lördag, januari 14, 2012

Eklund: Rätt frågor och fel svar om framtidens kapitalism

Dagens avreglerade finanskapitalism fungerar inte. Diskussionen borde därför handla om hur en ny kapitalism, som klarar av både de klimatmässiga och sociala utmaningar vi står inför, ser ut. Det säger Klas Eklund på DN-debatt. I det har han helt rätt. Och även om svaren Eklund själv ger på sin egen fråga brister så är det en viktig debatt han inleder. 

Problemen med dagens avreglerade fianskapitalism är uppenbara. Det är också tydligt att denna kritik idag delas av allt fler, även djupt inom systemet självt. Klas Eklund fångar också tämligen väl de krav som borde ställas på ett mer fungerande ekonomi: 
"Den måste försöka stabilisera finansmarknaderna för att undvika nya krascher. Den måste också bli mer uthållig, miljövänlig, ansvarstagande och inkluderande; utanförskap och segregering måste minskas."
Själv skulle jag inte vara lika rädd för att använda begreppet jämlikhet, men visst. Det är dit någonstans vi måste. Ett samhälle som slits itu ekonomiskt, socialt och ekologiskt fungerar till slut inte. Men hur kommer vi då dit? 

Där brister Eklund i analysen. Han radar upp några punkter. Företagen måste bli mer ansvarstagande. Hur detta ska gå till framgår inte. Men det ska på något sätt ske på företagens egna villkor. Bankerna har en viktig roll, men får absolut inte regleras mer. Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom sänkta löner. Arbetsmarknaden ska klyvas än mer - mellan de med spetskompetens och de med enklare tjänstejobb. Vi behöver en massa privata alternativ i vård och omsorg eftersom det är enda sättet att skapa dynamik och utveckling (ett argument som man kan resonera mycket om, för övrigt, men det får jag återkomma till). Och så vidare. 

Men den kapitalism 4.0 Eklund skissar på är ingen ny kapitalism. Vi får inte bättre social sammanhållning och mindre segregering med ökade klyftor. Detta kan inte kompenseras med luddiga resonemang om socialt ansvarstagande utan att det förklaras var som menas och än mer, hur det ska gå till. Kapitalismen är ju som bekant ett system som kräver att du som aktör agerar på ett visst sätt (genererar vinst) för att överleva på marknaden. Det räcker inte med fina ord för att ändra på den saken. 

Så artikeln landar snett där. Men. I grunden är det ändå bra att Klas Eklund lyfter en viktig debatt. Frågan är brännande. Och ur det perspektivet blir egentligen de försök till svar författaren också försöker formulera mindre viktiga. Det är debatten som just nu är det viktiga. Där får nog dagens DN-debatt ses mer som en tidssignal än som någonting annat. 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: