fredag, juni 11, 2010

Fyra år senare erkänner SvD att de ljög. Eller?

Sommaren 2006. Almedalsvecka. Den politiska spänningen inför höstens val vibrerar i luften. Svenska Dagbladets ledarsida går till attack mot den sittande socialdemokratiska regeringen. Ämnet är ungdomsarbetslösheten. "Ungdomsarbetslösheten är ett elände både för
enskilda och för samhället i stort. Höstens val står mellan dem som inser detta och försöker göra någonting åt det och dem som inte har lust att förändra någonting
" skriver man och för att understryka hur allvarlig situationen är presenterar man fakta: "Och långt värre [än arbetslösheten i stort, min anm] är det med ungdomsarbetslösheten, som med de europeiska metoderna mätt uppgick till hela 27,5 procent. Bara Polen och Slovakien klarar sig sämre" slår tidningen fast. Och det är här någonstans som det finns anledning att börja höja på ögonbrynen. 
För som ni kanske minns så var definitionen av vilka ungdomar som räknades som arbetslösa något som skilde sig mellan "de europeiska" metoderna SvD:s ledarskribent hänvisar till ovan och hur vi då mätte i Sverige. Skillnaden låg i hur vi ser på unga människor som studerar och samtidigt söker jobb.
Detta var en del av den omfattande kritiken inför 2006 års val om hur socialdemokraterna försökte dölja arbetslösheten. Och definitionen ändrades också som en av de första åtgärderna den nya borgerliga regeringen vidtog efter maktskiftet. Men om vi plötsligt förflyttar oss till nutid är det plötsligt annat ljud i skällan.  

Går vi till exempelvis samma tidning som lät publicera ledarsticket för snart fyra år sedan ger de i sin  Faktakoll den nuvarande oppositionsledaren gult kort för att hon faktiskt använder den nuvarande officiella svenska definitionen av ungdomsarbetslöshet. "De flesta tycker nog inte att heltidsstudenter som söker extrajobb ska räknas till de arbetslösas skara" tycker tidningen.  Och ansluter sig därmed också till det resonemang som även statsminister Fredrik Reinfeldt står bakom (i vilket ungdomsarbetslösheten avfärdas som en synvilla). Nu för tiden.
Alltså. För fyra år sedan ljög man om man inte räknade in de arbetssökande studenterna. Idag ljuger man om man räknar in dem. Konsekvent? Ja faktiskt. Kanske inte utifrån fakta och sakförhållanden. Men helt klart utifrån vilka politiska krafter man gillar och vill stötta.  

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

6 kommentarer:

Jonny sa...

Så ungdomsarbetslösheten med socialdemokrater vid ratten i het konjunktur var i princip lika kass som den är med alliansen under världens djupaste ekonomiska kollaps ... hmmm vad säger det ???

Erik Hultgren sa...

Du brukar skriva bra Sjölander men här förstår jag inte alls din poäng. Om SvD:s ledarredaktion vill jämföra Sverige med andra europeiska länder måste de väl använda det enda jämförbara mått som finns, eller? Annat vore väldigt konstigt. Jag har personligen aldrig hört någon kritik mot att det europeiska måttet skulle ge väsentligt skiljda resultat mot det svenska om man enbart tittar på rangordningen.
Det motsäger dock inte att man samtidigt anser att den exakta procentsatsen kan vara missvisande.

Anonym sa...

Bra Johan.

Svenska Dagbladets så kallade Faktakoll är ett skämt. SCB producerar Sveriges officiella statistik. Nu tillviter man Mona Sahlin att hon är en halvlögnare - när hon använder Sveriges (enda) officiella statistik på området.

I ärlighetens namn tror jag inte att det går att säga att "ungdomsarbetslösheten är X procent" och få grönt ljus av den så kallade faktakollen. Om X från SCB är gult - vad är då grönt?

Men. Det förvånar kanske föga att obundet moderata Svenska Dagbladet behandlar statistik på detta sätt.

Det är bara att tugga i sig att Stockholmpressen är borgerlig.

Anton

Johan Sjölander sa...

Erik: Det intressanta är ju naturligtvis att man 2006 ansåg att nivån - "hela 27,5 procent" - var intressant. Chockerande rakt av. Medan det idag avfärdas som halvsanning att referera till den nivå samma mätmetod ger vid handen.

Framförallt då den förändring som har skett sedan SvD (och den dåvarande borgerliga oppositionen) gärna använde sig av måttet är att Sverige faktiskt anammat det som officiell statistik.

Anton - precis.

Erik Hultgren sa...

Om man ska hålla på att märka ord så nämner faktiskt SvD att de använder det europeiska sättet att mäta arbetslöshet, varför en intresserad läsare faktiskt kan kolla upp det.

Sen vet du, såväl som jag, att det är skillnad på redaktionellt innehåll och ledarna. Tycker snarare det är ett sundhetstecken att SvD:s faktakoll kan ge gult kort till statistik som dess egen ledarredaktion har använt. Hade varit betydligt värre om de oberoende journalisterna hade styrts av tidningens åsikt.

Johan Sjölander sa...

Erik: din sista invändning är relevant. Det skulle kunna vara på det sättet. Vad som talar emot är tidsfaktorn. Varför rasade man inte 2006? Varför rasade man inte när vi bytte sätt att mäta här hemma i Sverige? Varför reagerar man först nu, när statsminister Reinfeldt plötsligt börjar argumentera mot sin egen statistik med liknande argument (viket alltså leder till den smått bisarra effekten att SvD ger användande av officiell SCB-statistik gult kort)?

Och oavsett det - borde inte SvD:s faktakoll ge någon typ av bakgrund till problematiken? Förklara varför borgerligheten och den egna ledarsidan för några år sedan med glädje använde sig av just det här sättet att mäta? Istället för att bara ogenerat framställa Mona Sahlin som en som slarvar med statistiken (trots att hon bara refererar till SCB)?

Men visst. Som jag skriver i min rubrik SKULLE man kunna se det som en senkommen ursäkt för den egna ledarsidans slarviga användande av statistik. Tyvärr tror jag att andra förklaringsmodeller är mer troliga.