fredag, februari 10, 2006

Första utvärdering av trängselskatten

Ett antal oberoende experter har idag presenterat den första utvärderingen av effekterna av trängselskatten. Rapporten hittar du här.

Effekterna, i sammanfattning, är hittills:

- Kraftig minskning biltrafik till och från innerstaden.
- Minskade köer över ett stort område, även utanför innerstaden.
- Trafiken på Essingeleden i stort sett oförändrad.
- Kraftig ökning kollektivtrafikresande.
- Sittplatsutnyttjandet kollektivtrafiken (dvs trängseln), i stort sett oförändrat.

Alltså. Mindre köer, både inne i stan och i förorterna (det vill säga även på Drottningholsmvägen, Huddingevägen etc). Ingen överbelastning av Essingeleden. Ett kraftigt ökat kollektivresande, utan att trängseln tycks ha ökat nämnvärt.

Vad säger man? Det uttalas succé och stavas Stockholmsförsöket.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Det uttalas succé och stavas Stockholmsförsöket.

Nja, utredarna friskriver sig tydligt. Allra först redan i ingressen:

"Denna bild blir med nödvändighet preliminär – dels för att försöket inte pågått
särskilt länge, dels för att tiden inte medger några mer omfattande analyser
av datamaterialet."

Hade Du varit mindre partipolitisk, och mer intresserad av sakförhållandena, hade Du nämnt rapportens status.

Vidare är det en anmärkningsvärd skillnad mellan angivna förändringar för kollektivtrafik och privatbilism.
Vad har i så fall hänt med alla dem som inte längre reser i regionen? Och vad betyder då den minskade rörligheten för sysselsättningen?

/Anders

Johan Sjölander sa...

Det är klart att en utvärdering som utförs mitt under brinnande försök inte kan bli annat än preliminär - om ambitionen är att tolka hela försöket. Vi kan ju nämligen omöjligen veta vad som händer i framtiden.

Det innebär dock inte att det bild som ges av utvecklingen hittills inte är heltäckande. Bilköerna har minskat. Kollektivresandet har ökat, utan att trängseln ökat.

Det är inte "preliminärt", det har hänt. Och från detta "friskriver" sig inte utredarna. Att försöka påskina något sådant är faktiskt inte rikigt hederligt, Anders.

Sedan ger inte denna första utvärdering svar på alla frågor. Och det kommer också fler utvärderingar. Men det förtar inte bilden. Av vad vi vet, vad vi kan veta idag, så är försöket en succé. Även om denna sanning säkert smärtar personer som av politiska skäl helst skulle önska motsatsen.

Anonym sa...

Om det inte vore för snödrivor och slask så skulle jag utropa succé. Det dåliga väglaget gynnar nog kollektivtrafiken. Det återstår att se hur Storstockholmarna beter sig efter det att vårsolen lyser varmt och gatorna är torra. Men av allt att döma tror jag Stockholmarna, de som faktiskt får rösta, är glada av att slippa trafiken i innerstan.

Insider sa...

Som en hederlig Socialdemokrat lämnade du ute den huvudsakligen informationen.

"Trafiken ökade i slutet på perioden." Folk klarade, med andra ord, bara att åka kollektivt under ungefär tre veckor. Sedan höll inte deras liv längre.

Jag tror trafiken kommer att öka successivt fram till Juni för att där vara runt 5-10 procent under tidigare försök.

Men nu vet vi var ni Socialdemokrater står. Ni älskar försöket. We will spread the word.

Johan Sjölander sa...

Insider. Snälla. "Folk klarade, med andra ord, bara att åka kollektivt under ungefär tre veckor. Sedan höll inte deras liv längre." Hur kan du dra den slutatsen ur rapporten? Eller förlåt, hur kan du på ett intellektuellt hederligt sätt dra den slutsatsen av rapporten?

Inför försöket talades det om tio procentiga minskningar av biltrafiken. Det vore en framgång. Nu ligger vi betydligt bättre än så. Vilket rapporten visar.

Sedan tror jag också att dessa mycket höga siffror kommer att förändras. Jag tror nämligen att många kommer upptäcka förldelarna med att åka bil när det inte längre finns några köer. Men det förtar inte det som rapporten beskriver. Nämligen att försöket inledningsvis har gått bättre än någon kunnat hoppas på.

"Men nu vet vi var ni Socialdemokrater står. Ni älskar försöket. We will spread the word."

Be my guest...

Per Hagwall sa...

Du glömde också att det, "hoppsan", inte finns något jämförelsematerial, Vägverket började inte mäta vägtrafiken förrän i höstas.

Jag instämmer med Anders. Det intressanta är var alla de resenärer som inte åker bil längre tagit vägen. Det ökade kollektivresandet uppväger inte alls det minskade bilresandet.

Om minskad biltrafik är målet är det ju enklast att spränga broarna och sätta ut stridsvagnshinder på de övriga infarterna.

Johan Sjölander sa...

Jag håller med dig om det Per - det är intressant var "alla de resenärer som inte åker bil längre tagit vägen." Den stora majoriteten av dem tycks ha gått över till kollektivtrafik. För övriga handlar det antagligen om samåkning, andra resvägar (runt om istället för igenom), andra tider och säkert i några fall andra resmål.

Men om detta vet vi inte säkert. Än.

Johan Sjölander sa...

Och Per - när du skriver att det "inte finns" något jämförelsematerial eftersom jämförelserna görs med en höstdag istället för förra januari - är inte det lite överdrivet? Visst kan det påverka på decimanivå, men de stora rörelserna framstår väl ändå som rätt tydliga. Ärligt?

Anonym sa...

Vad vi här på inläggen kan se är bara krystade försök att bortförklara det statistiken så tydligt visar. Ännu tydligare är folks faktiska upplevelser av att det är mindre bilar i stan och att det går fortare att komma fram med bil. Nu går det att korsa Sveavägen utan att riskera sitt liv, så glest har det blivit mellan bilarna. Nu måste bussarna bromsa för att inte köra för fort och sänka tidtabellen. Detta är faktiska och betydande verkningar av ett försök som av oppositionen skjutits i sank ett otal gånger och som har förklarats samhällsekonomiskt vansinne. Dessa erfarenheter av en bättre livsmiljö kommer att ha stor betydelse för valutgången i folkomröstningen i höst.

Och visst älskar vi någon som redan uträknad reser sig på tio och vinner!!

Anonym sa...

Jag ska erkänna - jag har varit mer än tveksam. Trots att jag är sosse. Men jag måste ändå se effekterna - biltrafiken under den värsta rusningen har minskat - eller spritts ut. Så visst är det målet, att minska köerna. Är det fel, Per? Jag kan välja att åka tider när det inte kostar, jag kan välja att åka en väl fungerande kollektivtrafik.

Ett tag var minskningen 25%, vid annat mättillfälle 30%. Kanske den kommer vara 15%. Minskningen kommer ändå på något sätt kvarstå. Det är väl bra? Eller tycker ni som kritiserar detta så hårt att köer är det mest fantastiska ni varit med om? Tycker ni att avgaser som spyr ut under tomgång är nåt bra? Är det inte bättre att när du väl behöver använda bilen, då flyter det på. Även om du den gången du har bråttom eller inte klarar dig utan bilen får betala en slant.

Så undrar ni var personerna tagit vägen och anar att människor inte jobbar eller jobbar mindre. Jag misstänker att det är så enkelt som så: en del använde bilen i onödan, en del upptäcker att det går att köra tidigare, en del har upptäckt att kollektivtrafiken är billig och bra. Om man tycker att trängselskatten är dyr, så är det väl ändå dyrare att sluta arbeta...?