fredag, mars 24, 2006

Yttrandefriheten var aldrig hotad

Varken Säpo eller den politiskt sakkunnige på UD begick något fel i samband med nedsläckningen av Sverigedemokraternas hemsida. Det konstaterar JK i sitt yttrande och slår fast att UD inte utsatte Levonline för några påtryckningar. Säpo gjorde heller inget för att "hindra" publicering. Det har alltså inte begåtts något brott mot censurförbudet menar JK (läs mer i SvD här.)

JK har som bekant inget mandat att granska regeringen. Huruvida Laila Freivalds gjort fel eller inte är fortfarande en öppen fråga. Men JK:s yttrande säger oss ändå en viktig sak. Nämligen att övertonerna i debatten som uppstått till stor del antagligen saknar grund.

Regeringen och staten går inte in och stänger ner misshagliga hemsidor. Yttrandefriheten var aldrig hotad. Säkerhetspolisen idkar inte censur. Det borde få oss alla att sova lite bättre i natt.

5 kommentarer:

Per Hagwall sa...

Sover du verkligen så mycket bättre efter JK:s yttrande?
Själv tycker jag det var väntat, JK säger ju bara att de inte begick något brott när de "informerade". Dvs Säpo och UD var smarta nog att agera som vilken indrivarmotorcykelklubb som helst. "Vi vill bara ge dig några råd så får du dra dina egna slutsatser..."

A-K Roth sa...

However, om detta från en tidning i Yemen är sant, om svenska regeringen säger sig ha stängt en websida, kastar det ett annat ljus på händelsen:

http://www.yobserver.com/cgi-bin/yobserver/exec/view.cgi/22/9504


Om LF dessutom undanhöll sanningen, dvs ljög om vetskap om händelsen så är det väl minst sagt förgjortat.

Jonas N sa...

Du kan ju fråga dig om Säpo/UD först kontaktade ansvarig utgivare för websidan i fråga för att lägga fram 'fakta' angående att det skall ha förekommit hot mot svenska beskickningar ... eller om man inte ens tyckte det var mödan värt.

Det ger nog en bra indikation på hur 'seriöst' detta ärende sköttes.

Att där har begåtts fel är väl ställt utom allt tvivel, Johan. Sidan stängdes ju! Vad JK säger är att det inte går att fastställa att där har begåtts något brott.

Johan Sjölander sa...

Att SÄPO informerar när det föreligger en hotbild - det är väl närmast deras jobb. Uppenbarligen känner sig Levonline heller varken hotade eller utsatta för påtryckningar.

Och då förstår jag inte vad staten har gjort för fel. Borde man mörkat för Levonline att det fanns material utlagt på deras server som skapade en hotbild? DET hade varit omoraliskt.

Levonline valde att inte vilja förknippas med bilderna. Fria moderata studentförbundet tog också bort dem efter att moderaterna agerat, också vad jag kan förstå det helt frivilligt.

Yttrandefriheten måste väl också innebära rätten att INTE förknippas med vissa åsikter, uttryck eller i det här fallet bilder. Eller?

Jonas N sa...

Johan, det är nog som du säger. Du missat nog frågeställningen.