fredag, augusti 13, 2010

Så dödar moderaterna Stockholm, förortscentrum för förortscentrum

Moderaterna i Stockholms stadshus har under kaotiska former sålt ut ett stort antal av staden centrum till skandalomsusade företaget Boultbee. Oppositionen varnade tidigt för att det skulle gå illa. Det har det också gjort - se till exempel dagens DN här och här. Det här är ett riktigt tydligt exempel på hur det kan gå när blind moderat privatiseringsideologi möter krass vinstmaximerande hardcorekapitalism. Och för alla stockholmsväljare borde hela soppan vara en rejäl varningsklocka inför  valet om några veckor. 

Jag skrev redan vid försäljningen om de bisarra turerna det ansvariga borgarrådet Kristina Alvendal (M) snurrade runt i. Först fanns ett muntlig avtal om utveckling av ytterstaden - vilket var häpnadsväckande bara det, att sådana jätteaffärer skulle regleras muntligt - och sedan fanns helt plötsligt detta muntliga avtal inte längre (även om nuvarande ansvariga borgarrådet Joakim Larsson (M) tydligen numera ångrar att man litade på detta muntliga avtal som alltså egentligen inte fanns). Arrogans, naivitet, ohederlighet eller bara löjligt? Lite av alla fyra, om du frågar mig.

Och nu har alltså de farhågor oppositionen varnade för visat sig stämma. Och hela denna historia måste tyvärr sättas i ett än större perspektiv. Marika Lindgren-Åsbrink tar idag på sin blogg ett skrämmande välunderbyggt helhetsgrepp om vad den borgerliga politiken innebär för Stockholms förorter, där utarmningen av Rinkeby framstår som det kanske allra tydligaste exemplet. 

Det paradoxala är att alla stockholmare oavsett var vi bor förlorar på att staden slits samman på detta sätt. Utarmningen av fattiga förorter gynnar varken innerstaden eller våra mer välbärgade ytterstadsområden. Tvärtom. En delad stad är en sämre stad - för alla.

Nu hoppas jag på en rejäl mobilisering bland företagare, kunder, boende och andra verksamma i de utsatta områdena. Och att även andra Stockholmare ska känna att detta är en utveckling av vår gemensamma stad de inte ställer upp på. I sådana fall kanske det kan komma något litet gott ut ur allt detta elände till slut. 

Andra som skriver om frågan: HBT-sossen, Yvonne Ruwaida, Anna Vikström och Fredrik Edin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

12 kommentarer:

Jonny sa...

"– Jag är inte alls övertygad om att politiker ska ta hand om köpcentrum och driva dem för skattemedel med subventionerade hyror ..."

Inte jag heller är övertygad om det ...

Johan Sjölander sa...

Nej, och det är ju heller inte det alternativet till Boultbee är.

Ola sa...

Daggs att Rinkeby och Tensta bryter sig ur stockholmsstad och bildar egen kommun. Då kan invånarna där få ett mer direkt styre över skattepengarna.

Anonym sa...

Sedan finns ju alltid alternativet att köpcentrumen drivs kommunalt *utan* subventionerade hyror. Men heller inte med ockerhyror.

Jonny sa...

Så var går gränsen för vad t.ex en kommun ska få göra på en marknad ? Ska den kunna bedriva vilken verksamhet som helst med skattebetalarnas pengar som gisslan i konkurrens med privata aktörer ?

Johan Sjölander sa...

Jonny; utgångspunkten måste vara vad som är bra för kommunens innevånare. Att ett företag som Boultbee ska kunna tjäna maximalt med pengar är underordnat.

Då ligger det i innevånarnas intresse att våra centrum ägs av seriösa och långsiktiga ägare - kommunala eller privata. Och det ligger i innevånarnas intresse att delar av staden inte utarmas.

Jonny sa...

Då antar jag att du är emot utjämning av skatt mellan kommuner där man tar från vissa kommuner och ger till andra.

Vad gäller "vad som är bra för kommunens innevånare" så är uppenbarligen företaget Boultbee rätt misslyckade i sin affärsverksamhet, om de inte lever enligt marknadens regler och sänker sina hyror får de inga hyresgäster. Då tvingas de till slut antingen sälja verksamheten eller sänka sina hyror till en nivå som marknaden bestämmer.

Maximering av pris innebär inte maximering av vinst ... något som kanske Boultbee tvingas lära sig.

Det är inte bra för en marknad att ha konkurrens av offentligt ägda verksamheter eftersom dessa lever ett helt annat liv med en trygghet i form av skattebetalarna. Det ger inte långsiktigt ekonomiskt hållbara företag.

Lika lite som staten ska äga och driva ett bilföretag (Saab) så ska en kommun driva ett kafe i konkurrens med privata aktörer eller agera ägare av köpcentrum.

En konkurrensutsatt öppen marknad brukar vara en bra medicin, monopolsituationer/oligopol oavsett om de består av privata eller offentliga aktörer är helt förkastliga ur många synpunkter.

Johan Sjölander sa...

Jonny. Förstår inledningsvis inte vad skatteutjämningen har med saken att göra. Den regleras ju av riksdagen. Frågan här var ju vad kommunerna skulle göra.

Sedan. Jag föredrar att förhålla mig pragmatiskt till verkligheten istället för att följa teoretiska principer som i det här fallet inte ens håller i teorin. Du har inga empiriska belägg för att offentliga ägare är sämre än privata ety det finns inga sådana belägg (det finns exempel åt både det ena men lika mycket åt det andra hållet, och det är en annan sak).

Vad det handlar om är en ren princip, och om man ska forma en praktisk politik utifrån en sådan principiell dogm kommer de som förlorar i slutändan att bli medborgarna. Jag tror att de privata småföretagarna i Rinkeby mycket hellre bor hos en seriös kommunal ägare än hos en oseriös privat. Den typen av pragmatiskt förhållningssätt bör även politiken anamma.

Sedan att marknaden till slut löser allting. Det är ju inte sant varken i teorin eller i praktiken. Det finns mängder av helt förfallna områden runt om i världen som understryker den saken. Enda sättet man kan komma fram till att marknaden löser allting är att man definierar lösningen som det marknaden kom fram till. Men den typen av teoretiska cirkelresonemang gör inte de människor av kött och blod som drabbas det minsta lilla lyckligare.

Sedan tror jag också på konkurrens. Därför förstår jag inte problemet med om en kommun i något sammanhang driver kaféverksamhet (jag förstår det om det finns en fungerande privat kaféverksamhet och kommunen då använder sina ekonomiska muskler för att dumpa priser, går med underskott och på det sättet slår sönder marknaden. Men du vill som jag förstår det gå längre än till att fördöma den typen av beteenden och säga att det alltid är fel).

Återigen bör man istället vara pragmatisk och göra bedömningen på vilket sätt man gör sin kommun så bra som möjligt för de som bor där. Naturligtvis med stor respekt för det privata näringslivets förutsättningar att fungera och blomstra. Men alltid med medborgarnas bästa först framför ögonen.

När det gäller monopol slutligen, så är det en intressant invändning. Frågan är dock hur du konkurrensutsätter en fysisk plats. Det är möjligt att man politiskt borde försöka se till att det finns olika värdar i centrum. Å andra sidan skapar det säkert andra problem. Men det är naturligtvis en intressant diskussion som tål att föras. Det har den dock inte gjort i det här fallet.

Avslutningsvis: jag tror tyvärr att den typ av övertro på att "marknaden" och "det privata" av sig självt alltid löser allting till slut som jag tycker du en smula ger uttryck för i din kommentar är vad som ligger bakom det häpnadsväckande moderata beteendet i den här frågan. Jag tror att man måste ha en mycket djupare förståelse och en mer nyanserad bild av vad "marknaden" är.

Annars går det illa. Och i politiken är det då ofta någon annan som drabbas. Som i det här fallet.

Theo sa...

Ja man kan verkligen fråga sig vad som är bäst för förtagare när privata hyresvärdar höjer hyran och underlåter göra det underhåll som behövs.

Nu bor jag visserligen inte i Stockholm utan i en annan kommun i norra Sverige, men problemen är det samma

Tidigare drev jag ett företag med 4 anställda i ett kommunalt hantverkhus, men som såldes ut till en privat ägare, som direkt höjde hyran med 37 procent för att göra vinst, och dessutom när inte snörojning eller annan skötsel utfördes alls

Det innebar att förutsättningarna att driva vidare efter hand minskade, idag finns fem av tolv företag kvar, och ett antal personer gick ut i arbetslöshet.

Man skall inte ändra något som fungerar bra av bara ideologiska skäl. I detta fall finns bara förlorare. Kommun i form av minskade skatteintäkter och ökat försörjinsstöd, och hyrevärden av minskade hyresintäkter, och kvarvarande hyresgäster av ännu sämre underhåll

Jonny sa...

Skatteutjämningen bryter mot kommunallagen om att de kommunala skatterna ska användas till kommunens invånares bästa.

Ett för mig helt regelvidrigt system att stjäla från en kommuns invånare till en annan. Den sortens hjälp borde ske via statlig beskattning.

Anonym sa...

Jonny,
du är uppenbarligen en renlärig nyliberal som anser att politikerna ska hålla sig borta från allting.

I detta fall har politikerna gjort just det. Och det gick åt skogen med alla rimliga mått mätt.

Vad är då poängen med att du babblar på med dina allmänna principer och generaliserade frågeställningar om vad en kommun "bör få göra" osv? Vad har skatteutjämning, bilfabriksägande eller whatever med saken att göra?

Kontentan är att du inte klarar att tillämpa dina teorier för att analysera ett FAKTISKT skeende.

Det är att vara religiös, det!

Jonny sa...

Anonym -
Nej du har fel.
Jag inser vikten av en stark motbalans i det kapitalistiska systemet (marknaden) som består av en reglerande och övervakande samhällsapparat.

Däremot har jag sett på tok för många exempel på klåfingriga politiker som försökt hålla liv i näringar som inte drivits marknadsmässigt (t.ex varvsindustrin, textilindustrin).

Jag har vuxit upp med statliga monopol på radio & tv, apotek (vi, nordkorea och kuba) etc etc.

På en marknad är det just iden med att saker måste få gå åt skogen som är en del av marknaden. Man kan inte hålla liv i saker med konstgjord andning. I det här fallet måste ägaren se att deras affärsteknik inte fungerar, de måste sälja, sänka priser eller gå i konkurs. Marknaden består inte av företag och verksamheter som bara tickar och går i all evighet.

I Oskarshamn har du en kommun som skyfflat in hundratals miljoner i ett kommunalt bostadsbolag för att hålla det över ytan, det är en skandal att skattebetalares pengar används på det viset. Där har man även spekulerat bort hundratalet miljoner i olika högriskfonder i USA.

Om en kommun ska driva en verksamhet i en konkurrensutsatt verksamhet ska det drivas i ett självständigt bolag. Bolaget måste drivas med vanliga kommersiella grundförutsättningar. Vad är det då för mening med att driva bolaget i kommunal regi ? Eller skall det inte drivas med vanliga kommersiella utgångstecken ? Då strider det mot EU-lagstiftningen.