tisdag, januari 31, 2012

Vad innebär privatiseringarna inom psykiatrin för möjligheterna att förbättra vården för unga som mår psykiskt dåligt?

Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar. Var tredje ung kvinna och var femte ung man i Stockholmsregionen uppger själva att de mår psykiskt dåligt. Detta handlar om synnerligen allvarliga saker, där den yttersta konsekvensen - självmordet - är dödlig. Samhället har ett stort ansvar för att öka kunskapen och utifrån det formulera fungerande strategier för att motverka och förebygga den psykiska ohälsan. Därför blir jag lite bekymrad när jag ser att ett angeläget projekt för att kartlägga självskadebeteende hos unga inte rör alla delar av länet på grund av att delar av vården drivs privat. 

Det är SR som i ett reportage lyfter fram det viktiga projekt som genomförs av BUP (barn- och ungdomsspsykiatrin) i Stockholm. I slutet av texten framgår att "[a]ntalet personer som söker hjälp på BUP omfattar inte Järva och Handen eftersom mottagningarna där drivs av privata vårdgivare som inte är med i sammanställningen."

Det här väcker många frågor. Jag har därför idag i ett mejl till ansvarigt landstingsråd Birgitta Rydberg begärt att få ett svar på dem. Stämmer det att de privata vårdgivarna står utanför kartläggningen? Finns det något sätt att ändra på detta? Vad innebär de fortsatta privatiseringarna av barn- och ungdomspsykiatrin inom länet för möjligheterna att på ett samlat sätt öka kunskapen om och förbätttra vården för unga som på olika sätt mår psykiskt dåligt?

Utifrån vilka svar jag får på mina frågor får jag sedan se hur det är bäst att gå vidare. Det politiska målet måste dock vara tydligt. Att vi har olika vårdgivare inom psykiatrin får inte innebära försämrade möjligheter att samlat förbättra kunskapen om och vården av unga människor som mår psykiskt dåligt. Det är de lite för viktiga för, helt enkelt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag ser flera problem med psykiatrin.

- Varför dela in det i unga och äldre patienter? De som är äldre och redan kanske har en diagnos får inte lämnas åt sitt öde.

- Det finns i Sthlm endast en akutmottagning 24/7, St Göran.
Det är i princip omöjligt att få en sängplats för de som känner akut behov.

- Dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig så varför denna fokusering sista åren på kvinnors psykiska hälsa?

- Varför har det satsats så mycket på mobila team? Detta är något som patienterna INTE har efterfrågat. De flesta vill ha möjlighet att komma ifrån sin bostad när de mår alltför dåligt och ej ha besök i sina hem av personal från sjukvården.

Anonym sa...

Hej anonym
Anledningen till att man satsat på hemvård med mobila team är att det ger bättre resultat på sikt än att ta bort personen från den miljö där problemen uppstår. Man lär sig inget i slutenvården som man har användning av utanför densamma. Om man ska lära sig hantera problem i hemmiljön så måste man nog vara i hemmiljön, såvida den inte är direkt farlig pga våldsam partner/förälder etc.

Anonym sa...

Tack för svar!

Jag har i mitt liv (tyvärr) lång erfarenhet av psykiatrin och ditt svar ang mobila team jämfört med heldygnsvård stämmer inte med min erfarenhet. Det går inte att generalisera. Det måste finnas alternativ för de som inte tycker som du.