onsdag, april 26, 2006

Det danska exemplet är ett argument MOT moderaterna

Danmark lyfts ibland upp som ett föredöme vad gäller att bekämpa utanförskap och arbetslöshet. Grunddragen i den danska modellen är egentligen inte så olikt vad svensk socialdemokrati står för; rörlighet på arbetsmarknaden ska underlättas genom en politik för trygghet och utveckling. Modellen är förankrad bland parterna på arbetsmarknaden (dvs hos både fack och arbetsgivare), och bygger på att samhället garanterar höga nivåer på ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen.

I Sverige har Danmark mestadels använts som ett slagträ från höger. Den danska erfarenheten ska säga oss att en stark arbetsrätt är av ondo. Samtidigt har vi en svensk höger som går till val på att bryta loss vad som bevisligen är en hörnsten i den danska politiken, nämligen de höga nivåerna i a-kassan.

Med en moderat regering i Sverige minskar tryggheten, och därmed också rörligheten på arbetsmarknaden. Människor kommer helt enkelt bli mindre benägna att byta jobb när priset för en eventuell framtida arbetslöshet blir för högt. På sikt kommer detta att få förödande konsekvenser för den svenska konkurrenskraften.

Det finns både bra och dåliga saker med den danska modellen. Som socialdemokrat välkomnar jag dock en seriös diskussion om den så kallade "flexicurityn". Inte minst som en av de enklaste slutsatser vi kan dra av att titta på Danmark är att de svenska moderaterna är ute på helt fel spår. Och så här i valtider är det inte utan intresse.

2 kommentarer:

C. L. K. Aqurette sa...

Johan:
Det vore jättebra om socialdemokraterna lär sig av Danmark och själva reformerar svensk arbetsmarknad, problemet är bara att detta inte sker. Medan socialdemokratin kört fast i vänsterspåret slår arbetslösheten jättehårt mot stora grupper i Sverige. Det är hundratusentals små, personliga tragedier som utspelas varje dag. Därför borde regeringen och stödpartierna genast lära av de reformer som bevisligen fungerat i andra länder.

Jag bor i Malmö och ser hur Danmarks framgångsrika arbetsmarknadspolitik gynnar även oss. Arbetsgivare från Köpenhamn åker numera regelbundet över sundet för att erbjuda skånska ungdomar jobb. Även de unga och outbildade utan chanser på svensk arbetsmarknad är eftersökta av danska arbetsgivare. Detta är utmärkt, men inte nog för att lösa Sveriges problem.

Du kommer förmodligen att invända att ni socialdemokrater gärna vill se sänkt arbetslöshet även i Sverige. Så är det kanske. Problemet är bara att ni efter ett drygt decennium vid makten inte lyckats leverera ens minsta lilla förbättring. Moderaterna må ha sina brister, och det är möjligt att delar i den föreslagna arbetsmarknadspolitiken inte ger de resultat man vill, men ska det danska exemplet användas av någon i den svenska valrörelsen så är det moderaterna.

Men jag hyser hopp om socialdemokratin. Ni har lyckats förändra er själva tidigare. En tid i opposition skulle kunna ge er möjlighet att i lugn och ro reformera er egen politik och bryta er loss från ständiga kompromisser med kommunisterna.

Johan Sjölander sa...

CLK, att påstå att arbetslösheten inte minskat under socialdemokratins tid vid makten (dvs sedan 1994) - är inte det att skarva lite väl mycket med verkligheten? Nog för att man kan ha olika upfattningar om saker och ting, men någon typ av gemensam verklighetsuppfattning tror jag är nödvändig för att kunna föra ett vettigt samtal.

Och du missar dessutom min huvudpoäng - att den politik moderaterna faktiskt tänker sig att genomföra om de vinner valet FÖRSÄMRAR Sveriges konkurrenskraft globalt. Vilket på sikt är det allra största hotet mot svenska arbetstillfällen.