torsdag, januari 26, 2012

Löfvens utmaningar - hela listan

Verkställande utskottet har nu formellt nominerat Stefan Löfven till ny partiledare för socialdemokraterna. Som jag skrev tidigare idag är det ett bra val. Men det är ett digert arbete som ligger framför honom. Så här ser jag på vad som måste göras:

1) Ordning och reda. Socialdemokratins regeringsduglighet kan i opposition bäst mätas i förmågan att hantera den egna organisationen. Här finns mycket att göra. Och ingen tid att vänta.

2) Lagbygge. Ingen människa klarar att byta ut en regering på egen hand. Därför är det ett lag som måste formeras. Carin Jämtin har inte minst under denna vecka bevisat sig vara en klippa att stå på. Men det behövs fler; särskilt intressanta gruppledare och ekonomiskpolitisk talesperson i riksdagen, men även andra uppdrag. Här är också viktigt att socialdemokratin visar upp sin bredd avseende kön, etnisk bakgrund, ålder, profil etc. Förmågan att omge sig med rätt folk kommer att bli en av Löfvens första och största utmaningar. Hur han möter den kommer att vara avgörande för framtiden.

3) Fokusering. Socialdemokratin behöver inte prata om allt och allting. Snarare handlar det nu om att fokusera budskapet och sätta rätt ramar för det politiska samtalet och konfliktytorna gentemot regeringen. Huvudansvaret för detta vilar tungt på partiledaren.

4) Modernisering av folkrörelseorganisationen. Utan ordning finns inget utrymme för öppenhet och dynamik. Men socialdemokratin måste också förnya sin organisation och bemyndiga partimedlemmen på ett helt nytt sätt. Hur man ser på den egna organisationen visar också hur man ser på samhället. Carin Jämtin har varit tydlig på hur hon ser färdriktningen, partiordförande måste visa att han ser på samma sätt och driva på utvecklingen.

5) Politisk förnyelse. En av Håkan Juholts stora förtjänster var att han orkade bryta loss från en del av de politiska vaneföreställningar socialdemokratin fastnat i. Denna utveckling måste fortsätta. Ambitionen bör vara att erövra den breda mitten i svensk politik, inte genom att anpassa sig till den utan genom att omdefiniera den. Det finns väldigt mycket oförnuftigt i den politiska kurs Sverige tagit just nu. Stefan Löfven måste förmå visa att den socialdemokratiska framgångskonceptet där jämlikhet och ekonomisk utveckling blir varandras förutsättningar mycket väl går att använda sig av i en ny tid och att detta är någonting som vi alla tjänar på. Den interna utvecklingen fram till partikongressen blir här ett oerhört viktigt fundament för att definiera framtidens socialdemokrati. Partiordförande har ett stort ansvar för att driva på det enorma politiska grupparbete detta förhoppningsvis kan bli.

6) Ett nytt tilltal. Som opinionsinstituten tenderar att visa tvivlar väldigt många människor idag på socialdemokratin. Om första delen av arbetet ligger i att hyfsa till partiet så bygger den andra på att också kommunicera detta utåt. Vill man bli tagen på allvar måste man ta den man pratar med på allvar tillbaka. Som partiledare räcker det att kunna ena partiet. Som statsministerkandidat krävs det mer än så.

Ungefär så ser det väl ut. Åtminstone första veckorna...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , och annat intressant

1 kommentar:

M. E. sa...

Jaha, och euro- eller sjävmordspakten då? Aldrig i livet att jag röstar på ett parti som leder till regering med (S), jag röstar hellre (M)! Vilka förrädare!