fredag, januari 23, 2009

Expressen och dubbelmoralen

Expressens Eric Erfors är i en ledarartikel upprörd över dubbelmoralen inom sjukvårdspolitiken. Han tycker det är konstigt att politiker från höger till vänster kan vara djupt bekymrade över att det startas privata sjukhus som bara tar in försäkringspatienter samtidigt som samma politiker också via olika offentliga bolag accepterar att svensk sjukvård tar betalt av utländska patienter som vill utnyttja den svenska sjukvården. Och det är en välskriven artikel som egentligen bara har ett litet fel. Eric Erfors har inte förstått vad det är han skriver om.

Låt oss börja med elementa. Bor man i Sverige har man rätt att nyttja svensk sjukvård. Det ska räcka med att vara skattebetalare för att få ta del av den bästa vård som tänkas kan. Det är själva grundtanken med den solidariskt finansierade vården: när det kommer till liv och hälsa accepterar vi inga klasskillnader.

Men rätten att (så gott som) kostnadsfritt nyttja svensk sjukvård gäller faktiskt inte utanför Sveriges gränser. Det kan vi tycka är trist. Men så är det. Personligen tycker jag att det är rimligt. Jag tycker nämligen att det bör finnas en koppling mellan plikt (att betala skatt i Sverige) och rätt (att få nyttja den gemensamma sjukvården). Möjligtvis har Eric Erfors en annan uppfattning där, det vet jag inte.

Men det innebär att det alltså är fullt rimligt att kräva att en britt eller grek som vill nyttja svensk sjukvård (när det faktiskt finns en "överkapacitet", vilket det ibland gör) också betalar för det. Samtidigt som man med emfas hävdar att en svensk skattebetalare aldrig ska behöva betala dubbelt för att så snabbt som möjligt få del av den bästa sjukvården som erbjudas kan. Vilket alltså gör att den "dubbelmoral" Erfors tycker sig se faktiskt inte är någon dubbelmoral alls.

Om Eric Erfors vill driva linjen att all världens medborgare ska ha fri dragningsrätt på den välfärd svenska skattebetalare finansierar så må han göra det. Men han har en orimligt hög svansföring om han hävdar att alla motsatta ståndpunkter är exempel på dubbelmoral.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , och annat intressant

Inga kommentarer: