tisdag, mars 11, 2008

Förläggare Jansson på besök
Debatten om "avknoppningar" går nu snart in på den tredje timmen. Vi tycker att det ska vara personalen som har sista ordet i om de vill avknoppas eller inte. Borgarns vill att det ska vara politikerna som bestämmer. Vårt nya finanslandstingsråd har ett mjukare tonfall men precis samma politiska inriktning som det förra. Elände, alltså. Men en fika med Fredrik Jansson hinner jag med, och det är trevligt.

Inga kommentarer: