torsdag, januari 12, 2006

SSU och Fatah Youth

Stödjer socialdemokraternas ungdomsförbund terrorism? Det påstående har jag fått kastat emot mig på min blogg. Jag tog reda på fakta, och i ett mejl från SSU:s internationella ledare framträder istället en annan bild. SSU:s roll har varit att erbjuda mötesplatser för representanter från både Israel och Palestina, vara ett forum för dialog.

En hetsig debatt utbröt för en tid sedan på min blogg om mellanösternfrågan (se här.) En av frågorna som dök upp var SSU:s relation till olika organisationer i mellanöstern och Palestina. Eftersom den debatten egentligen handlade om något annat väljer jag att fortsätta det spåret här, i en egen postning.

Nu var det några år sedan jag var aktiv i SSU. För att få klart för mig hur SSU:s arbete i mellanöstern bedrivs idag tog jag kontakt med SSU-förbundets internationella ledare, Laila Naraghi. Hon svarade i ett mejl som jag nu låter publicera utdrag ur;

Hej Johan!


På SSU:s
hemsidas internationella del kan du också läsa en del om SSU:s senaste resa (med bl.a. vår nya internationella ombudsman Faraj). På iusy.org finns också en del (jag refererar till det och förklarar det i texten nedan också).


SSU arbetar tätt med våra systerorganisationer i Israel och Palestina, Labour Youth, Yachad Meretz Youth och Fatah Youth, för en hållbar dialog mellan unga israeliska och palestinska politiker – och det bär frukt. Ett steg tillbaka följs för det mesta av två steg framåt.

Fatah Youth har fullt medlemskap i IUSY - International Union of SOcialist Youth, precis som Labour Youth (fulla namnet är Labour Young Leadership) och Meretz Youth har. På IUSY:s hemsida,
www.iusy.org, kan man läsa mer om IUSY som är SSU:s internationella samarbetsorganisation, och som samlar ungefär 150 socialdemokratiska ungdomsorganisationer från cirka 100 länder.

Fatah Youths moderparti, Fatah, är konsultativa medlemmar i Socialistinternationalen (hemsida:
www.socialistinternational.org). Israel Labour Party och Yachad Party har fullt medlemskap i Socialistinternationalen.

Vi tror på socialdemokratins ideal om alla människors lika värde och rätt. Därför är det självklart för oss att samarbeta med unga socialdemokrater över hela världen, från Filippinerna till Chile, från Island till Chile, i både Israel och Palestina. Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad, att skapa fred, det har historien visat oss är möjligt på många håll. Vi, SSU, vet att det är svårt, men bara för att något är svårt är det inte omöjligt. Gränsöverskridande solidaritet är bland de starkaste verktyg som finns för att använda då världen ska förändras. Vårt samarbete med systerorganisationer världen över baseras alltid på våra grundläggande värderingar och ideal.

2.
Tillsammans med SSU:s systerorganisationer i Israel och Palestina jobbar vi för att skapa en varaktig fred i området. Det bygger på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi tror på en tvåstatslösning med säkra och erkända gränser, utan krig och terrorism. Och med respekt för internationell rätt.

Vår verksamhet i området sker inom ramen för IUSY och genomförs i samarbete med just våra systerorganisationer i Israel och Palestina. De måste själva skapa fred och respekt, men vi kan bidra med förutsättningar och rum för samtal.

SSU har en lång tradition av att jobba med båda parterna och även åtnjuta viss respekt för det p.g.a. vår, SSU:s, syn på frågan som inkluderar respekt för både Israel och Palestina. Tillsammans har vi genomfört en rad dialoger mellan organisationerna som skapat förutsättningar för utbyte, förståelse och gemensamma ställningstaganden för fred, mellan unga israeler och palestinier. Imorgon onsdag genomför (dvs i går, min anm.) vi nya samtal mellan våra israeliska och palsetinska systerorganisationer. Det gör vi i samband med IUSY-kongressen som startar på fredag i Danmark. Vi hoppas att morgondagens träff kommer att kunna vara ännu ett steg för utökat samarbete mellan unga israeler och palestinier. Det är endast så en varaktig fred och förståelse kan byggas. Erfarenheterna säger oss att dessa träffar är betydelsefulla.Vad gäller den där Anders syn på vad vi samarbetar med Fatah Youth om ligger det absolut inget i det.I övrigt tycker jag det är värt att notera att vi i våra samarbeten alltid arbetar för jämställdhet och att både tjejer och killar ska ta del och vara med och bestämma i projekten. Detsamma gäller IUSY:s projekt. Det inkluderar även vårt arbete i Mellanöstern så klart. Vi tar också alltid stark ställning mot korruption samt nepotism. Detta, anser jag, ryms inom vad jag skriver ovan om respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Det ger ju dock att vi tycker att det finns mycket kvar att göra i framför allt Palestina. Vi (SSU och IUSY) jobbar nu med ett projekt som handlar om att stärka organisationsdemokratin inom Fatah Youth. Det inkluderar bl.a. utbildningar på lokal nivå inom Fatah Youth. Det är viktigt för hela utvecklingen i Mellanöstern och för möjligheterna till varaktig fred i Israel/Palestina.”

Mina slutsatser. SSU samarbetar med organisationer – både på den Israeliska och den Palestinska sidan – som är medlemmar i socialistinternationalen. Man är medveten om de problem som finns, inte minst på den palestinska sidan, och jobbar aktivt för att hjälpa till med att rätta till dem, bygga upp en demokratisk infrastruktur där den idag saknas eller är bristfällig. Det arbete som bedrivs handlar mestadels om att ordna mötesplatser mellan Palestinska och Israeliska ungdomar, en roll man kan ta på sig eftersom man har ett förtroende på bägge sidor.

Stödja terrorism? Verkligen inte, snarare tvärtom. Beskyllningen blir dessutom riktigt obehaglig, eftersom den då kommer att inkludera även de Israeliska ungdomar som deltar i samarbetet.

Att orientera sig i den snåriga miljö mellanöstern utgör är aldrig lätt. Jag tycker SSU verkar klara det med den äran.

26 kommentarer:

Anders sa...

"Vad gäller den där Anders syn på vad vi samarbetar med Fatah Youth om ligger det absolut inget i det."

Det någon som ljuger här. Antingen är det den där Laila Naraghi, eller så är det SSU. Kanske bådeoch? Ska man behöva upprepa vad som står skrivet direkt på SSU egna sidor?
http://www.ssu.se/index.php?p=153
"Palestina/Israel
Vi samarbetar med Fatah Youth i Palestina"
...
http://www.ssu.se/index.php?p=215
"SSU arbetar tätt med våra systerorganisationer i Israel och Palestina, Labour Youth, Yachad Meretz Youth och Fatah Youth"...

"Sedan Anders ... nej, jag vet inte. Det mest komiska är väl när du reagerar på att SSU:s internationella ledare är en kvinna."

Nu verkar det som Johan medvetet försöker misstolka,
Vad jag tydligt reagerade på var socialdemokratens bortförklaringsförmågor och feghet till personligt ställningstagande. Så hitills är tydligast Johans Sjölanders konsekventa vägran att bemöta framförda enkla logiska och faktabaserade sakfrågor rörande mellanöstern, till att fördömma terroristerna i Fatah Youth alltså nog mest talande av allt. Fortfarande.

Johan Sjölander sa...

Men Anders, nu får du väl ändå ta och lugna ner dig. Vad Laila skriver är att du har fel i VAD SSU samarbetar om (vilket jag vill minnas du hävdade var terrism eller nått sådant), inte ATT SSU samarbetar med Fatah youth (vilket inte är någon hemlighet och aldrig har varit det).

Om det nu är terrorister SSU samarbetar med - hur kommer det sig då att man kan få med israeler på dialogen?

anders sa...

Om nu Johan alltså tillstår att SSU defacto samarbetar "du har fel i VAD SSU samarbetar om" direkt med sitt systerparti, blir ju SSU Laila Naraghi substanslösa anklagelse mot "den där Anders syn på vad vi samarbetar med Fatah Youth om ligger det absolut inget i det." tämligen ihålig.

Alltså ljuger hon skamlöst. I flera dimensioner. För alla att se. Tillsammans med Johans politiska apkonster i verbala undanflykter. SSU samarbetar alltså med sitt systerparti, fast inte med terrordelen, heter det nu, och är vad det nu försöker övertyga om.

Det fanns säkert de som samarbetade med nazisterna också, utan att de för den skull inte tjänstgjorde direkt som lägervakter i dödslägren. Men det fritar dock inte medlöparna från det moraliska ansvaret, om man på andra sätt aktivt stödjer nazistisk politik.

En naturlig följdfråga, (som redan utretts) är ju sedemera huruvida systerpartiet Fatah Youth dvs shabiba alltså ägnat sin politiska verksamhet till att inkludera terror? Vilket även de flesta internationella bedömningar pekar på. Alltså Fatah youth som skapats och leds av en ökänd terrorist som sitter bakom lås och bom just för terrormord mot judar.

Och Johan vägrar nu att förstå sådana elementära fakta. Och vägrar därför att fördömma de sieg-heilande ungdoms terroristerna.

Johan Sjölander sa...

Om det nu är terrorister SSU samarbetar med - hur kommer det sig då att man kan få med israeler på dialogen?

Anders sa...

Johan behagar återigen försöka sig på med skadeglada undanflykter från sakämnet, vilket är SSU och Fatah?

Vilka Israels folkvalda regeringstyre (vilka alltså inte är socialdemokrater) väljer att försöka tala förstånd till, är knappast SSU:s angelägenhet. Även om Israeliska vänsterpersoner idag näst intill klassas som paria och landsförrädare. Men det är säkert just därför SSU tycker, ungefär som Nazityskland tyckte om Norsken Quisling, att det just därför utgör paradexempel på hedersmedborgare och lämpliga samarbetspartners, som alibi.

Så vad skrev Johans brevvän mer?

"åtnjuta viss respekt för det p.g.a. vår, SSU:s, syn på frågan som inkluderar respekt för både Israel"

Vi kan ju i det här sammanhanget också titta på SSU Laila Naraghi egna, säkert jätte"objektiva" och "neutrala", blogg och vad hon faktiskt tyckte där om "respekt för Israel"?

Så vart var den respekt SSU skryter om? Kritiken mot terrorister som alltså mördar Israeler? Komplett frånvarande. Förmodligen vågar hon inte framföra sin soppa av gravt felaktiga, men ensidiga historieförfalskning. Vilket kryddats rikligt med hånfull anti-Israelisk retorik. Men hon åtnjuter säkert "repekt", av vissa somsagt i Israel, när hon istället föreslår ekonomisk stridsföring, alltså det oljearabiska utpressningstricket med bojkott, mot demokratin Israel för deras svar mot de som mördar Israeliska medborgare. Låter dock förmodligen helt normalt i en SSU:ares huvud. Det är fortfarande mer talande att Johan systematiskt fortfarande inte förbehållslöst kan fördömma terroristverksamhet som förvrider sinnena på ungdomar till att bli terrorist.

Johan Sjölander sa...

"Även om Israeliska vänsterpersoner idag näst intill klassas som paria och landsförrädare. Men det är säkert just därför SSU tycker, ungefär som Nazityskland tyckte om Norsken Quisling, att det just därför utgör paradexempel på hedersmedborgare och lämpliga samarbetspartners, som alibi."

Och där straffade sig Anders - om han inte gjort det redan - för all framtid ut ur diskussionen. Det handlar inte om terrorism. Det handlar inte om mänskliga rättigheter, respekt, kamp mot rasism, anti-semitism och islamofobi. Framförallt handlar det inte om fred.

Det handlar om svart eller vitt. Goda mot onda, utan något utrymme för nyanser. Är du inte med Anders är du mot. De Israeler som vill ha fred är "paria och landsförrädare".

Ikväll kommer jag somna gott, medveten om att jag faktiskt åtminstone i denna fråga är på den goda sidan. Tack för det Anders, och hej då.

Anders sa...

"Det handlar om svart eller vitt. Goda mot onda, utan något utrymme för nyanser."

Jag tror nu att flera kanske har förstått att Johan så gärna vill hitta "nyanser". Eller med andra ord, formulera det rätta ursäkterna, för det som mördar Israeliska medborgare. Ungefär som de som idag med näbbar och klor försöker hitta det rätta "nyanserna" i det politisk orkestrerade judemorden under nazityranniet.

