måndag, februari 15, 2010

Mer om socialdemokratisk optimism

Jag skrev igår om den politiska framtidstro jag tycker kännetecknar många socialdemokrater just nu. Idag understryker Alexandra Einerstam på HBT-sossen mina resonemang genom en fullödig genomgång av ett antal starka politiska skäl för att tro på en rödgrön valseger i höst.

Och Alexandra visar med all tydlighet att den rödgröna oppositionen befinner sig så att säga i rätt körfält när det gäller ett stort antal områden – från jobbpolitiken till integritetsfrågorna. Och jag tror också hennes inlägg präglar sinnesstämningen inom socialdemokratin så här på randen till en valrörelse. Det finns ett självförtroende idag som faktiskt till stora delar saknades för bara några månader sedan.

Samtidigt får man inte glömma bort att en viktig orsak till detta självförtroende är att det faktiskt är nu på sistone som det rödgröna alternativet börjar kännas på riktigt. Jag är exempelvis oerhört glad över den mycket starka överenskommelse vi tre rödgröna partier gjort i Stockholm runt ett nytt ersättningssystem för den lokala sjukvården – då vi vill ersätta moderaternas vårdvalskatstrof med en modell vi kallar Hälsoval Stockholm. Genom hälsovalet visar vi att vi alla tre partier är beredda att leverera både valfrihet och rättvisa.

Så det behövs mer sådant. Inte tappa tempot. Den borgerliga huvudkritiken mot den rödgröna oppositionen just nu är att den saknar konkret politik. Att motbevisa dem på den punkten blir en bjudande plikt.

Alexandra uppmärksammas också av Johan Westerholm, s-buzz, Peter Högberg. Annat intressant hittar du på intressant.se.

Inga kommentarer: