torsdag, december 15, 2005

Sysselsättningen ökar med 100 000

Idag är det hundratusen fler personer som är sysselsatta än vad som var fallet för ett år sedan. Det säger ny statistik från SCB. Hans Karlsson kommenterar de positiva siffrorna och säger att ”[d]en positiva trenden på arbetsmarknaden fortsätter”.

Och då har åtgärderna i regeringens sysselsättningspaket inte slagit igenom än. Vi får se vilka som verkar mest trovärdiga under året som kommer, de som målar i svartaste svart eller de som vågar tro på Sverige.

Inga kommentarer: