lördag, maj 13, 2006

Sambandet mellan individualism och rasism

Varför är det partier med individualism högt upp på den ideologiska dagordningen som verkar ha lättast att börja fiska i främlingsfientliga vatten? Tänker närmast på folkpartiet, men minns även moderaterna och valstugereportaget från förra valrörelsen. Kan det vara så att det finns ett samband mellan en individualistisk samhällssyn och den form av korrupt kollektivism som rasism och främlingsfientlighet står för?

I sin klassiker ”Den politiska människan” från 1959 resonerar Berkelysociologen Seymor M Lipset långt och ingående om relationen mellan medelklassen och extremismen. Tesen, som inte är Lipsets egen, är att just medelklassen som trängd mellan storkapital å den ena och en stark arbetarrörelse å den andra sidan är extra mottaglig för dylika populistiska tankar. Han exemplifierar bland annat med utvecklingen i Tyskland på 30-talet.

Detta ger ett annat perspektiv än det vanliga; att rasism och främlingsfientlighet är något som gror främst bland outbildade arbetare. Och det förklarar också varför det tycks vara partier på högerkanten som oftast rör sig i den riktningen. För det som högern kallar ”individualism” är ofta inget annat än ett (knappt) förtäckt medelklassperspektiv. ”Individen” är man med hyfsad utbildning och inkomst. Och det är ”individen” som kan uppröras över lata invandrare som bara lever på bidrag, och över ett samhälle där den egna privilegierade situationen så sakteliga eroderar.

Varken moderaterna eller folkpartiet är främlingsfientliga partier. Men det finns all anledning att vara vaksam på den fortsatta utvecklingen. Sverige kan lätt bli ett oerhört mycket kallare samhälle. Och det kan gå väldigt, väldigt fort.

18 kommentarer:

Anonym sa...

No offense, men det här var den lustigaste "analysen" jag läst på länge.

Johan Sjölander sa...

Man tackar. Är det jag eller Lipset som ska ta åt sig äran?

Anonym sa...

Man skulle också kunna säga att ett problem med människan är att hon försöker generalisera samhällsfenomen och därför tillskriver kollektriv vissa egenskaper. Arbetarrörelsen har möjligen mindre tendenser till rasism eftersom man i den marxistiska klasskampen redan har en grupp (kapitalisterna) som man kan ge skulden för allt. Jag skulle till och med kunna tänka mig att gå ett steg till och hävda att kollektivismen i alla dess former har övertagit den roll som David Hume tillskrev religionen, d.v.s. vi grupperar människor för att på så sätt lura oss själva att vi har makt över tillvaron. Det är som bekant så mycket lättare att skylla andra för de brister man själv har, och kan man dessutom lägga skulden på ett diffust definierad kollektiv löper man dessutom mindre risk att bli konfronterad – det går ju alltid att hitta exempel på kapitalister/invandrare/kvinnor/män/bögar/pingstvänner som lever upp till stereotypen.

Jag säger som Ayn Rand i The Objectivist Newsletter (1963): "Rasismen är den lägsta och mest primitiva formen av kollektivism."

Johan Sjölander sa...

Jag vill faktiskt ge CLK rätt i en sak; jag är helt övertygad om att klasskampen fungerar som ett substitut för rasism. DVS, genom historien har vi ofta kunnat se hur människrons ilska kanaliserats ANTINGEN mot samhället/de rika, ELLER mot invandrare/utlänningar. Därav de bittra fejderna - ofta fysiska - mellan vänsteraktivister och nazister för övrigt.

Sedan håller jag också med om att individualism och rasism på ett rent teorertiskt plan skär sig fullkomligt. Vad jag försökt förklara i min postning är varför de två sakerna i praktiken ändå tycks finna varandra (alltså i partier som bekänner sig till det förra.) Och då hävdar jag att "individualism" i dess politiska form ofta inte är annat än ett utpräglad (medel)klassperspektiv, och det är så i hittar kopplingen.

hrm sa...

Fast varken folkpartiet eller moderaterna är särskilt individualistiska.

Anonym sa...

Johan:
Jag vill bara tillägga att jag inte riktigt delar din lägesbeskrivning. Även om det bevisligen finns ett problem med rasismen inom de borgerliga partierna, vilket bland annat kom till uttryck i valstugerereportagen för fyra år sedan, men de tveklöst tarvligaste främlingsfientliga kampanjerna de senaste åren har haft arbetarrörelsen som avsändare. Transport sprider skvaller om polacker, Göran Persson snackar om "social turism", myndigheter festar med tårta när de lyckats utvisa en dödsdömd, och Byggnads reser runt och jagar mörkhyade personer på arbetsplatserna samtidigt som de systematiskt riktar all ilska mot arbetare från andra länder. Så nej, arbetarrörelsen är sannerligen inte fri från rasism.

Henrik Hall:
Visst är det som du skriver. Både moderaterna och folkpartiet har rört sig närmare konservatismen, vilket även socialdemokraterna har gjort. Inget av de stora partierna står för genuint liberala värden numera, individualismen har försvunnit till förmån för kollektivismen. Naturligtvis ligger det i socialdemokratiska retorikers intresse att som Johan tillskriva "högern" de dåliga egenskaperna hos den kollektivism som även hans parti bygger sin politik på. Men så är inte heller Johans syfte att slåss mot rasismen per se, utan att försöka stämpla alla borgerliga som rasister. Det gäller för oss stå över detta och hålla oss till sak genom att erkänna egna brister men samtidigt ge förklaring som sträcker sig längre än att människor blir onda med en tro på individens rättigheter.

Anonym sa...

Jag hittade det här, om någon är intresserad:

Recension av Vaxholm-bok

Ok, det är socialisterna.org, men boken verkar i alla fall intressant och tar upp det här med den blodtörstiga rasismen hos Byggnads. Det kan ju vara intressant att komplettera Maciej Zarembas bild av vad som inträffade. Jag har dock inte läst boken, så inga garantier utfärdas.

Johan Sjölander sa...

På en globaliserad arbetsmarknad uppstår lätt konflikter mellan arbetare från olika länder. Dessa konflikter kan - men behöver inte -omvandlas till rasism. För att återknyta till mitt och CLK:s tidigare resonemang så har arbetarrörelsens strategi alltid varit att fokusera eventuell ilska på arbetsgivaren/kapitalismen istället för på "kamrater" från andra länder.

Det finns idag en vilja att klumpa samman all kritik mot olika tendenser inom globaliseringen - oavsett om det är lönedumpning på en integrerad arbetsmarknad, EU-inträde eller deltagande i EMUs tredje steg - med rasism och främlingsfientlighet. Jag tycker det är lite slarvigt, försiktigt uttryckt. Man måste kunna få vara emot lönedumpning utan att för den sakens skull beskyllas för att vara rasist. Samtidigt ska det naturligtvis också fördömmas OM man i kampen mot social dumpning går över i rasistism eller främlingsfientlighet. Gränsen måste vara knivskarp.

Men nu var det inte detta denna postning handlade om. Och även om det vore sant att arbetarrörelsen närde horder av rasister vid sin barm (vilket jag bestrider, för övrigt), så är det ändå ingen ursäkt för borgerliga partier att klampa in i det häradet.

Kristina Boreus skrev för några dagar sedan på DN-debatt och konstaterade att främlingsfientlig retorik var mest påtaglig hos moderater och folkpartister. Min fråga var varför?

Den bästa alternativa förklaringsmodell till min egen jag fått är är att varken(fp) eller (m) egentligen är särskilt individualistiska. Och i någon mening håller jag såklart med. Det är inte särskilt individualistiskt att falla till föga för den typen av retorik.

Men om inte de partier som säger sig vara individualistiska och vars sympatisörer ofta är det av just den anledningen är individualistiska - vilka är det då? Se där en fråga för vidare funderingar.

Anonym sa...

"Men om inte de partier som säger sig vara individualistiska och vars sympatisörer ofta är det av just den anledningen är individualistiska - vilka är det då? Se där en fråga för vidare funderingar."

Jag skulle säga att det egentligen inte finns några partier i Sverige idag som är individualistiska i någon större utsträckning. Vi har förvisso liberala partiet, men de är så pass små så att de inte riktigt syns på den politiska kartan.
För mig som liberal så ter sig dagsformen sådan att centerpartiet är det minst dåliga alternativet. Något bra alternativ finns tyvärr inte.
Om folkpartiet följde det de beskriver sig vara bland annat på sin hemsida skulle de kunna vara en bit på vägen, men tyvärr gör de inte det.
Istället är det batongen och buggningssamarbete med övervakningsminister Bodström som man sysslar med.

Anonym sa...

Fördomar, rasism, antisemitism frodas som bara den bland många socialdemokrater. I sin frenesi att skurkförklara Israel är bl.a. Christina Meltin-Westerlund från Härnösand en av dem som regelbundet använder sig av stereotypa beskrivningar av judar på s-info och i nätkorrespondens:

Ensidig utlysning av en aktion,bojkott, mot Israel utan att bevärdiga grupper som sysslar med brott mot mänskligheten mer än ett ajabaja! Senast är det amerikanska "rika" judar som skurkförklaras. För något år sedan anklagades judiska Israel för att vilja "roffa åt sig" av "andras" land. Någon tanke på rika och inflytelserika i hela världen (även Sverige) som stödjer terrorism fanns inte spår av.

Säg mig, Johan, när kommer det en socialdemokrat som säger till pinsamma partimedlemmar att "nu räcker det"? När kommer anständigheten tillbaka?

Fredrik Lindholm sa...

Ayn Rand har sagt det bättre förr, så jag låter henne sköta snacket:

"Historically, racism has always risen or fallen with the rise or fall of collectivism. Collectivism holds that the individual has no rights, that his life and work belong to the group (to "society," to the tribe, the state, the nation) and that the group may sacrifice him at its own whim to its own interests. The only way to implement a doctrine of that kind is by means of brute force -- and statism has always been the poltical corollary of collectivism."

Johan Sjölander sa...

AK; ibland tycker jag att du slarvar på distinktionen mellan antisemitism och kritik mot staten israel. Om ett bojkottskrav mot Israel per definition är rasistiskt, gällde det även de som krävde bojkott av exempelvis sydafrika? Jag förnekar som du vet inte att det finns en antisemitsitk präglad israelkritik, men det krävs nog mer bevis än de du presterar ovan innan jag ska köpa att någon (inte minst en partikamrat) är rasistisk (vilket i sådana fall är förkastligt.)

Vad gäller Ayn Rand. Tja. Så kan man tycka. Och jag gillar heller inte totalitära stater. Men det förklarar liksom inte varför det är partier där en relativt stor del av Sverige Rand-fans återfinns i supporterskaran som är ute och svajar i dessa frågor.

Anonym sa...

Johan S, delar av invandringen fungerar dåligt i Sverige på flera sätt, men vänstern vägrar genomgående att diskutera detta ur annat perspektiv än diskriminering. Om man hör något alls.

Svensk vänsters invandringsdebatt består sedan flera år endast i att kritisera oppositionens diskussioner och förslag. Säkert taktiskt smart, men inte hjälper det invandrarna.

För det förs sedan några år bland icke-socialistiska debattörer en betydligt bredare och mindre ängslig debatt om denna viktiga fråga.

Är det denna vilja till diskussion och problemlösning som avses med de borgerligas påstådda rasism?

Mostvarande gäller det internationella aktuella problemet med extrem islamism. En ytterst osund rörelse med hat, benmärgsdjup intolerans, medeltida kvinnosyn och våldsam konflikt på programmet, som håller stora delar av arabvärlden i ett grepp av diktatur, dogmatiskt åsiktsförtryck och fattigdom, och som skapar och upprätthåller förutsättningar som allvarligt hotar världsfreden.

Även denna heta potatis lämnar vänstern helt åt icke-socialister (debattörer och regimer) att hantera, för att sedan från kulisserna peka finger åt eventuella övertramp i debatten, och från säkert håll utöva krypskytte på särskilt engagerade debattörer.

Anonym sa...

Att utlysa bojkott mot Israel per se är i min syn inte nödvändigtvis antisemitiskt även om det är hyckleri om det sker i frånvaro av någon som helst liknande aktion mot terroristorganisationer som skickar mordbombarna. Menar du att ingen överdriven kritik av Israel kan vara antisemitism? Man ska hålla tyst inför fördomar, hunsas och veta hut så att apartheidvalsen inte dras?

Jag hoppas du kan ta dig ifrån svenska vänsterns reflexartade påhopp att Israel skulle vara en apartheidstat. Det är fel och falskt. Du vill själv inte, och inte jag heller, att man sätter likhetstecken mellan israelkritik och antisemitism. Men att göra vettlösa och kränkande jämförelser mellan aparheidstaten Sydafrika och Israel stör nog inte många inom vänstern. Jag hoppades att socialdemokraterna skulle vara mindre hjärntvättade. :)

I det fall jag beskrev slår upprop av bojkott följe med anklagelser med stereotypiska nedsättande antaganden om judar så jag har inga tvivel om att det handlar om rasistiska fördomar av den varianten.

Hoppas du kan se att rättmätig kritik är en sak och att ensidig demonisering är en annan.

Igen, när kommer en socialdemokrat som vågar eller ens fattar att det enda rätta är att påtala antisemitismen i partiet när man ser det?

Att det finns antisemitiska och andra rasistiska manifestationer som går folk förbi är nog också troligt.

Men, Johan, det har blivit an skröna att "man får inte kritisera Israel"! Nog vill väl du att man ska kunna påtala rasism när man ser det? Och du vill väl inte att judar ska bli så förtryckta att de inte törs tala ut?

Johan Sjölander sa...

Det finns en antisemitsikt färgad Israelkritik. Absolut. Men det innebär ju inte att någon israelkritik - oavsett hur "överdriven" den är - måste vara överdriven pga att den är antisemitisk. Jag menar att man kan vara "onyanserat kritisk" mot staten Israel utan att det behöver bero på antisemitism. Det kan lika väl - och oftast är det nog så - bero på det politiska omdömmet i övrigt.

Däremot så är användandet av som du skriver "judiska stereotyper" värre. Det låter allvarligt. Vilka socialdemokrater menar du argumenterar så?

Anonym sa...

Tack för svar.

Vilka socialdemokrater?

Ja, Christina Meltin-Westerlund t.ex.

Småpolitiker i Härnösand. Besserwisser och stereotypare på s-info. Någon borde sätta henne på en stol och ge henne lite historisk undervisning, även om jag tvivlar på att hon kan ta in det. Hon är inte bara ignorant men fördomsfull så det räcker. Parat med ett utomordentligt väl utvecklat ego blir det katastrofalt.Hon fräser ifrån sig kritik så det ryker på s-info när "push comes to shove"! :)

Judar typ vill "roffa åt sig" andras land enligt M-W (skrevs 2004)

Israel "går knappast emot USA i längden. De är allt för beroende av deras judiska innevånares pengar och makt.” (2006)

USA måste styras av en himmelens massa mäktiga judar. Kanske man ska tala om det för amerikanska vanliga judar? :) Som många judar har sagt, man blir på bra humör när man läser KKKs eller nynazisters skriverier; inte visste man att judar har så mycket makt!!! :)

M-W skriver på s-info att hon har "större krav på Israel efter allt de varit med om. Är det fel?...Därför, så tycker jag att det vore rimligt, att de har det i åtanke...behandlar sin nästa på liknande sätt, som de själva varit utsatta för...."

Jaha, och Israel ("de"=judarna i M-W's värld) har satt upp utrotningsläger?

Jämförelsen mellan nazisterna och judarna är sannerligen bortom all anständighet. M-W kan inte hävda att hon menar israeler och inte judar när hon själv gjort bort sig i det avseendet! Hon ser Israels aktioner som judiska aktioner stödda av rika och mäktiga amerikanska judar.

Rasistiska stereotyper har inte bara med anletsdrag, hudfärg och hårkonsistens att göra!

Hur många såna soc.-dem. småpolitiker finns det i Sverige? Får de något mothugg från egna som fått nog av den ensidiga demoniseringen? Finns det någon som säger, "Nämen kamrater vad f-n håller ni på med egentligen?"

Och visst finns det, som du säger, fördomar i Israelfrågan. Nästa gång någon uppropar till bojkott av Israel UTAN ATT SAMTIDIGT AGERA LIKNANDE MOT ISRAELS FIENDER SOM VERKSTÄLLER MORDAKTIONERNA, kommer då någon från Socialdemokraterna och påminner dem om detta eller ordnar någon bojkott av Hamas, Fatah, PFLP eller liknande? Inte!

Och, vilka fler finns det, eftersom du frågar? Ja, andra partier och iom det personer - du vet vilka det är som skränar mest - som Socialdemokraterna har koalition med i regeringen. Sossarna har bedfellows. Om man låter dem oemotsagt ta ton i oanständighet, ja da fuargas socialdemokraterna av detta.

Tyvärr är jag som utlandssvensk förbjuden (man har stoppat utländska IP-adresser) att kommentera Christina Meltin-Westerlunds och andras låga inlägg direkt. Vad är man rädd för?

Vill sluta med att påminna dig om att jag själv är uppfostrad i ett sossehem och fick värderingar som jag ser som anständiga. Men partiet har barkat mot avgrunden i många fall. Hoppas de anständiga inom partiet kan hålla linjen, cykla rakt, sas! :)

Anonym sa...

Super color scheme, I like it! Good job. Go on.
»

Anonym sa...

Your website has a useful information for beginners like me.
»