måndag, augusti 06, 2007

Min ordförande (om klass, identitet och makt)

Även om det var ett tag sedan jag senaste hasade igenom de långa korridorerna ute på Stockholms universitet med en plastmugg automatkaffe i ena näven och kurslitteraturen i den andra, så är jag fortfarande medlem i den socialdemokratiska studentklubben i Stockholm, SSK. Därmed är jag också medlem i det socialdemokratiska studentförbundet.

Ibland känns det extra kul. Som exempelvis när jag läser nyvalde ordföranden Kajsa Borgnäs försök att ge sig i kast med vår tids viktigaste idépolitiska diskussion: vad som slarvigt uttryck är debatten mellan ett mer utpräglat ”identitetspolitiskt” och vad Borgnäs kallar ett mer ”makt- eller resurspolitiskt” perspektiv på samhället (läs hela inlägget här).

För det är en mycket bra text förbundsordföranden presterar. Hon skriver bland annat:

Det socialdemokratin inte (tillräckligt?) pratat om under de senaste åren är alltså just detta, att det inte räcker med lagstiftning (information, utbildning) mot diskriminering (mot HBTQ-personer, icke-vita, svenskfödda, kvinnor) för att få in dem som är utanför i majoritetssamhällets värme, för att det socialdemokratiska eviga målet om ett jämlikt, inte bara rättvist, samhälle ska kunna nås, utan att det också behövs en insikt om att den etniska och könsmässiga ojämlikheten i stor utsträckning är klassbaserad och därför behöver reformer som också påverkar majoritetssamhällets resurser. Kanske är det av ett behov av att "tänka nytt" och att man då anammat diskrimineringen som huvudanalysen, men man har samtidigt slängt ut barnet med badvattnet och slutat prata om hur resurser måste fördelas och majoritetssamhället förändras.”

Och det är nog en alldeles riktig analys. Och det borgar för att det socialdemokratiska studentförbundet kommer att vara en pådrivande ideologisk kraft i dessa frågor under åren framöver. Lovande, är ett ord som faller en på läppen.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant

2 kommentarer:

Anonym sa...

H�ller helt med dig och Kajsa Borgn�s. Socialdemokratin m�ste tillbaka till huvudsp�ret, att analysera samh�llet i termer av klass och makt.

Vilket naturligtvis inte ska tolkas s� att man d� m�ste upph�ra med att lagstifta mot diskriminering - att v�rna invandrares med fleras r�ttigheter �r fortsatt viktigt.

Unknown sa...

Jag reagerar däremot mot när man ställer " dem som har lågbetalda jobb, riskerar att bli arbetslösa eller inte har något jobb alls å ena sidan och dem som har högbetalda statusjobb med mycket makt över sin livssituation å andra sidan" istället för att identifiera den klass som har makten. Nu blir det löntagare mot löntagare och omfördelning istället för att utmana den verkliga makten.