måndag, februari 09, 2009

Kommer borgerligt kärnkraftsutspel att slå tillbaka?

De senaste dagarna har det varit uppenbart att många borgerliga politiker och tyckare har varit väldigt nöjda med sig själva. Bakgrunden är att centern och kristdemokraterna tvingats vika sig så att en enad borgerlighet nu kan gå i George W Bushs fotspår och vilja lösa klimatkrisen genom att bygga ut kärnkraften*. Och orsaken till lyckokänslorna är förmodligen inte ens hälften så mycket eventuella sakpolitiska fördelar med denna linje som tron på att frågan kommer att orsaka en oöverkomlig huvudbry för oppositionen och inte minst socialdemokratin.

Tanken är alltså ungefär så här: det finns inte minst inom delar av fackföreningsrörelsen en tilltro till kärnkraften och en oro för att en alltför restriktiv politik ska leda till högre energikostnader som på sikt hotar jobben. Samtidigt har (s) på senare tid bundit sig fastare vid framförallt (mp) - och de är ju som alla vet notoriska kärnkraftsmotståndare.

Den här spänningen har i och för sig funnits länge och hanterats av inte minst socialdemokratin. En förutsättning för det (menar åtminstone vissa) har varit möjligheten till blocköverskridande lösningar med borgerliga kärnkraftsskeptiker. Genom att stänga den dörren både spelar man upp frågan och ställer till ett elände både inom socialdemokratin och mellan (s) och de två samarbetspartierna. Därav alltså de borgerliga glädjekänslorna (ni vet det där med den enda sanna glädjen).

På pappret är detta en utmärkt politisk strategi. Det finns bara några problem. Det första är att kärnkraften är en smutsig, farlig, dyr och ändlig energikälla. Eftersom vi egentligen inte har diskuterat frågan under ett gäng år finns idag en övervägande positiv kärnkraftsopinion. Men frågan är om denna opinion överlever en mer mångfacetterad och djuplodande debatt (och med detta menar jag egentligen mest bara att någon annan än den rena kärnkraftslobbyn på allvar orkar bry sig).

Jag skulle inte tro det. Särskilt inte som det fortfarande finns en hel dröser mycket kunniga kärnkraftsmotståndare kvar även inom borgerligheten - vi har till exempel en energiminister som tydligt deklarerat att hon egentligen inte tror på kärnkraften som framtidslösning.


Det andra är att det faktiskt finns en motsättning mellan att satsa på kärnkraft och att satsa på alternativa energislag. Att säga något annat är naturligtvis bara trams. Striden om vilka som kommer att framstå som mest framtidsinriktade och teknikoptimistiska är alltså inte - vilket en del kärnkraftskramare tycks tro - avgjord. Tvärtom. Utvecklingen har gått framåt sedan 1970-talet. Vad som är framtid ser inte nödvändigtvis likadant ut 2008 som det gjorde 1978. Frågan kan mycket snart komma att förskjutas från om man är för eller emot kärnkraft till om man är för eller emot verkligt förnyelsebara energikällor. Och då kommer inte minst de mer miljömedvetna delarna av borgerligheten få väldigt stora problem.

Det tredje är att borgerligheten mycket väl kan ha underskattat oppositionens förmåga att hantera det politiska läget. Socialdemokratin har alltid varit noga med att lyssna till vad svensk basindustri behöver. Samtidigt finns det en benhård övertygelse hos samtliga oppositionspartier om att utvecklingen måste gå framåt, inte bakåt (dvs, utbyggnad av kärnkraft är varken en önskvärd eller särskilt trolig lösning på basindustrin problem. Inte trolig därför att det är så rackarns dyrt). Utifrån dessa utgångspunkter är det fullt möjligt att formulera en energipolitik som i sak är betydligt bättre än den borgerliga regeringens. Och lyckas detta blir det en enorm fjäder i hatten för samtliga oppositionens partiledare och partiledningar.

Vilket leder mig in till det fjärde problemet - att borgerlighetens agerande är så uppenbart taktiserande. Det är bara att surfa runt på borgerliga bloggar så kan du se hur det fullkomligt frossas i fackliga och socialdemokratiska kritiska röster. Det är det politiska schackdraget, inte den borgerliga energiöverenskommelsen i sak, som genererar den största entusiasmen.

Men ju mer uppenbart det blir att regeringen driver politik för att manövrera ut politiska motståndare snarare än att lösa Sveriges problem, desto större kommer också utrymmet för att kritiskt granska själva sakinnehållet i den förda politiken bli. Framförallt i en fråga där så gott som alla är helt ense om att vad som verkligen behövs är långsiktiga politiska överenskommelser som håller över valen.


I går kväll möttes Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i SVT:s Agenda för att diskutera energifrågan. Jag tror att många borgare såg fram emot att få se en defensiv s-ledare slingra sig undan Reinfeldts attacker. Istället blev det tvärtom. Det var Mona Sahlin som gick på offensiven, lysande av självförtroende. Jag måste erkänna att jag själv blev nästan lite tagen på sängen av hur framåt Sahlin förmådde vara. Men samtidigt är det naturligtvis helt logiskt - hon har ett väldigt starkt case.

Den borgerliga regeringen har just spelat ett av sina som de själva förmodligen bedömer det starkaste politiska kort. Kan oppositionen möta detta genom ett ansvarsfullt och framtidsinriktat motbud så drar man inte bara vapnet ur händerna på motståndarna. Det kan till och med bli så att regeringens agerande i den här frågan slår tillbaka och framställer borgerligheten i en allt annat än statsmannalik och ansvarstagande dager.

Och det vore, handen på hjärtat, faktiskt inte mer än rätt.

Läs även Jörgen Danielsson som skriver bra om gårdagen Agenda.

* Det har ibland framställts som om regeringens överenskommelse innehåller något mer materiellt än bara kärnkraftsfrågan. För en bra genomgång av dessa "gröna" inslag i regeringens överenskommelse, se Åsa Westlund som berättar vad det egentligen handlar om.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

26 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

Det första är att kärnkraften är en smutsig

Inte smutsigare än vind, sol eller annat förnybart, sett ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraftsmotståndare brukar inte tycka om att man påpekar för dem att man måste bygga vindtubiner också...

Enbart vattenkraften är renare.

...farlig...

Inte farligare än vindkraft, vattenkraft eller någon annan kraftkälla. Vindkraftens antal skador och dödsfall per producerad terawatt-timme är tillräckligt för att den med god marginal skall slå kärnkraften eftersom civil kraftproducerande kärnkraft i dagsläget dödat färre än 100 människor, Tjernobyl inräknat.

...dyr...

Elforsk håller inte med.

...och ändlig energikälla.

Kärnkraft är ändlig på samma sätt som vindkraft är ändlig. Uranreserverna i jordens yta räcker i tiotusentals är. Och vindkraftverk bygger du av ändliga råvaror. Vilket gör att när de tar slut står du där i brisen och känner dig fånig för du kan inte tillvarata den.

Men tidsperspektivet här är löjligt. Fusionskraften finns inom räckhåll och blir kommersiellt gångbar inom 50-150 år. Då blir allt vi har nu överflödigt. Att diskutera som att den kraftkälla vi väljer nu är den vi måste köra med för evigheters evighet är hel-löjligt.

Michael Karnerfors sa...

En tilläggskommentar...

Det är rätt fånigt av dig att hävda avsaknad av teknikoptimism hos kärnkraftsförespråkare och därigenom antyda att teknisk utveckling enbart sker inom det förnybara området eftersom alla förnybara kraftkällor är gamla och väl utvecklade. Vindkraft exempelvis har idag en effektivitetsgrad på ca 50% utav 59% som är max som går att få ut innan naturlagarna sätter stopp. Detta betyder en maximal effektivitetshöjning på ca 20%... (Upp 9 procentenheter från 50% är en ökning på nästan 20%).

Detta kan vi jämföra med kärnkraften som är en relativt ung och oexploaterad teknik där vi i dagens reaktorer har ett energiutnyttjande på mindre än 1%. Detta ger en utvecklingspotential på 10 000%.

Lägger vi därpå all kärnkraftsteknik som gått och väntat på detta break, som Pebble Bed, IFR, Breeders, passiv säkerhet, slutna bränslecykler, Thorium som bränsle... så kan slutsatsen enbart bli att den som saknar teknikoptimism är du eftersom du vägrar se till kärnkraftens utvecklingspotential. ;)

/Micke

Anonym sa...

