fredag, februari 27, 2009

Problemen med Vårdval Stockholm kvarstår

Jag ska inte vara konspiratorisk. Men att det efter de senaste dagarnas kanonad av kritik mot Vårdval Stockholm skulle komma någon typ av motdrag från systemets försvarare är inte helt överaskande. Nu blev det patientnämndens senaste rapport, som visar att klagomålen mot primärvården för åtminstone femte året i rad nu fortsätter att minska (se DN här).

Frågan är då, kan man utifrån detta dra slutsatsen som görs i DN-artikeln att kritiken mot Vårdval Stockholm träffar fel? Svaret på den frågan är naturligtvis nej. Detta av flera skäl.

För det första eftersom antalet inkomna klagomål som alla förstår är ett tämligen skakigt kvalitetsmått. Man kan bland annat tänka sig att olika människor är olika benägna att inkomma med synpunkter. Det är väl till exempel ingen vild gissning att högutbildade välintegrerade innerstadsbor är mer benägna att klaga till patientnämnden än personer som knappt kan svenska språket och dessutom känner sig rätt främmande inför det offentliga myndighetssverige. Ett system som då fördelar om resurser från resurssvaga till resursstarka områden skulle då få konsekvensen att mängden klagomål minskade drastiskt. Utan att kvaliteten på det sättet skulle ha ökat i själva verksamheten.

Vidare så är det som sagt en trend som nu fortsätter. Och i absoluta tal blir tappet om jag läser DN:s grafer rätt faktiskt mindre i år än mellan 2005 och 2006. Det gör att man kanske också ska vara lite försiktig med att uttala sig tvärsäkert om orsakssambanden.

Och för det tredje är det heller ingen som har velat kasta hela idéen med ett mer patientvalsbaserat ersättningssystem på skräphögen. Tvärtom, det finns något i grunden sympatiskt med att gå bort från förlegade upphandlingsförfaranden utan istället mer lägga makten hos patienterna. Det är heller inte detta kritiken mot Vårdval Stockholm inriktar sig på.

Problemet är hur fördelningssystemet har konstruerats. Omfördelningen från områden där folk är sjuka till områden där folk är friska. Den politiska klåfingrigheten i systemet som hindrar rationella lösningar ute i verksamheterna.

De problemen kvarstår. Även efter patientnämndens rapport.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

1 kommentar:

Bengt Nilsson, sosse sa...

Plus att man har privatiserat vården med ett vinstdrivnings-system som är direkt kopplat till antalet besök av de kunder(= f.d. patienter) som företaget kan locka till sig i en efterfråge-utbudsprocess!
Kan kommersialiseringens fula tryne göras tydligare än som nu sker inom värden i snart hela landet?!