tisdag, april 29, 2008

Borgerlig och socialdemokratisk syn på valfrihet

Ibland känns det skönt när man hittar politiska meningsmotståndare som beskriver skillnaderna mellan partierna på ett sätt som man fullt ut kan skriva under på. Det hände mig alldeles nyss. En bloggare som kallar sig "den hälsosamme ekonomisten" formulerar vad som är skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk syn på valfrihet i äldreomsorgen (läs inlägget här). 
"Valfrihet i äldreomsorgen är något som socialdemokraterna av ideologiska skäl motsätter sig. Brukarna ska på sin höjd få välja vad de vill ha hjälp med – inte vem som ska erbjuda hjälpen" skriver ekonomisten.  Och förutom det slarviga användandet av begreppet "valfrihet"i första meningen (det är rätt uppenbart att s inte motsätter sig valfrihet som sådan) tror jag att det ligger mycket i den iakttagelsen.
Den socialdemokratiska synen är nog att det viktiga är att du som individ kan välja vad du vill ha hjälp med utifrån dina behov.  Vissa vill ha städning, andra hjälp med matinköpen, en tredje kanske behöver stöd för att sätta upp gardinerna. Den borgerliga valfrihetssynen går istället ut på att du får välja mellan ett antal privata företag som utför samma tjänst. 
Om man vill kan man säga att detta kommer ur skilda perspektiv; är det individens rätt att få den hjälp man efterfrågar eller företagens möjlighet att konkurrera om skattemedel som ligger i fokus? En ideologisk fråga som vi kan vara ense om att vara oense om. 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,  och annat intressant

1 kommentar:

Vasserman sa...

Det finns ingen "borgerlig" syn på valfrihet. Det finns liberal och det finns konservativ syn.

Konservativ syn brukar ligga mellan liberal och socialistisk syn. T ex (m) tycker att medborgarna ska pröjsa staten för att på livets höst hamna i statens nåd - men staten ska ändå vara "snäll" och tillåta dem att välja mellan olika tjänsteleverantörer.

Liberal syn innebär fört och främst att människan på livets höst ska inte tigga staten om hjälp. Man ska ha egna resurser som man kan använda på det sättet som man själv anser är bäst. Mist av allt vill jag som gammal gå till politikerna och be dem om hjälp och höra: sådana är lagar som gäller. Vänta 4 år till nästa valet och då kanske blir det lite bättre - om majoriteten ska röst rätt.