Vid debatter i sakfragor som denna borde S sanda en representant med kunskap om amnet som skall diskuteras. Skall Mona Sahlin nodvandigtvis vara med kan hon val sitta tyst i bakgrunden och halla i ett plakat fran SSU ,det motsvarar mer hennes kompetens.

Calle Fridén sa...

Tror inte ett smack på att det här skulle vara en fråga som räddar alliansen. De vill fatta beslut om reaktorer som ska byggas om trettio-fyrtio år. Vad har det för relevans för det energibehov som vi behöver nu, eller för hur arbetslösheten ska bekämpas?

Michael Karnerfors sa...

De vill fatta beslut om reaktorer som ska byggas om trettio-fyrtio år. Vad har det för relevans för det energibehov som vi behöver nu, eller för hur arbetslösheten ska bekämpas?

Fel, de första reaktorerna faller för åldersstrecket om ca 20 år. Då skall ersättaren stå på plats och vara klar att köra. Och detta är projekt som tar ca 10 från det att man klubbar beslutet tills dess att verket är klart att köra. Så det behövs nya besked nu för att vi skall vara ute i god tid med att besluta om lagändringar med dess förarbeten och annat som skall bana väg för nya byggtillstånd.

Vidare har vi inga garantier att vår energiförbrukning inte kommer att öka innan dess. Om det blir stora satsningar på el/elhybrid-bilar så kan vi räkna med en skiftning av energianvändande bort från bensin/diesel till elektricitet.

Varför vänta tills behovet knackar på dörren innan man förbereder sig?

Mats Sonesson sa...

Vad vet du om kärnkraft och energisystem egentligen, Sjölander?

(Så tvärsäkra påståeenden som du kommer med måste innebär att du har en jävla massa kompetens eller har någon bra källa att redovisa här och nu?)

Grottolle sa...

Michael Karnerfors Du säger "Inte smutsigare än vind, sol eller annat förnybart, sett ur ett livscykelperspektiv. Kärnkraftsmotståndare brukar inte tycka om att man påpekar för dem att man måste bygga vindtubiner också"

Men du glömmer hur smutsit det är att bryta uran.

Och nog har det dött mera än 100 personer om du räknar in Tjernobyl Det dör ju folk än idag av den olyckan.

Michael Karnerfors sa...

Grottolle: det var med uranbrytning inräknat.

Och FN, WHO och IAEA säger mindre än 100.

28 akut strålsjuka. Två dog i själva explosionen. En dog av hjärtfel. 19 av upprensningsarbetarna har dött, flera av dem definitvt at orsaker som inte hade med olyckan att göra. Och av 4000 fall av sköldkörtelcancer som diagnosticerats i barn- och ungdomar sedan olyckan har 19 dött. Hur många av dessa fall som skulle uppstått ändå är lite osäkert.

Summa: 65... max.

UNSCEAR
IAEA

Grottolle sa...

Michael...

Nu är inte jag direkt motståndare till kärnkraft. Men jag tycker man ska vara ärlig i sitt tyckande.

Det dör ju folk fortfarande av olyckan i Tjernobyl i canser på grund av strålningen. Liksom det är förhöjda tal bland barn av blodcaner för dom som bor nära kärnkraftverk. Nu har vi ju ingen urangruva i Sverge på grund av dess falighet. Men i utlandet är det överdödlighet i canser bland dom som jobbar i urangruver. Det går ju inte ventelera som man ventelerar bort Radon

Michael Karnerfors sa...

Grottolle: Men jag tycker man ska vara ärlig i sitt tyckande.

Ja just det Olle. Och ärlig som du är läste du rapporterna som jag länkade till och såg med egna ögon att siffrorna jag angav var korrekta. För du skulle väl inte aldrig så oärlig att du inte tar till dig information bara för att den säger emot ditt tyckande, eller hur Olle?

Det dör ju folk fortfarande av olyckan i Tjernobyl i canser på grund av strålningen.

Ja, och siffrorna jag angav är de som FN, WHO och IAEA anger som dödstalen för dessa cancerfall. Långt fler människor super ihjäl sig av det som kallas "victim syndrome", det vill säga att deras känsla av att vara offer, trots att de inte är det, gör folk så deprimerade att de lever riskfyllt genom att röka, supa och på annat sätt krascha sin hälsa. Detta problem är långt större än nedfallet.

