bred” definition, som innesluter alla som inte arbetar eller studerar på heltid. Poängen med detta är att misstänkliggöra socialdemokratin, att påvisa behov av ett systemskifte i sysselsättningspolitiken. Frågan om den verkliga arbetslösheten har också blivit brännande, exempelvis i samband med Jan Edlings avgång från LO.

Vad LO-tidningen gör är att de tar moderaternas ”breda” definition, och jämför den med situationen i andra länder. Alltså; de jämför äpplen med äpplen. Och kommer fram till att Sverige, trots att många varken arbetar eller studerar, ändå ligger relativt sett bra till jämfört med andra.

Det innebär inte att vi ska vara nöjda. Fortfarande står alltför många utanför arbetsmarknaden, i Sverige likväl som i andra länder. Men det säger oss något om vilka vägar framåt som kan vara mest framkomliga. Kanske kan debatten framöver också handla mer om verkligheten än om vilka siffror vi använder för att beskriva den. Men det kanske är att hoppas på för mycket...

Inga kommentarer: