torsdag, april 20, 2006

Vad bra med mer pengar till folkbildningen!

Plötsligt bara slår det mig. Vad bra det är att folkbildningen får 400 miljoner mer i den nya vårbudgeten. På så sätt stärks det civila samhället och förutsättningarna både för kultur och för lärande förbättras.

Egentligen finns det inte så mycket mer att säga. Bra politik, helt enkelt. Gott så.

23 kommentarer:

Jonas N sa...

Johan, något som 'får' bidrag från skattemedel som regeringen beslutar om ett valår är INTE det civila samhället!

Lärande kanske inte sossar borde prata så högt om heller!

Kunskaper .... riktiga sådana Johan ... det är inte roligt att åse vad som händer med dem så tagit sig genom skolsystemet det senaste decenniet.

Sossarna pratar gärna vitt och brett om att vi skall vara en kunskapsnation, att vi inte skall konkurera med Kina där folk jobbar 60h-veckor för en tiondel av vad våra arbetare kostar.

Jag håller med på ett sätt. Men vi kan inte leva på vår högfärd om hur hur fina våra 'siffor' är (oavsett hur om de gäller % som fortsätter till universitet, eller 'öppna' arbetslöshet, eller jämställdhetsindex eller något annat) Och vi kan heller inte exportera den byråkrati-industri som föreser oss med dessa siffror trots att det har hävdats emellanåt.

Det finns en sak som vi kan leva på: Det är att göra saker som folk efterfrågar och behöver till priser som dom är beredda att betala för.

Det gäller allt från stsädning, läkar- och äldrevård, till nya telefonisystem och lösningar.

Glöm inte det!

Du jobbar nu hårt för att sossarna skall göra bra ifrån sig i valet. Och det finns säkert andra som jobbar hårt för motsatsen. Men dessa 'arbeten' är kostnader! Inte tillgångar!

Glöm inte det!

Anders Löwdin sa...

Visst, jag håller med. Men inte moderaterna. Se vidare min post, http://www.lowdin.com/?p=196

Johan Sjölander sa...

Jonas, om inte folkbildningen är "det civila samhället" så vet jag inte vad det civila samhället är. För när människor fritt och frivilligt utan statlig kontroll eller beroende av rent kommersiella hänsynstaganden sluter sig samman för att lära sig mer, utöva kultur eller vad det nu kan vara - är inte det själva sinnebilden av en sektor som varken är stat eller marknad? Jag tycker då det.

Sedan finns det en myt, fördom eller vad man ska kalla det - ivrigt spridd av inte minst Jan Björklund - att arbetarrörelsen övergivit sina bildningsideal. Om jag ska vara självkritisk tror jag att ett av de största misstag mitt parti har gjort är att vi alltför mycket har låtit denna mytbild etsa sig fast utan att gå till motattack. För kunskap och bildning är förutom att vara självändamål också två huvudredskap för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

Idag som för hundra år sedan. För övrigt.

Jonas N sa...

Johan, om verksamheten är beroende av politiskt beslutade bidrag är det inte 'det civila samhället'

Din mening:

" ... [d]å vet jag inte vad det civila samhället är."

Är nog helt korrekt. Du tänker troligen på de ursprungliga folkrörelserna, som uppstod i det civila samhället. När dessa på olika vis inkorporerades i staten och blev helt/delivs beroende av denna ekonomsikt upphörde de att vara företeelser i det 'civila samhället'.

Sorry att krossa dina illusioner så, men (s) har haft en hyfsat medveten strategi att komma dithän: att göra stora breda rörelser och engagemang i den civila sfären beroende av det offentliga och av politiska beslut. Och lycktas får man väl tillägga.

Angående lärandet behövs inte Björklunds brösttoner. Det räcker med att jämföra kunskapsdjup år från år, eller gå in i ett grundskoleklassrum på måfå. Det behöver inte ens vara ett 'problemområde'. Bara i de allra 'förnämaste' områden är ordning och skötsel generellt på samma nivå som när jag var liten. Kvalitén är nog också aningen bättre än snittet. Men säkerligen har den sjunkit där med iom att allt lyder underskollagen!

Jag håller med om slutet:

"För kunskap och bildning är förutom att vara självändamål också två huvudredskap för att skapa ett mer jämlikt samhälle."

Men när ord och handling inte går hand i hand så är det handlingen som är 'verkligheten'

A-K Roth sa...

Som med så mycket annat: Det beror väl på.....

vad som erbjuds i form av kurser etc.
hur pengarna används
hur det gynnar personer i verkliga livet

Gynnar det bara partiet eller samhället i det stora?

Och, ähum, mitt stora intresse, kommer något av dessa pengar att gå till sånt som Sverige absolut inte ska stödja. Jag tänker på flumkurser på folkhögskolor som för ut propaganda som att terrorister är frihetskämpar.

Om 400 miljoner ska gynna någon och inte skada någon så vill det till att de går till justa mål. Och det beror helt på vilka som styr. Trovärdigheten, trovärdigheten!

Jonas N sa...

AK
Resonabel poäng. Jag är heller inte kategoriskt EMOT (ifall någon nu fick det intrycket av mina inlägg. Deras syfte var mest allmänbildning och språkvård hos den uppväxande generationen :-)

Men vid varje politisk satsning bör man ställa sig frågan: Är det verkligen det som är Sveriges största bekymmer idag?

Byts det för få gardiner hos folk, är det därför många av Sveriges medborgare känner att inget riktigt räcker till?

Flyttas det för få myndighetere ut och runt i Sverige?

Har vi haft för få mångfaldsplaner upprättade hos småföretagare mm

Och så kan man fortsätta i all oändlighet. Dessa 400 milj har ju tagits av samma människor i form av skatter först och troligen en del till (pga att det avbränningen på vägen in, genom, schackrande, beslut och ut igen). Om de hade tyckt att kurser i flugbindning, extremistkramande, genusteorier etc hade varit vad de mest av allt ville ha hade ju inget kunnat hindra dem att ordna sådant.

Sådant ryms redan idag inom det som Johan kallar 'det civila'.

Jag ser ett stort problem med att en liten politisk elit med i bästa fall formell legitimitet att företräda halva väljarkåren är den som avgör vad som är justa mål.

Men som sagt, det är valår, och vi har sen sosse-regering och är i Sverige. Då är det andra saker som är 'viktiga'

Johan Sjölander sa...

Till att börja med kan jag konstatera att med Jonas definition av det civila samhället faller även idrottsrörrelsen, i stort sett allt föreningsliv för att inte tala om majoriteten av alla Sveriges amatörteatergrupper, körer och blåsorkestrar och dessutom i stort sett varenda trossamfund också utanför - de är istället en del av staten. Och jag köper inte det resonemanget.

För poängen med ett statligt ekonomiskt stöd är nämligen att göra dessa verksamheter oberoende av marknaden för sin fortlevnad. Däremot så är och bör vara det folkbildningsförbund och folkhögskolehuvudmän själva som ska styra över sina verksamheter (precis som idrottsrörelsen ska styra över sitt). Alltså frihet både från statliga detaljregleringar och marknadsberoende.

Och jag tycker detta är det civila samhället, och jag tycker det är bra.

Sedan kan man - som både AK och Jonas - ha synpunkter på innehållet i detta civila samhälle. Tycka att folk ägnar sig åt fel saker eller rent av tom tycker fel saker. Men det är lite av poängen - folkbildningen ska vara fri och frivillig, och då kan man inte räkna med att varenda studiecirkel eller folkhögskolekurs ska se ut på ett visst sätt. Det finns en mångfald, och det är bra. Tycker jag.

Jonas N sa...

Johan, allt du räknar upp kan vara det civila sammhället. Däremot kan man inte dela ut skattemedel till det civila samhället, då blir det lite mindre civilt. Och görs det systematiskt, regelbundet blir det en del av den offentligt finansierade (eller iaf subventionerade) sektorn.

Sutidecirklar är ett alldeles utmärkt exempel. Om folk träffas för studera, hitta på, göra, utveckla mm saker tillsammans är det exakt vad 'civila sammhället' handlar om.

Om de däremot sätter sig och skriver ihop en bidragsansökan (som väldigt många 'studiecirklar' ägnade sig åt förr, kanske fortf?) blir det lite mindre civilt. Om syftet var att tota ihop en bidragsansökan handlar det om att mjölka skattemedel för sin hobby.

Om verksamheten kan hålla till i församlingshemmet är det civilt, om kommunen tillhandahåller lokalen är det redan lite mindre så.

Sen missuppfattar du nog en detalj om 'marknaden'. Om ett företag sponsrar (tex en idrottsklubb) är detta inom den civila sfären.

Och poängen på slutet är just den motsatta (om man anväder 'civil sfär' korrekt): Varken AK, Johan eller Jonas behöver eller borde ha synpunkter på vad som försiggår i den civila sfären annat om de själva är inblandade i den. Det är just det som begreppet innebär! Begreppet 'mångfald' blir då också automatiskt innehållslöst vilket förstås är det ypperlig bonus!

God helg nu! Johan (MED EFTERTRYCK!) Det tar mycket tid att reda ut de ord vi använder för att beskriva det där vi hela tiden redan vet att våra åskter skiljer oss åt (egentligen).

:-)

Kunde du inte ha skrivit:

'Jag är glad över att fiskalen har dragit in 400 milj (+ omkostnader) från skattebetalarna så att regeringen (med stödben) nu i vårbudgeten kan dela ut dessa till sån folkbildning som de vill stödja. Och alltså att varken skattebetalarna (eller oppositionen) fick förfoga över dessa efter eget skön'

Då hade det räckt för mig att skriva att 'Jag är inte lika glad'

:-)

Kerstin Gustavsson sa...

Genom att ge en påse pengar drar man undan både marknaden och den detaljstyrane staten och det blir upp till studieförbunden och folkhögskolorna att folkbilda efter bästa förstånd, skriver Johan.

Tänker på ett aktuellt exempel som sätter saken på sin spets.

Malmö kommun har gett pengar till en förening som har tagit sig för att bjuda två Hamasledare till Malmö för diskussion nu i vår. Kommunordföranden har fått kritik för det men menar att Malmö inte har gett pengar till denna inbjudan utan till föreningen och att det är upp till föreningen vad de vill göra med pengarna.

A-K Roth sa...

Frihet, frivillighet och mångfald är bara bra, och nödvändigt, men det är som med demokrati och tyranni. Ska demokratiens principer utnyttjas för att införa tyranni eller frihetens principer för att införa diktatur. Helt fri än man aldrig i dagens samhälle. Man måste värna om de svagaste i samhället, om frihet och demokrati och i min enkla syn, inte ge stöd till dem som....., ja du vet vad jag menar, Johan; jag vill inte tänja på din gästfrihet alltför mycket.:)

Om det är som Kerstin säger att svenska pengar har gått till att finansiera två från Hamas att gästa en förening, vad är det som hindrar att man betalar för att nynazister och KKK skickar hit talare? Det måste väl finnas guidelines så att man ihnte gullar med fascister?

Jag läste för en tid sedan på en blogg kursplanen på en folkhögskola. "Gudars skymning", tänkte man bara. "Är det därifrån alla dumheter kommer"?

Kerstin Gustavsson sa...

Se www.sydvenskan.se/malmo den 20.4. angående besök av Hamas i Malmö i maj!

Observera,A-K, att pengarna inte har getts till att bjuda in dessa män, utan de har gått till föreningen - som alltså gjort detta val!

Öronmärkta pengar har vi lämnat.

Sen cirka 15 år gäller målstyrning i stället för regelstyrning även inom till exempel den kommunala skolan.

A-K Roth sa...

Jag förstod att föreningen har använt skattepengar till att bjuda in Hamas. Man har alltså en situation i vilken en svensk förening med hjälp av svenska skattepengar sponsrar en terrororganisation. Sverige (skattebetalare) stödjer terrorism, kanske inte direkt och frivilligt men det bidrar till att legitimisera Hamas.

Har landet blivit alldeles galet? Projekt och företaganden borde väl åtminstone godkännas av någon ansvarig instans? Att svenska skattepengar skulle kunna gå till en förening som bjuder in dem som ivrar för att störta demokratien Sverige, vore alltså helt lagligt? Vansinnigt.

Anonym sa...

En bättre idé vore väl att slopa tramset med gratis inträde till muséer för vuxna, subventionerade Dramatenbiljetter och traktamente till ministrar som tjänar 90 000+ i månaden och lägga de pengarna på folkbildning, om just den nu är så mycket att hurra för...?

Kerstin Gustavsson sa...

Du hårddrar, A-K. Den här inbjudan till Hamas är nog inte tänkt att stödja terrorn utan tvärtom att öppna för dialog.

A-K Roth sa...

Ah, dem som inbjudit Hamas har tänkt sig omvända Hamas? Eller ska "dialogen" gå till så att fler svenskar håller med att Israel ska förintas?

Hur för man dialog med en grupp vars stadgar gör att gruppens mål inte får ifrågasättas? Hamas är ju en islamistisk organisation som bygger på teokratiskt envälde, bokstavstroende av koran. På agendan för palestinierna står nu religiöst förtryck. Har de svenska inbjudarna tänkt sig agera för kristna och sekulära palestiniers frihet?

Förlåt om jag inte går på att någon "dialog" önskas. Naivitet och/eller dumhet råder i riket! Svenskar är så snälla att de inte kan förstå att det finns dem som inte är så snälla. Och folket betalar snällt räkningen. Medan man tanklöst eller med onda avsikter legitimerar vad Hamas egentligen står för.

Johan Sjölander sa...

Poängen med ett "civilt" samhälle är att det inte står under statlig kontroll. Det är därför medel till folkbildning fördelas via folkbildningsrådet och inte via staten, det är därför vad som är folkbildning inte detaljregleras i regelverket, och det är därför staten inte kan/bör gå in och ha synpunkter på enskilda arrangemang (så länge dessa håller sig inom lagens råmräken såklart.)

Det kommer få till effekt att det ordnas möten och studiecirklar som alla inte gillar. Personligen tycker jag det är ett lågt pris att betala.

Johan Sjölander sa...

och, förresten, att ta bort den fria entrén som borgarna vill göra vore jättedumt. Snacka om succereform, framförallt om vi ser till att även nya grupper ska få ta det av vårt gemensamma kultrarv.

A-K Roth sa...

"...Personligen tycker jag det är ett lågt pris att betala..."

Ja, det beror väl på vem som betalar det högsta priset?

Leder folkbildningen till att folkförföljelse legitimeras är ovan citat lätt sagt för en mainstreamsvensk att uttala.

Du menar att du inte har problem med att ge nynazister, KKK, Arian Nation etc forum med svenska skattepengar. Jag håller inte med.

Jonas N sa...

Att betala med andra människors pengar är just vad det 'civila samhället' inte är, Johan!

Du har säkert fattat sammanhanget vid det här laget men jag har noterat att du återkommande har lite svårt med att använda rätt termer för det som ligger dig varmt om hjärtat. Och att begreppen får en flytande, väldigt elastisk innebörd, beroende på vilken poäng du vill göra, och vem som är objekt/subjekt.

Johan Sjölander sa...

Jonas, för att göra en sak väldig tydlig. Du kan välja att inte inkludera någon verksamhet som på något sätt får del av skattemedel i din definition av det civila samhället. Det kan du göra. Men det innebär inte att det är rätt.

För, som jag skrev, väldigt få skulle hålla med om att exempelvis idrottsrörelsen, föreningslivet, folkbildningen eller, om du verkligen vill hårddra det, ungdomsgänget som spiontatidrottar på den kommunala bollplanen INTE tilhör det civila samhället. Jag menar alltså att din definition är tokig. Fel, om du så vill. Även om jag tycker det känns lite olustigt att diskutera definitioner av begrepp i termer av rätt/fel. Men om du ska säga att min definition är "felaktig" får du nog komma med lite skarpare argument än att du råkar tycka så...

Och AK. Jag känner människor som menar att staten Israel är en olaglig ockupationsmakt som mördar barn. Det är visserligen en i mitt tycke synnerligen onyanserad hållning. Men även om jag höll med dem, skulle det ändå inte innebära att de fick rätt att hindra andra svenskar från att ordna pro-israeliska möten.

Självklart ska alla möten hållas inom lagens ramar. Dvs inget stöd till terrorism, antsiftan till brott eller hets mot folkgrupp får förekomma. Utöver dessa ramar bör staten dock inte gå in och godkänna/förkasta vad självständiga organisationer tar sig för. Tycker åtminstone jag.

Jonas N sa...

Käre Johan, om du försökte läsa vad jag skriver med lite mer distinktion så skulle du inte behöva bli så uppbragd.

Men fråga dig istället:

Vem avlönar dem som sitter i folkbildningsråden? Och gör detta dem till en del av det 'civila samhället'? Eller kanske ändå inte!?

Mötes- och associationsfrihet är något helt annat. Varför tar du upp detta?

Johan Sjölander sa...

Jonas, du skrev;

"Du har säkert fattat sammanhanget vid det här laget men jag har noterat att du återkommande har lite svårt med att använda rätt termer för det som ligger dig varmt om hjärtat. Och att begreppen får en flytande, väldigt elastisk innebörd, beroende på vilken poäng du vill göra, och vem som är objekt/subjekt."

Och jag försökte läsa detta med stor distinktion. Verkligen. Jag lovar. Men jag kunde inte komma till någon annan slutsats än att du faktiskt hävdade att det var "fel" att kalla exempelvis folkbildningen för en del av det civila samhället.

Och då tycker jag det blir lite knepigt. Vilket jag utvecklar ovan. Men om det inte är det du menar så är det hela en annan femma. Och då får du gärna förklara dig lite närmare, för övrigt.

Och koppling till mötesfriheten är att det såklart hänger samman - ett offentligt stöd till folkbildning/samlingslokaler är inget annat än en positiv aspekt på föreningsfriheten - dvs å ena sidan har är vi skyddade mot ingripanden när vi har våra möten (den negativa föreningsfriheten), och å andra sidan har vi också de ekonomiska/faktiska möjligheterna att faktiskt ha dem (den positiva sidan.) Och så var det lite en kommentar till vad Ak skrev ovan, såklart.

A-K Roth sa...

"...Och AK. Jag känner människor som menar att staten Israel är en olaglig ockupationsmakt som mördar barn. Det är visserligen en i mitt tycke synnerligen onyanserad hållning. Men även om jag höll med dem, skulle det ändå inte innebära att de fick rätt att hindra andra svenskar från att ordna pro-israeliska möten..."

BTW, de "pro-israeliska" möten jag hört om har ordnats som respons till antisemitiska och anti-israeliska aktioner. Egendomligt nog ser jag ofta ordet användas i negativ bemärkelse i Sverige även om du tycka använda det ganska neutralt.

Jag är säker på att du känner många i Sverige som har denna i din syn "onyanserade hållning." Undrar hur de kan ha insupit denna syn? :) (Sten Andersson, Sverker Åström och andra elakingar). Jag skulle rakt fram kalla en sån syn ignorant eller skamligt lögnaktig. "Undervegetation" finns på många ställen.

Det vi talar om är att svenska skattepengar går till att sponsra en grupp man vet är islamofascistisk aka islamistisk, som stolt har tagit på sig otaliga attentat riktade mot oskyldiga civila, som nu vid senaste attentatet i Tel Aviv hyllade dådet, som har hur många vansinnigheter som helst i sina stadgar, som.... jag behöver inte fortsätta. Antingen vet du vad Hamas står för eller så vet du det inte. Jag undrar. Vet du vad Hamas har för planer för icke-muslimska eller sekulära araber inom sitt styrelseområde?

Att Israel som stat medvetet skulle rikta angrepp på icke-stridande oskyldiga i avsikt att mörda och skapa terror hos så många som möjligt för ett politiskt mål tror du själv inte på. Så poängen med att dra upp ämnet pro-israeliska möten skulle vara vad? Jag talar om terrorism och det politiska och militära agenda Hamas står för, båda av vilka är sammanflätade.

Om, säger OM, staten Israel eller någon annan stat eller organisation medvetet mördade små barn och kämpade för en grannstats utplåning hoppas jag svenskar inte tvingas stödja detta! Tycker du verkligen att en organisation med prefixet terror ska ges ett forum i Sverige? Igen, vill du ge även KKK och Aryan Nation samma chans du vill ge Hamas?

"Självklart ska alla möten hållas inom lagens ramar."

Hur? Vilka guidelines ges nu till Hamas' representanter? Vad gör man om Hamas bryter svensk lag? Diplomatisk immunitet?

"Dvs inget stöd till terrorism, antsiftan till brott eller hets mot folkgrupp får förekomma."

Hur? När hela Hamas inriktning från förskolor och upp är att demonisera judar och staten Israel. Kanske representanterna först får genomgå en kurs i svensk lag och kulturell pluralism? Men det vore väl genant och skamligt att kräva?

"Utöver dessa ramar bör staten dock inte gå in och godkänna/förkasta vad självständiga organisationer tar sig för. Tycker åtminstone jag."

Hur ska man se till att de håller sig inom ramarna? Hamas finns inom lagens ramar? Man ryser.

Med tanke på att det finns svenskar som direkt hotats och kränkts av Hamas' rasistiska utfall, är det vettigt att bjuda in gruppen? Igen, varför inte en slik grupp, KKK? Bara de håller sig inom ramarna? Men då vore det ju inte KKK!!!

Om Hamas nu kommer på svensk inbjudan, stött av svenska skattepengar, hoppas jag det går som du så snällt har tänkt. Det vågar jag dock inte tro. Det blir gullande med Hamas som tidigare PLO; man hjälper en terroristisk grupp legitimeras. Går det inte som du har tänkt och svensk lag bryts, hets mot folkgrupp förekommer, hoppas jag det dokumenteras och anmäls. Får se om JK kan ta sig an det? Njä, Lambertz kan man inte räkna med; han är för rädd.