måndag, januari 04, 2010

Boktips: Ett moraliskt försvar för socialismen

Kan man tänka sig ett samhälle där vi beter oss på ett mer moraliskt sätt mot varandra än hur vi gör i den kapitalistiska marknadsekonomin? Det är utgångspunkten för G.A Cohens ytterst läsvärda 83-sidiga lilla skrift "Why not socialism?", där författaren utifrån en såpass vardaglig situation som en campingutflykt konstruerar ett antal moraliska principer som mycket väl skulle kunna (och borde) gälla för hur vi behandlar varandra som människor även i en betydligt större skala. Och resultatet av det hela blir en av förra årets mest oundgängliga politiska texter. 

Cohens poäng är att de moraliska regler som kännetecknar det kapitalistiska marknadssamhället alls inte är de som kännetecknar en lyckad campingtur. Istället hjälps vi på vildmarksutflykten åt, redskapen används av de som för tillfället har mest nytta av dem, vi fördelar arbetsinsatser efter intresse och tycke och vi undviker ojämlikheter som skulle kunna skapa dålig stämning i gänget. I några av bokens mest underhållande passager visar han på det absurda i att tillämpa normala "marknadsekonomiska" förhållningssätt gentemot varandra i denna småskaliga campingmiljö.

Ur den lyckade campingturen härleder Cohen två moraliska principer; en för vad han kallar radikal (eller socialistisk) jämlikhet i chans och en för sammanhållning ("community"). Det innebär att de ojämlikheter som får finnas måste bero på individuella preferenser och val, men även att sammanhållningen sätter gränser även för hur stora dessa (frivilligt valda) ojämlikheter kan tillåtas vara. Det är alltså ok med skillnader som beror på olika preferenser mellan exempelvis lön och fritid, argumenterar Cohen, men det är samtidigt viktigt att på ett grundläggande plan hålla ihop samhället genom att säkerställa att våra gemensamma erfarenheter och verklighetsuppfattningar är just gemensamma.

Kärnan i Cohens moraliska argumentation är dock egentligen en annan: nämligen den att det finns andra sätt att reglera mellanmänskliga relationer än genom att förlita sig helt på det snäva egenintresset. Man kan hjälpas åt inte bara för att man förväntar sig en kompensation eller belöning, utan också för att man faktiskt vill hjälpas åt. Och Cohens stora poäng är att detta sätt att bemöta varandra mycket väl också skulle vara önskvärt i en mer storskalig - samhällelig - skala. 

Den stora fråga som avslutar boken är dock om detta utöver att vara önskvärt också är möjligt. Där prövar Cohen två invändningar varav han avfärdar den ena och lyfter fram den andra som betydligt mer problematisk. Den första invändningen är att människans natur sätter hinder i vägen för alla samhällen som bygger på något annat än det snäva egenintresset. Den avskriver Cohen med att alla människor uppenbarligen har både egoism och solidaritet inom sig, och att det därmed borde vara lika möjligt att bygga ett samhälle på det senare som på det förra.

Den andra invändningen är den frågan om hur ett sådant samhälle de facto skulle organiseras. Den tar Cohen på betydligt större allvar. "Our problem is that, while we know how to make an economic system work on the basis of the development, and, indeed, the hypertrophy, of selfishness, we do not know how to make it work by developing and exploiting human generosity" skriver Cohen men påminner direkt i en sorts brasklapp om att trots det oerhört mycket mänskligt handlande i verkligheten även i dagens kapitalistiska samhälle utgår från helt andra principer än det snäva egen- eller marknadsintresset.

Vetenskapsmannen Albert Einstein definierade socialism som mänsklighetens försök att avancera bortom rovdjursstadiet. Till denna syn ansluter sig Cohen. Och även om han erkänner att de exakta teknikerna för hur detta ska gå till idag ännu är okända menar han att det är ett dåligt argument för att sluta sträva. "Our attempt to get beyond predation has thus far failed" konstaterar han men avslutar sedan hela boken (och därmed också sitt livsverk, GA Cohen avled under förra året): "I do not think the right conclussion is to give up."

Boken är som sagt både kort och dessutom i ett mycket litet - campinganpassat? - format. Språket är direkt och resonemangen både tydliga och klartänkta. Visst gör formatet att vissa tankespår bara snuddas vid ytan, och vissa förbigås helt. Men som utgångspunkt för ett samtal om vilka moraliska värden en modern vänster står för är den fullkomligt oundgänglig. Nu får vi bara hoppas att någon vaken förläggaren förstår bokens potential och skyndsamt ser till att få till stånd en svensk översättning också.


Läs vad andra har tyckt och "Why socialism?": The Oxoniana Review, Civilian reader, Bookgeeks. Läs också mer i New Statesman. Annat kul i bloggvärlden just nu: Emilia Bjuggren rapporterar från Bommersvik, Löwdin ogillar vargjakten, Peter Andersson tycker att statsministern verkar vara på väg att ge upp, Ulf Bjereld varnat för att underskatta Reinfeldt och Marika Lindgren Åsbrink fortsätter göra sin Storstad till den för tillfället utan tvekan angelägnaste svenska politiska bloggen (följ till exempel den oerhört intressant debatt om jämlikheten och The Spirit level som Marika för just nu).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , och annat intressant

4 kommentarer:

Bo Widegren sa...

Jättespännande - tack för att du så välskrivet förmedlade dessa tankegångar!
Bo Widegren

Johan Sjölander sa...

Roligt. Boken finns att köpa på exempelvis Bokus eller Amazon om du vill fördjupa dig vidare. Vilket rekommenderas.

fredrik jansson sa...

Jag måste få låna den vid tillfälle eftersom jag trots allt inte lyckats komma mig för att skaffa ett eget ex. Mycket blogginlägg helt plötsligt...

Anonym sa...

Som du mycket riktigt skriver, en oundgänglig bok. Den borde översättas och ges ut av lågprispocket omedelbart. En perfekt bok för politisk studiecirkel eller seminarier.