Vi tar länkarna igen:

FN's rapport
IAEA's rapport från 2006

Siffrorna jag angav hittar du i IAEA's rapport, sidorna 14-16.

Liksom det är förhöjda tal bland barn av blodcaner för dom som bor nära kärnkraftverk.

Ja just det... den tyska rapporten som sade "Vi vet inte vad detta beror på, om det är slump, vi som har gjort fel eller andra faktorer. Det enda vi vet är att det kan inte vara strålning i alla fall...". Är det den rapporten du menar Olle?

Nu har vi ju ingen urangruva i Sverge på grund av dess falighet.

Fel, vi har ingen urangruva i Sverige för att ingen har öppnat en sådan än. Vi har inget förbud mot uranbrytning. Uranbrytning är inte värre än någon annan gruvbrytning och kan utan problem uppfylla miljöbalkens krav.

Men i utlandet är det överdödlighet i canser bland dom som jobbar i urangruver. Det går ju inte ventelera som man ventelerar bort Radon

Fel. Radon är en sönderfallsprodukt av just uran. Uran finns i genomsnitt till 2-5 ppm i hela jordskopran. Och därför finns det också radon överallt.

Följdaktligen har du exakt samma radonproblem i järngruvor som i urangruvor. Men som du påpekade: det går att ventilera bort. En australiensisk uranbrytare får idag en tjugondel av den dos som svenska järnbrytare fick i LKAB's gruvor på 70-talet.

Och sålunda har du heller ingen överdödlighet bland uranbrytare där miljö- och arbetsskydd efterlevs.

Och eftersom du är ärlig i ditt tyckande nu Olle så kommer du att ta dessa fakta beaktande, eller hur?

Grottolle sa...

Det är ju nu först som det är tillåtet att borra och leta uran. Men dom komuner som det gäller har sakt nej till brytning av uran. Och dom har veto ju veto.

Det var ju helt nyligt i Tv ett vetenskapsprogram från Tjernobyl och enligt experterna därifrån och dom bilder man fick se så är det mycket barn än som drabbas av canser där och dör eller blir missbildade.

Sedan är ju inte slutförvaringen löst än. Så jag tycker man ska först se om inte enerskiproblemet går lösa på ett mera rent sätt

Michael Karnerfors sa...

Olle: Det är ju nu först som det är tillåtet att borra och leta uran. Men dom komuner som det gäller har sakt nej till brytning av uran. Och dom har veto ju veto.

Ja men att de som säger Nej, beror det på att att uranbrytningen verkligen är okompatibel med svensk miljöskydd och arbetarskydd, eller är det ren NIMBY-ism som det gäller?

(NIMBY = Not In My Back Yard)

Det var ju helt nyligt i Tv ett vetenskapsprogram från Tjernobyl och enligt experterna därifrån och dom bilder man fick se så är det mycket barn än som drabbas av canser där och dör eller blir missbildade.

Källkritik? Vem sponsrade programmet och vilka var dessa "experter"? Och hur många av dessa missbildningar berodde av strålning och hur många av dem beror på andra faktorer?

Just påståendet om missbildade barn är vanligt... och bilderna är mycket äckelframkallande. Men hur många av dessa beror egentligen på Tjernobyl? För då påstår väl inte att det aldrg föds missbildade barn? Hur många av dessa missfall beror på Tjernoby och hur mycket beror på saker som supande, rökande och andra riskbeteenden?

Jag citerar IAEA rapporten sid 18-19:

Because of the relatively low dose levels to which the populations of the Chernobyl-affected regions were exposed, there is no evidence or any likelihood of observing decreased fertility among males or females in the general population as a direct result of radiation exposure. These doses are also unlikely to have any major effect on the number of stillbirths, adverse pregnancy outcomes or delivery complications or the overall health of children.

Birth rates may be lower in ‘contaminated’ areas because of concern about having children (this issue is obscured by the very high rate of medical abortions) and the fact that many younger people have moved away. No discernable increase in hereditary effects caused by radiation is expected based on low risk coefficients estimated by UNSCEAR (2001) or in previous reports on Chernobyl health effects. Since 2000, there has been no new evidence provided to change this conclusion. There has been a modest but steady increase in reported congenital malformations in both ‘contaminated’ and ‘uncontaminated’ areas of Belarus since 1986; see Fig. 4. This does not appear to be radiation-related and may be the result of increased registration.


Så vi har en diskrepans här. FN, WHO och IAEA säger en sak... och någon annan säger något annat. Vem skall vi lita på anser du?

Sedan är ju inte slutförvaringen löst än.

Vad anser du det vara för fel på KBS-3 metoden?

Grottolle sa...

Jag citerar IAEA rapporten sid 18-19:

Om du är älig så hur trovärdig är IAEA dom är ju beroende av kärnkraften.

Så länge det inte är ordentligt forskat på frågan om barn får lättare blodcanser om dom bor nära ett kärnkraftverk så måste man ju anta det är så.

KBS-3 metoden är ju helt förkastlig. Har du någon gång varit ned 500 meter och sett bergtrycket som är där. Fast det är urberget. Och det är lika där. Dom komuner som har urberg nekar förvaring.

Som du framställer problemet med kärnkraft så funderar jag varför man inte bygger ett verk i centrala stockholm så man slipper så långa ledningar dit. Kan det vara att det är sådana risker lägga verken i tätbefolkade delar.

Jag är inte direkt motståndare till kärnkraft. Men jag blir det när jag läser det du skriver om hur ofaligt det är. Man måste ha respekt för kärnkraften.

Michael Karnerfors sa...

Om du är älig så hur trovärdig är IAEA dom är ju beroende av kärnkraften.

Översättning: de säger inte saker jag vill höra så nu tänker jag ignorera det.

IAEA är ett övervakande organ, inte en industri. Ditt försök till misstänkliggörande här är löjligt. Du kan åtminstone vaar ärlig nog med din åsikt att du säger att du inte vill höra på det örat därför att nu blev det visst för jobbigt att behöva tänka om.

Så länge det inte är ordentligt forskat på frågan om barn får lättare blodcanser om dom bor nära ett kärnkraftverk så måste man ju anta det är så.

Nej varför det? Det är lika fånigt som att säga att så länge ingen forskat på om man får blodcancer av att bo nära vindkraftverk, vattendammar, sportarenor, dagis och riktigt höga tallar, så måste det vara så. Du här ju själv hur fånigt det låter. Du särbehandlar kärnkraftverken här men du har ingen grund till varför man skulle göra så med kärnkraftverken, enbart kärnkraftverken och inget annat än kärnkraftverken.

Dessutom så har det forskats på det. Resultat: nej, kärnkraftverk ger inte leukemi. Inte ens den rapport som tvivlarna framför säger det.

KBS-3 metoden är ju helt förkastlig. Har du någon gång varit ned 500 meter och sett bergtrycket som är där. Fast det är urberget. Och det är lika där. Dom komuner som har urberg nekar förvaring.

Fel, fel och fel. KBS-3 funkar ypperligt, bevisat av naturen själv vid plates som Oklo och Cigar Lake. Trycket är inte problem. Tvärt om vill man ha ett mycket stort tryck runt kapslarna för att hålla vatten ute. Och Östhammar och Oskarshamn är mycket positivt inställda till att ha slutförvar hos sig.

Som du framställer problemet med kärnkraft så funderar jag varför man inte bygger ett verk i centrala stockholm så man slipper så långa ledningar dit. Kan det vara att det är sådana risker lägga verken i tätbefolkade delar.

Man gjorde det. Ågesta (R3) försedde Farsta med varmvatten.

Men varför skulle man lägga ett kärnkraftverk mitt i stan? För ledningarans sull? Då tycker du väl vattenkraftdammarna i Norrlaänd är urkassa då.

Jag är inte direkt motståndare till kärnkraft. Men jag blir det när jag läser det du skriver om hur ofaligt det är. Man måste ha respekt för kärnkraften.

Klart jag har respekt för kärnkraft. Men paranoja är itne respekt. Mytspridning är inte respekt. Och att påstå att du blir anti-kärnkraft bara för att jag för in fakta i diskussionen, fakta som du inte lyckas käfta emot, är enbart avslöjande: du är kärnkraftsmotståndare och inte ett endaste dugg ärlig med dina åsikter, som du sade man skall vara.

Grottolle sa...

Tycker du ska läsa den här länken
SKL kan inte svara på om slutförvaringen med KBS-3 är säker.
men du kan påstå det ändå.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4389152.ab

Och du kunde inte svara på varför man inte bygger ett kärnkraftverk i Stockholm som inte har något.
kan det bero på att man inte vill bygga i tätbefolkade områden på grund av riskerna. Älvarna är ju lite svåra att flytta.

Men i Sverge så vägrar man att forska på om lekumi är vanligare nära kärnkraftverk.

Ja jag blir fundersam om kärnkraften när jag hör din vulgärpropaganda

IAEA är ett kontrollorgan som ska kontrolera kärnkraftverken eller hur? Så dom är beroende av kärnkraften för sina jobb.

Michael Karnerfors sa...

Olle: Tycker du ska läsa den här länken. SKL kan inte svara på om slutförvaringen med KBS-3 är säker. men du kan påstå det ändå.

Jag har läst länken, och jag har även läst presentationen.

Om Szakálos, Hultquist och Wikmark har helt rätt och detta omkullkastar KBS-3... då ger det mig anledning att omvärdera mitt ställningstagande till kärnkraft.

Om SKB inte kan svara ordenligt på den här kritiken, då är det tillbaks till ritbordet för dem. Så just nu inväntar jag med spänning svaret från SKB. För till skillnad från dig Olle så är jag beredd att omvärdera mina ställningstaganden när ställd inför fakta.

Men den feta damen har inte sjungit än. Att SKB skulle suttit still på nävarna när ställd inför detta känns inte sannolikt. Så något slags svar kommer de att presentera, antingen nu eller vid granskningen. Jag är nyfiken på vad det svaret kommer att bli. Är du nyfiken på svaret Olle, eller kommer du att strunta i det om det visar sig att SKB redan tänkt på detta och det visar sig att de förhållanden som Szakálos, Hultquist och Wikmark kräver för att uppnå dessa resultat inte gäller i slutförvaret?

Kort sagt Olle: är du beredd att yttra de magiska orden: "Jag hade fel"? Jag är det... är du?

Grottolle sa...

Efter som jag jobbar i en gruva med kopparmalm och 1300 meter ner i jorden så vet jag en hel del om bergtryck och hur metaller uppför sig i vatten och syre. Och jag vet problemen med uranbrytning.

Och skulle det visa sig att SKL kan bevisa att det inte är några risker på ett trovärdigt sätt ja då måste jag ju tro på dom.

Men du har inte svarat på frågan varför man inte bygger ett K-verk i Stockholm. Skulle ju vara ekonomist en fördel.

Michael Karnerfors sa...

Efter som jag jobbar i en gruva med kopparmalm och 1300 meter ner i jorden så vet jag en hel del om bergtryck och hur metaller uppför sig i vatten och syre.

Nu var ju problemet med kopparkorrosion inte syre utan med avsaknaden av syre. I normalfallet, då vattnet innehåller syre så oxiderar kopparn till kopparoxid och bildar på så sätt ett skyddande lager. Men i syrefattig med rent vatten menar KTH/UU-forskarna att det sker en annan reaktion bildar kopparhydroxid och väte, vilket får en betydligt värre inverkan på kopparn.

Deras presentation finns länkad från vår blogg: Comment regarding corriosion in KBS-3 copper capsules

Och jag vet problemen med uranbrytning.

Really? Berätta. Länka gärna. :)

Och du... säg bara inte Uppdrag Granskning... för då garvar jag åt dig. Min NPYP-kollega Johan Simu har redan slaktat det skitprogramet eftersom det enbart talade om historisk uranbrytning, inte modern sådan. ;)

Och skulle det visa sig att SKL kan bevisa att det inte är några risker på ett trovärdigt sätt ja då måste jag ju tro på dom.

Tack.

Men du har inte svarat på frågan varför man inte bygger ett K-verk i Stockholm. Skulle ju vara ekonomist en fördel.

Av samma anledning som att jag inte vill ha en kemisk fabrik; en koppargruva; en vattendamm mitt i en storstad. Går något fel, hur osannolikt det än är och hur bra säkerhetssystem och sskadebegränsande åtgärder än är, så är vår sista försvarslinje att det åtminstone händer långt borta från större folksamlingar. Skulle det gå *helt* åt pipsvängen, och alla skyddslager failar, då skall det åtminstone inte ske mitt i sta'n... och det gäller alla typer av verksamheter som handhar farlga krafter, inte bara kärnkraften.

Grottolle sa...

Det är bra...Nu godkände du att kärnkraft är faligt. Du anser att dom som bor i Stockholm är så mycket mera värda än dom som bor i andra delar av Sverge..Alltid lika kul att avslöja er och era tro mej veta bäst. Så du viste då inte så mycket om kärnkraft när du började den här diskutionen.

Michael Karnerfors sa...

Olle, sådana där "Hahaaaa!! Nu fick jag dig allt"-postnigar är bara löjligt, speciellt när du lägger ord i munnen på mig.

Om ditt resonemnag hade varit giltigt så hade det gällt allting annat farligt i samhället också. Varför kör vi exempelvis inte farligt gods rakt igenom Stockholm city? Är det för att Stockholmare är mer värda att skydda än sluskarna på stadsbyggden, eller för att varkligt sunt förnuft talar om att det är en rimligt riskreducering att göra?

Och vad gäller att du skall "avslöjat" att jag inte vet som mycket... jag kan inte annat än skratta åt sådana patetiska försök till Ad Hominem attacker.

Anonym sa...

Om Szakálos, Hultquist och Wikmark har helt rätt och detta omkullkastar KBS-3... då ger det mig anledning att omvärdera mitt ställningstagande till kärnkraft.

Så du är inte dödligt säker på att de har totalt fel??? Avfallet bör ju lagras isolerat 100000år

Michael Karnerfors sa...

Så du är inte dödligt säker på att de har totalt fel??? Avfallet bör ju lagras isolerat 100000år

Om du läser vad de skriver så för det första så säger de: "Detta är ett lösbart problem". För det andra är kopparn inte den enda, och inte den viktigaste barriären, för det är berget och bränslet själv. Och för det tredje är jag lika säker på att KBS-3 klarar av att hålla avfallet i 100 000 år, som du är säker på att Suorva inte kommer att rasa och utplåna Luleå; att en klorgastransport inte bombas i en stadskärna; att två flygplan inte kolliderar rakt över den kommande Bruce Springsteen koncerten...

Så hur säker är du på det, hm?

Anonym sa...

Hur säker kan någon vara att något inte kommer att ske på 100000år? Hur kommer det att se ut i Sverige om 3000år?

Michael Karnerfors sa...

Tja... för det första så är geologi sanslöst förutsägbart. Vi snackar miljarperspektiv på saker. Så att själva förvaret kommer att var ofärändrat i 100 000 år, det är helt säkert.

För det andra skall förvaret förseglas, en punkt som många inte tycks tänka på. När det är full fylls hela tunneln igen. Vilket gör att man måste borra sig ned för att få tag på det hela.

Och för de tredje, sjunker farligheten exponentiellt, vilket gör att redan efter 3000 år är avfallet tämligen ofarligt.

Anonym sa...

Jo, att geologi kan vara förutsägbart om miljön runtomkring är konstant kan jag köpa. Men hur förutsägbar är människan? Kan människor om 2000år förutse att några mindre trevliga människor har påtat ner högradioaktivt avfall alldeles nära där de råkar ha sin underjordiska berg-och-dalbana?

Om vi nu antar att vi hade påtat ner avfallet helt enligt KBS-3 och forskare kommit på 100år senare "Hoppsan det blev en liten miss i gamla kalkyler - koppar bryts ner av radioaktivitet och rådande betingelser i vårat lager". Vad gör vi då? Har de nya generationerna några tappra brandsoldater som fixar det?

Vad jag försöker säga är att vad vi egentligen om hur framtiden ser ut, hur mycket praktisk erfarenhet har vi av att lagra material tusentals år som är radioaktivt? Vad vet du om sådant? Vilka studier kan du peka på?

Grottolle sa...

Tja... för det första så är geologi sanslöst förutsägbart. Vi snackar miljarperspektiv på saker. Så att själva förvaret kommer att var ofärändrat i 100 000 år, det är helt säkert.

Så fel så fel.. Är något oförutsägbart så är det geologi.
Så där har du totalt fel.

Vad jag ville ha fram var att du godkände att det fins risker med kärnkraften. Och det var bra du godkände det åtminstone.