lördag, juli 21, 2007

Rydberg måste backa om sprutbyten

Precis som Dag Larsson säger på sin blogg; det finns en majoritet bland politikerna i Stockholms läns landsting för att sätta igång ett sprutbytesprogram. Vi socialdemokrater driver frågan, och exempelvis (kd) har på det lokala planet tagit intryck av de erfarenheter som gjorts och ställt sig positiva. Men trots detta står ansvarigt landstingsråd folkpartisten Birgitta Rydberg emot.

Och situationen börjar bli akut. Hur det ser ut i Stockholm är också en angelägenhet för hela landet. Morgan Johansson – som ju borde veta – skriver på sin blogg att ”Under hösten 2006 och våren 2007 har smittan av allt att döma spridits mycket snabbt bland Stockholms narkomaner. Det var precis en sådan utveckling jag och många andra varnade för när vi lade fram lade fram förslaget om lagreglering av sprututbyte för några år sedan”, och fortsätter: ”I Skåne, där man bedrivit sprututbyte i över 20 år, har man haft noll i kolumnen över smittade narkomaner i åratal. Så gott som alla narkomaner som smittats under dessa år har blivit smittade - i Stockholm.”

Under förra mandatperioden öppnades lagstiftningen upp och det blev möjligt att lokalt påbörja sprutbytesprogram. Att vi i Stockholms läns landsting inte utnyttjar denna möjlighet trots att behoven är så skriande och erfarenheterna så tydliga är sorgligt, och det leder till tragiska konsekvenser ute i verkligheten. Småskuren prestige kan inte få stå ivägen när det handlar om att rädda människors liv.

Läs mer i DN, här; här, här och här.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket bra att pressen nu ökar på Birgitta Rydberg, som länge har haft en nonchalant hållning i denna så viktiga fråga.

Tyvärr ser vi nu svart på vitt att situationen förvärras för våra sprutnarkomaner i Stockholm och att verkligheten ser sådan ut som Morgan Johansson förutsåg när han la fram förslaget om lagreglering av sprututbyte för några år sedan.

Nu handlar det om att få Birgitta Rydberg att visa medmänsklighet, nu handlar det om att snabbt minska risken för smittspridning av HIV bland våra sprutnarkomaner i Stockholm. Nu måste vi följa Skånes goda exempel.