tisdag, januari 06, 2009

Stockholms arbetarekommun motionsbehandlar på nätet

Vi får se hur det går, men jag tycker åtminstone att själva initiativet är ganska roligt. Stockholms arbetarekommuns styrelse har nämligen bestämt att årets styrelsebehandling av årsmötesmotioner ska ske mer öppet. Därför har det skapats en blogg (du hittar den här) där styrelsens ledamöter lägger upp sina förslag till utlåtanden. Sedan är det fritt fram för såväl partimedlemmar, andra styrelseledamöter och egentligen vem som helst att kommentera förslaget, i stort sett innan styrelsen ens har fattat beslut (beslut fattas sedan löpande under våren, på vanliga styrelsemöten. Så långt har det inte gått med e-demokratin än...).

Tanken med detta är naturligtvis att få igång den politiska diskussionen långt tidigare än direkt till årsmötet. Om det dessutom visar sig att någon förutom de närmast sörjande engegerar sig en smula i Stockholms socialdemokratis interna politiska processer är det naturligtvis också en välkommen bonus.

Det här är nu bara ett försök så vi får se hur det faller ut. Själv har jag precis lagt upp mina förslag till utlåtanden om allt från SL-taxan till frågan om giltighetstiden på gamla SL-biljetter. Vi får se hur debatten går. Men tanken är åtminstone att de förslag som till slut ska diskuteras av partimedlemmarna på arbetarekommunens årsmöte gärna får se rätt annorlunda ut - förhoppningsvis bättre alltså.

Bloggen har bara legat uppe några dagar, så hittills är det få som kommenterat på den. Det får du gärna hjälpa till att ändra på, om du vill. Om du vill titta igenom de motioner styrelsen skriver utlåtanden på hittar du dem för övrigt här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , och annat intressant

1 kommentar:

Joanna sa...

Ohh! Det tyckte jag var ett jättekul och bra initiativ!

Jag lämnade precis en kommentar på den bloggen med några små utvecklingsförslag. Kanske kan en bloggerkunnig typ som du kunna hjälpa till att t.ex. kategorisera motionssvaren så att man lätt kan hitta svar under ett visst ämne?