"I kväll kommer jag somna gott, medveten om att jag faktiskt åtminstone i denna fråga är på den goda sidan."

Johan sussar säkert sött som ett barn, i tryggt förvar på behörigt säkerhetsavstånd från områden där alltså "den goda sidan" använder sig av förståndshandikappade barn, kvinnor som tvingas till att bli promenerande bomber och betalar blodspengar till anhöriga. I lokala samhällen där man aktivt sätter upp idolporträtt av personer som sprängt skolbussar i luften. Där fatah skriver heroiska dikter och anordnar föreställningar och utställningar där massakrerna hyllas. För det minsta barnen att lära sig av sina äldre mentorer. Sammanfattningsvis, en grotesk dödskult där terror glorifieras.

Om Johan vill se någon "godhet" i det bisarra människoföraktet säger det ytterligare en hel del om personens moraliska kompass, helt ur kurs.

Anders sa...

Se så Johan krumbuktar sig:
"De Israeler som vill ha fred är "paria och landsförrädare"."

Men se, det var inte vad jag skrev innan johan jublande deklarerade något om "utstraffning" innan mötet med John Blund i glömskans värld. Här är exakt vad jag beskrev:

"Även om Israeliska vänsterpersoner idag näst intill klassas"

Alltså en milsvidd skillnad. Exemplifierat:
Hamas: Israeli leftists encouraged terrorism

LC sa...

"Vi tror på socialdemokratins ideal om alla människors lika värde och rätt."

He, he, he!
Tror du att detta är något som socialdemokraterna har hittat på? Jag hoppas verkligen att du inte inbillar dig det!

Varför spelar det någon roll?
Jag anser att det spelar stor roll att man förstår historiska sammanhang, och inte hänfaller till groteskt självglorifierande -såsom ju ofta sossarna brukar göra. (Pinsamt, är bara förnamnet.)

Anders sa...

LC skrev:
"Jag anser att det spelar stor roll att man förstår historiska sammanhang, och inte hänfaller till groteskt självglorifierande -såsom ju ofta sossarna brukar göra."

Vilket naturligtvis var precis vad Sjölander dessförinnan just gjorde:

"Att orientera sig i den snåriga miljö mellanöstern utgör är aldrig lätt. Jag tycker SSU verkar klara det med den äran."

SSU har tydligen "med äran" "orienterat" sig ända in till Fathas bombläger, och Johan slår sig stolt för bröstet. Istället vägrar han konsekvent fördömma SSU:s politiska systerparti för dess direkta inblandning i terrorn, tydligen alltså nu under den ursäktande devisen "socialdemokratins ideal om alla människors lika värde"?

Den horribla SSU "logiken" förtydligad: "Nazibödlarna i Gestapo har samma människovärde som deras civila judiska offer. Terrorister är människor de också, och har därmed automatisk lika värde som sina drivor av värnlösa måltavlor med lemlästade barn."

Vad som alltså framskymtar i avgrunden, en fullständigt vedervärdig människosyn, med vulgärt förakt mot civiliserad demokrati som likställs med tyranniets kreatur, är istället vad som framkommer vid socialdemokratens horizont. Från vänsterfronten intet nytt.

Johan Sjölander sa...

LC skriver "Tror du att detta [alla människors lika värde och rätt, min anm] är något som socialdemokraterna har hittat på? Jag hoppas verkligen att du inte inbillar dig det!"

Det tror jag inte något tror eller inbillar sig. Däremot har socialdemokratin tagit till sig dessa ideal, huvudsakliga inspirationskällor förmodligen kristendomen, liberalismen samt ett antal frihetsrörelser genom tiderna.

Anders: Du har fortfarande inte kunnat belägga varken Fatah Youths "direkta inblandning i terrorism" eller, ännu mindre, på vilket sätt SSU:s fredsarbete understödjer denna. Faktum är att du inte på något sätt lyckats visa att du åtminstone försökt förstå vad jag skriver ovan. Däremot har du lyckats få ur dig att det israeliska arbetarpartiet är att jämföra med fosterlandsförrädare och parias, samt ett faktiskt rätt imponerande antal förolämpande invektiv.

Men fortsätt du bara. Något säger mig att det inte är jag som förlorar på den här debatten ;-)

LC sa...

