måndag, oktober 31, 2005

Trött och småfalsk oppositionspolitik

Imorgon införs den nationella vårdgarantin. Hos borgerliga sjukvårdspolitiker väcker detta säkert en hel del oro; tänk om de lyckas, sossarna. Utifrån en Stockholmshorisont går det att konstatera att oron är befogad; precis som DN skriver så kommer vi i den rödgröna majoriteten vad det verkar faktiskt kunna garantera våra medborgare den vård de behöver inom de tidsramar som angivits.

Eftersom detta är en fråga där partierna borde vara överrens (ingen tycker väl rimligtvis att någon ska behöva vänta längre än nödvändigt på behandling), kunde man kanske ha hoppats på någon typ att klapp på axeln även från borgarna. I det valrörelseheta Sverige är det kanske inget att förvånas över att det istället blir tvärtom. Vårdgarantin är dålig, en halvmesyr och kommer att misslyckas är istället budskapet som bland annat kan ses på högerns gemensamma hemsida.

På hemsidan bifogas också en massa statistik. Och det är när man tittar på den som det framgår hur låg den borgerliga oppositionen på detta område kommer att vara. För statistiken visar nämligen vårdtider på ett antal, mer eller mindre slumpvis utvalda, enheter. Något som i sammanhanget faktiskt är helt och fullständigt irrelevant.

För ingen kan garantera alla att få behandlig på exakt den eller den enheten inom exakt den eller den tiden. Vad vi kan garantera; är att du ska ha rätt att få den vård du behöver inom den stipulerade tiden, någonstans i Sverige. Ja, faktum är att detta är något av vårdgarantins kärna. Om det inte finns plats för operation på exempelvis Karolinska inom en viss tid, så garanterar landstinget att du istället ska kunna få bli opererad någon annanstans. Utan extra kostnad.

Vårdköer kan man mäta på miljoner olika sätt. Jag tycker att det enda relevanta är att utgå från patientperspektivet och fråga sig; är det möjligt att få vård inom en viss tid eller är det det inte? Det är så den socialdemokratiska vårdgarantin är utformad.

Så mäter dock inte högeralliansen. De utgår från vårdproducenten, och på det sättet kommer det alltid att finnas populära kliniker där ”köerna” är långa. Att de som står i kön kanske har valt att göra det av en eller annan anledning, och faktiskt skulle kunna få rätt vård snabbare hos en annan vårdgivare, spelar för högern ingen roll.

Att vårdgarantin lyckas är absolut ingen självklarhet. Inte minst därför hade det varit välgörande med en lite mer hederlig oppositionspolitik på detta område. Men risken att man då skulle ha fått konstatera en socialdemokratisk framgång var uppenbarligen för stor för de borgerliga kampanjstrategerna.

Inga kommentarer: