fredag, september 28, 2007

Björklund kallar folkpartistisk HBT-linje för trams

Fokpartiet fattade på sitt landsmöte ett beslut om att heterosexualiteten inte längre skulle betraktas som norm. Detta avfärdar den egna partiledaren Jan Björklund nu som "trams". Det kan man läsa i en intervju i Dagen.

Jag har tidigare skrivit att jag betraktar Jan Björklund som en närmast konservativ politiker (se här). Vi kan se det i kravställandet, tilltron till auktoritet och fasta normer, men också i viljan att på intet sätt ta upp tävlingen med Maud Olofsson om de högerliberala ytterkantsväljarna. Att Björklund är den kanske enda på den borgerliga kanten som pratat om behovet av ett starkt försvar för att skydda oss mot ryssen understryker också detta.

En fråga som jag därför har lekt lite med på min kammare är hur denne utpräglat konservative politiker ska hantera de mer kulturradikala strömningarna gällande exempelvis jämställdhet och HBT-frågor som han ändå har inom det egna partiet. Och nu vet vi svaret; genom att tona ner och kalla för trams.

Hade en socialdemokratisk partiordförande recenserat den egna partikongressen på samma sätt så hade det lett till gatlopp både internt och i media. Vi får väl se om samma sak gäller en folkpartist...

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant

1 kommentar:

Alexandra Einerstam sa...

Är mänskliga fri- och rättigheter trams? De få socialliberalerna i folkpartiet kan inte ha det lätt under Björklunds järnhårda styre. Ja, du att skriva ett inlägg om klass, sexuell identitet... hm - det blir en utmaning, men läs nr 7 av Kom Ut.