torsdag, mars 02, 2006

DN hårdvinklar ”hemlig” valstrategi (s)

DN har fått tag på den socialdemokratiska valstrategin och publicerar idag utdrag ur den. Det är inte så mycket att orda om det. En strategi är ett mycket internt dokument och det är därför synd att den har läckt till media. Samtidigt tycker jag inte att det finns något att skämmas för. Moderaterna är socialdemokraternas huvudmotståndare, och orsaken är att de fortfarande står för en hård högerpolitik. Och? Ingenting jag inte lätt skulle kunna skriva under på.

Vad som däremot är lite märkligt är DN:s vinkling av hur strategin lyfter fram problem med bilden av (s) i valmanskåren. Där konstaterar strategin att det finns en ”bristande tilltro till oss för att väljarna inte uppfattar att vi håller vad vi lovar. De tycker också att vår moral brister. Vi har tappat i partisympati och i förtroende för de viktigaste sakfrågorna - arbetslösheten, vården, skolan, äldreomsorg, barnomsorg och ekonomi."

Detta – och liknande skrivningar - tolkar DN som att (s) ”erkänner” maktfullkomlighet och trötthet. Vilket faktiskt inte är riktigt i sak; att det finns en uppfattning om någonting behöver inte betyda att denna uppfattning också bygger på korrekta fakta (exempelvis; att många uppfattar m som ett överklassparti BEHÖVER inte innebära att m också ÄR ett överklassparti – även om det kan vara så.)

Snarare skulle jag vilja säga att skrivningarna pekar på ett öppet och ärligt förhållande till verkligheten och människorna i landet Sverige. Ett mått av självrannsakan är också alltid bra. För även om bilden inte stämmer, så måste det finnas en orsak till att folk fått en sådan uppfattning, och denna orsak måste varje parti som inte vill stagnera orka och våga ta tag i.

Nu när (s) strategin har läckt, vore det för övrigt kul att se även övriga partiers interna strategidokument. Vore exempelvis intressant att se vad moderaterna säger om det där om smutskastning av arbetarrörelsen – när kamerorna så att säga inte är på.

Inga kommentarer: