torsdag, januari 15, 2009

Några ord om det-är-inte-mitt-felpolitiken

Borgerlig politik handlar just nu mycket om att inte ta ansvar. På den nationella nivån ägnar sig regeringen (som Katrine Kielos visar i dagens välskrivna Aftonbladetledare) mest åt att passivt beklaga sig över allt hemskt i form av en global ekonomi som påverkar Sverige utifrån (när det gick bra var det tydligen inte ett lika stort bekymmer). Och även här hemma i Sverige försöker nu det moderata finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd på sin blogg avsvära sig allt ansvar för de personalneddragningar som nu ska göras på Karolinska universitetssjukhuset.

"Jag tycker att det är viktigt att förklara att det inte är vi politiker som styr över hur många människor som ska finnas anställda vid Karolinska eller något annat sjukhus här i länet. Sådana beslut fattas av dem som kan verksamheten och har förståelse för vilka behov och förutsättningar som finns – det vill säga sjukhusledningen" skriver Elmsäter-Svärd på sin blogg. Och det är visserligen inte fel, men det är milt uttryckt heller inte hela sanningen.

För faktum är att Karolinska leds av en styrelse som är utsedd av politikerna i landstinget. Man arbetar under budgetförutsättningarna som beslutas av politikerna i landstinget. Styrelsen arbetar också efter ägardirektiv som fastställs av politikerna i landstinget. Så förutsättningarna, ramarna och möjligheterna för Karolinska universitetssjukhuset eller något annat sjukus i regionen att bedriva sin verskamhet styrs i allra högsta grad av politiker och politiska beslut.

Och orsaken till varslen är inte att någon oberoende sjukhusledning gjort den medicinska bedömningen att vården blir bättre med 900 färre anställda. Nej, orsaken till varslen på Karolinska är det ekonomiska läget - pengarna räcker inte längre till. Alltså någonting som Catharina Elmsäter-Svärd i egenskap av finanslandstingsråd är i allra högsta grad ansvarig för.

Jag har inget emot att man delegerar beslut. Tvärtom. Men en grundläggande princip bör vara att ansvar och befogenheter går hand i hand. Den enda som har befogenheten att ändra Karolinska universitetssjukhusets ekonomiska ramar är Catharina Elmsäter-Svärd och hennes kollegor i den borgerliga landstingsmajoriteten. De bör också ta det politiska ansvaret för de effekter deras förda politik får.

Men, som sagt. Att ta ansvar verkar inte vara på modet i ett land där det-är-inte-mitt-felpolitiken upphöjts till statskonstens ädlaste form.

Läs mer om Karolinska universitetssjukhuset här, här, här, här, här och här. Se även Alliansfritt Sverige här och Dag Larsson här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: