måndag, augusti 16, 2010

Var det butlern som gjorde det?

Kanske var det otaliga Agatha Christie-deckare och Cluedospel som gjorde associationerna ofrånkomliga. Men formuleringen “butlerliknande tjänster … likt conciergeservice på flygplatserna” vilket i tidningarnas rubriksättning blev till “butler” har onekligen blivit ordet för dagen. Som jag skrev om tidigare idag väckte Ilja Batljan och Carin Jämtins förslag om ett mer offensivt användande av utrymmet i och runt kollektivtrafiken för att tillhandahålla olika vardagstjänster först en storm av indignation. Därefter lugnade sig känslorna något, och åtminstone den moderata motargumentationen nu när kvällen gått över till natt är inte bara att de i princip stödjer socialdemokraternas förslag utan till och med att de redan är genomförda!

Huruvida stockholmarna – och då även de som inte bor runt Östermalmstorgs tunnelbanestation vilket är den den station m-företrädarna använder som exempel – upplever att det idag finns ett fungerande tjänsteutbud runt deras lokala tågstation (eller för den delen läkarbilar som är beredda att komma hem till dig när barnen är sjuka, ett annat s-förslag som moderaterna hävdar redan är genomfört) får nu bli upp till var och en att själv bedöma. Min uppfattning är rätt tydlig; det finns oerhört stor potential som inte utnyttjas. Tunnelbanan och pendeltågen skulle kunna vara oerhört mycket mer än de är idag. Och dessutom finns stora möjligheter till ett nytt tänk i stadsplaneringen i stort som på olika sätt skulle kunna underlätta för stockholmarna.

Skrapar vi lite på de mer seriösa borgerliga kommentarerna hittar vi också denna insikt. “I sak anser jag att det är bra att privata företag erbjuder fler tjänster i Stockholms tunnelbana vilket underlättar i vardagen” skriver Mark Klamberg. “Detta [förslaget, min anm] är säkert en bra grundtanke. Det ger inkomster till SL, det ger närhet till olika tjänster för stockholmarna och det ger företag en chans att skapa nytt kundunderlag.” skriver Kjellberg. Till och med vår favoritnyliberal (en av dem, åtminstone) Mattias Svensson hittar om än indränkt i en ocean av syrlighet någon form av tecken på ett försiktigt socialdemokratiskt tillnyktrande i synen på tjänstesektorn bakom de stockholmspolitiska kraven.

Den intressantaste kommentarer till dagens utspel kommer dock från vänster. Josefin Brink tycker visserligen att man ska “skippa butlern” men understödjer annars helt förslaget. Hon sätter dessutom in det i ett större sammanhang, och kopplar ihop det med den utarmning av samhällsservice som den borgerliga politiken just nu tvärtom innebär i många av stadens förorter (jag skrev om den häromdagen). Det är en mycket klok koppling.

Vi behöver en politik för ett levande Stockholm. Privata tjänsteföretag är en viktig del av detta. Men det privata och det offentliga hänger ihop. På samma sätt som allmännyttan kan förväntas erbjuda sina hyresgäster en bredd av tjänster och service borde SL arbeta aktivt för att öka mervärdet för sina resenärer. Och dessutom borde det rent krasst gå att dra in en del pengar på det sättet, så att det hela inte belastar skattebetalarna utan tvärtom.

Är detta valets stora fråga? Nej. Men det är ett väldigt bra förslag. Och det bottnar i en djupare ideologisk syn på hur man ser på det gemensamma. För socialdemokrater ska man självklart använda alla de redskap man har till buds för att göra samhället så modernt och så människovänligt som möjligt.

Jag tycker att det är en väldigt sympatisk hållning.
 och annat intressant

6 kommentarer:

Anonym sa...

Dom skrev BUTLER rakt ut men jag förstår om du vill skyla över... inte lätt o va sosse idag :)

..Kollektivtrafikresenärerna i Stockholm ska tjäna – inte förlora – tid på väg till och från jobbet. Vi vill därför formulera en ny strategi som gör det möjligt att bygga in kollektiva vardagstjänster i SL:s lokaler. Stockholmarna ska kunna hämta sina matkassar på väg ut från t-banespärren på hemvägen, lämna sin smutsiga tvätt på stationen på morgonen och hämta den rena på vägen hem. De ska också kunna få hjälp av en ”butler” i kollektivtrafiken som uträttar ärenden. Vi vill också bygga nya förskolor och parkeringar i kollektivtrafiknära lägen för att minimera tidsspillet, skriver Ilija Batljan och Carin Jämtin.

Johan Sjölander sa...

Nu försöker jag inte skyla över någonting, men kan ändå konstatera att den text du citerar är den av DN skrivna ingressen, ingenting Carin Jämtin och Ilja Batljan skrivit själva.

David H sa...

Kanske vet du mer om själva förslaget. För mig är det en gåta. Okej, man vill införa mer kommers i stationerna genom att där det är möjligt hyra ut mer yta. Inget fel i det. Det är ju de fria fantasierna över vad för slags tjänster som sen ska inrättas där och hur de kommer att utnyttjas som gör det hela så löjligt.

I flera stationer finns redan tvättinrättningar. Hur kommer det sig att knappt någon idag lämnar in sin "hushållstvätt" där? Hur skulle de fantasier som de spekuleras kring på www.mertidattleva.se bli verklighet? Om det nämns ingenting, det är därför det är så flummigt. Man ska alltså hyra ut platser i några fler T-banestationer och hoppas friskt på vad som kommer hända då och framställer dessa förhoppningar som löften. Ser du verkligen inte vart det brister?

Johan Sjölander sa...

David; tack för din kommentar och klart jag förstår din invändning. Men det handlar ju inte om att "hoppas friskt" utan att verka för. Om SL går ut och aktivt säger att vi ser gärna de här verksamheterna i våra lokaler, och vi är beredda att anpassa oss så att det fungerar för er, är jag rätt övertygad om att det finns ett intresse där ute att komma i kontakt med de 100 000-tals stockholmare som varje dag färdas i kollektivtrafiken. Om vi dessutom fogar till de redskap politiken faktiskt förfogar över (kommunal service etc) så blir det ju ännu tydligare.

Sedan kommer naturligtvis inte alla tjänster finnas överallt. Det framgår också i debattartikeln.

David H sa...

Baltjan har varit tydlig med att dessa tjänster inte ska subventioneras och att man ska ta ut hyra i stationerna, det anges vidare som ett sätt att få in mer pengar till SL. I övrigt är allt höljt i ett dunkel som bara kan förklaras av att man inte har fler svar.

Om inget annat presenteras så vidhåller jag att detta är kläckt på ett brainstormingmöte utan någon vidare utredning och att allt bygger på förhoppningar.

Inte en enda hint om kostnaderna finns på mertidattleva.se, vilket är rätt självklart. Man vill ge sken av billiga tjänster för alla, inte 500 kr per tvättpåse.

Nils sa...

Problemet med utspelet på en hel debattsida är väl som du skriver att det inte är valets stora fråga och att komma ut med den såhär tätt inpå får det att verka som att det är ett av Socialdemokraternas bästa kort och således lite andefattigt.

Sen kunde man kanske ha önskat att du skulle ha skrivit debattartikeln istället då dina två blogginlägg om förslaget inte uppmuntrar till like hånfulla svar som debattartikeln.