"Det tror jag inte något tror eller inbillar sig. Däremot har socialdemokratin tagit till sig dessa ideal, huvudsakliga inspirationskällor förmodligen kristendomen, liberalismen samt ett antal frihetsrörelser genom tiderna."

Det är jag säker på att många sossar inbillar sig, eftersom sossepolitiker ständigt upprepar det som om så vore fallet.

Nu är det ju generella ideal som västvärlden har anammat -det definierar västvärlden. De i västvärlden som hotar dessa ideal idag finner man på vänsterkanten. T.ex kommunisterna, som ju sjukt nog är sammarbetspartner med er. (Vilket betyder att sossarna indirekt trampar på dessa ideal.)

Johan Sjölander sa...

LC; Du har en väldigt bestämd - och djupt felaktig - uppfattning om inte bara socialdemokratin, utan faktiskt hur alla socialdemokrater tycker och tänker. Har du lika väl underbyggda åsikter i alla andra frågor du kommenterar?

LC sa...

Kom med några undebyggande argument istället. T.ex vad det är som får dig att tro att den genomsnittlige sosseväljaren, eller t.o.m kommunalpolitikern, skulle veta något om grundläggande liberala värderingar? Det är ju inget i skolan eller media i alla fall som skulle ge denna kunskap.

Sedan är ju tom retorik onödig. Exempel:

"JS, du har en väldigt bestämd -och djupt felaktig- uppfattning om inte bara liberalismen, utan faktiskt hur alla liberaler tycker och tänker. Har du lika väl underbyggda åsikter i alla andra frågor du kommenterar?"

Som du kanske märker är detta bara en massa ord utan egentlig betydelse. Så blir ju inga argument vunna.

Johan Sjölander sa...

LC, du skrev

"Det är jag säker på att många sossar inbillar sig, eftersom sossepolitiker ständigt upprepar det som om så vore fallet."

Alltså att det var socialdemokratin som "uppfann" det där med människors lika värde.

Och då undrar jag, lite stilla. Vad bygger du det på? Har du några citat? Kanske någon undersökning? Åtminstone breda pesonliga erfarenheter där du under lång tid umgåtts med en stor mängd sossar? Eller var det bara någonting du hävde ur dig, utan att ha någon som helst aning om vad du pratar om?

Jag tror nämligen att de flesta socialdemokrater är tämligen bildade. Det är min erfarenhet, och då har jag varit aktiv sedan gymansieåldern och träffat en hiskelig massa sossar - både bra och dåliga, smarta och korkade. Jag har själv utbildat sammantaget säkert flera hundra på olika kurser, helt ideellt, och den bild jag har av deras verklighetsuppfattning och kunskapsnivå är en helt annan än din.

Och för att gå tillbaka dit vi började; Laila hävdade aldrig att det var (s) som uppfann de ideal hon hänvisar till. Hon hävdar att (s) har dessa ideal. Det är två helt olika saker. Men uppenbarligen finns det ingen skrvning som är så tydlig att den inte kan missförstås, om viljan är den rätta...

FM sa...

"Och för att gå tillbaka dit vi började; Laila hävdade aldrig att det var (s) som uppfann de ideal hon hänvisar till. Hon hävdar att (s) har dessa ideal. Det är två helt olika saker. Men uppenbarligen finns det ingen skrvning som är så tydlig att den inte kan missförstås, om viljan är den rätta..."

Det är ju ideal för alla i västvärlden, utom kommunisterna (som ni sammarbetar med). Varför upprepa det som om det var något specifikt för sossarna, om man inte tror att upprepningen skall associera sossarna särskillt med dessa ideal?

Sossarna sysslar ju, skickligt, med retorik som går ut på att de, och endast, de står som garant för allt som är gott i Sverige. Du tror ju dessutom själv att det är så, innerst inne. Det är ju hela denna hysteri och rädsla över att de elaka borgarna skall förstöra allt som gör att debattklimatet är så uselt i Sverige.

Om man inte håller med er sossar så får man ju ideligen sina motiv ifrågasatta. Debattnivån ligger på samma emotionella nivå som "om du inte är snäll så kommer trollen och tar er".

Att i det klimatet tro något annat än att sosseväljarna (inte dina utbildade politiker) ser något annat än svart-vitt är ju väldigt svårt. Min erfarenhet av sosseväljare handlar om arbetarklassmänniskor som är rent RÄDDA för "borgare".

Johan Sjölander sa...

Kort kommentar; mina "utbildade" politiker handlar till 99 procent om fritidspolitiker och gräsrotsaktivister, alltså vanliga medlemmar. Vad nu det har med saken att göra.

Lite längre kommentar: Du får jättegärna säga att liberalismen står för frihet. Det är helt okej. Trots att liberaler inte var de första som pratade om frihet, trots att frihet verkligen är ett begrepp som ingen - inklusive kommunisterna - är emot i sig, trots att det finns ungefär en miljon definitioner, trots att jag kan föra en lång diskussion med många väl underbyggda argument där jag menar att den liberala frihetsvisionen i praktiken tagits över av socialdemokratin.

Trots detta, skulle jag inte angripa dig för historielöshet och maktspråk om du sa att du är liberal för att du gillar frihet. Jag skulle möjligvis angripa dig i sak (vad menar du med frihet, hur menar du att liberalismen ökar friheten, etc.) Men jag skulle inte raljera över dina kunskaper och dina bevekelsegrunder (om jag inte var på särdeles dåligt humör, dvs, och då skulle jag skämmas jättemycket efteråt;-)

Du har - utan att hittills kunna prestera ett enda belägg - försökt misstänkliggöra en socialdemokrat för att hon hänvisar till vissa grundläggande värderingar. Din kritik har varierat från att det handlar om historieförfalskning till att det handlar om skräckpropaganda. Jag tycker du har fel. Och jag tycker faktiskt att dina påståenden har varit lite slaskiga.

Till sist (halvlångt): Du är på något sätt upprörd över att socialdemokrater inte gillar borgare. Ja, detta ska ha förstört hela debattklimatet.

Jag menar, att i en politisk debatt får man finna sig i att få sina argument och åsikter ifrågasatta. Det är lite av debattens kärna. Och en överdriven konflikträdsla som gör att vi inte klarar av detta tycker jag i sådana fall är lite ömklig.

Jag har varit verksam i många miljöer där borgerliga åsikter och värderingar är fullkomligt dominerande. Visst, det är inte alltid kul att vara i minoritet. Men det går, det också. Ja, ibland kan det tom vara nyttigt att få bryta sina argument med några helt andra än "the usual suspects".

Din bild av Sverige tycker jag är förenklad, milt uttryckt. Och jag förstår faktiskt inte varför du inte kan acceptera att det finns människor som gillar socialdemokratin av fritt val och efter moget övervägande.

FM sa...

"Och jag förstår faktiskt inte varför du inte kan acceptera att det finns människor som gillar socialdemokratin av fritt val och efter moget övervägande."

Nu förstår jag inte vad du menar? Självklart går inte folk till valurnorna under pistolhot. Däremot är faktaunderlaget som folk baserar sitt röstande på dåligt, och debatten snäv. En rätt stor del av de som röstar på sossarna gör det dessutom för att dom identifierar sig med "arbetare", och inte för att dom är politiskt insatta.

Genom att hålla höga skatter så får man folk att känna att de är beroende av en välvillig stat, och de ramlar då lätt ner på sossarnas sida eftersom sossarna ständigt hamrar ut budskapet att man skall ta hand om dem om (när) ekonomin brakar.

Detta är knappast "rocket science", och jag antar att du känner till och förstår dessa mekanismer?

Johan Sjölander sa...

Och jag skulle naturligvis kunna hävda exakt samma sak om borgerliga väljare. Som röstar klassbetingat, som ser till egen kortsiktig vinning, etc, etc.

Skillnaden oss emellan är ödmjukheten inför andra sidans argument och bevekelsegrunder. Du hävdar dig, vad jag kan förstå, ha objektivt rätt och försöker "bortförklara" alla avvikande åsikter. Dessutom stör du dig på att det i Sverige finns en massa människor som framhärdar i att förfäkta dessa, enligt dig, rent av felaktiga uppfattningar. Jag gör ingetdera.

Det finns intressekonflikter i varje samhälle. Ideologiska konflikter. Fullt berättigade, legitima. Men ändock konflikter.

Ett samhälle där vi inte accepterar detta blir läskigt. Och tråkigt. Väldigt tråkigt.

LC sa...

"Skillnaden oss emellan är ödmjukheten inför andra sidans argument och bevekelsegrunder."

Nu blev det ju helt komiskt!
Visserligen brukar sossarna kräva att få ha godhetsmössan på sig, men någon måtta får det väl ändå vara?

Du definierar ju oss elakingars bevekelsgrunder som egoistiska, så att det skulle vara ödmjukhet tar jag med en rejäl näve salt.

"Och jag skulle naturligvis kunna hävda exakt samma sak om borgerliga väljare. Som röstar klassbetingat, som ser till egen kortsiktig vinning, etc, etc."

Tja, det är ju exakt vad ni gör hela tiden! Men jag har inte sett mina argument i media, till skillnad mot dina.

Tro inte att jag debatterar min ståndpunkt av egoistiska skäl (dina "intressekonflikter"), mer än att jag vill att Sverige skall bli framgångsrikt och mindre outhärdligt slättstruket, konsensusförgiftat och mindre konflikträddt. Jag är övertygad om att alla skulle tjäna på detta. Särskillt de som med dagens utveckling om 20 år kommer att önska att någon lade om rodret för 20 år sedan.

Johan Sjölander sa...

"Du definierar ju oss elakingars bevekelsgrunder som egoistiska"

Var? (Visserligen tror jag att alla människor drivs av ett visst mått av egennytta och att detta är svårt att komma ifrån, men det gäller nog människor på den vänstra likväl som på den högra kanten.)

Och LC, du missar poängen. Du verkar mena att du har objektivt rätt. Jag menar att det är förmätet. Vad jag än skriver kontrasterar du mot en fördomsfull vrångbild av "såssar" som jag gång på gång falsifierat.

Och det är ok. Om du har väldigt bestämda uppfattningar om saker och ting och vägrar ändra dig så må så vara. Men det blir lite löjligt om du sedan springer runt och anklagar andra för att vara inskränkta.

LC sa...

"Och LC, du missar poängen. Du verkar mena att du har objektivt rätt. Jag menar att det är förmätet."

Jag är väl inte mer säker på att jag har rätt än vad du är?

Jag tror att min uppfattning om vart Sverige är på väg, och orsakerna till detta, är närmare sanningen än sossarnas offentliga syn på detta.

Inte ens Persson själv håller ju med om sossarnas offentligt uppmålade situationsbild (nu senast gällde det de framtida pensionerna), vilket undslipper honom då och då. Får detta verkligen inte dig att börja fundera lite?

Johan Sjölander sa...

LC, jag hävdar inte att du är korkad och bara slötittar på teve istället för att ta till dig information. Däremot hävdar jag att du har fel, absolut. Men jag säger inte att du har det eftersom du är dum i huvudet.

Och det är skillnaden. Som jag ser det.

LC sa...

Vad menar du med "slötittar på TV"? De mest aktive tittaren som håller sig till SVT kan få en väldigt sosseanpassad verklighetsbild, som har lite med verkligheten att göra. D.v.s det mesta färgas genom sosseglasögon.

Man måste inte var korkad för att påverkas. Du bör nog fundera lite över varför kontrollen över media alltid har legat så högt på socialdemokraternas prioriteringslista. Det var näbbar och klor när monopolet sakta började luckras upp! (Antagligen lite innan din tid som politiskt medveten.)

Varför har jag fel, absolut, om jag inte är korkad och tar till mig information från många olika källor, och dessutom har ett annorlunda perspektiv genom att bo i utlandet?

Menar du att svensk socialdemokrati är så speciell att man måste nedsänkas i den dagligen för att kunna förstå den, och att den inte kan eller skall relateras till resten av världen? En sorts "värld för sig själv"?

Anders sa...

“Du har fortfarande inte kunnat belägga varken Fatah Youths "direkta inblandning i terrorism" eller, ännu mindre, på vilket sätt SSU:s fredsarbete understödjer denna”

Det verkar som Johan sällar sig till en viss retorisk metodik, som annars främst nyttjas av nynazister och Förintelse förnekare I symbios.

Faktum är:
Israeliska medborgare har slaktats systematiskt på löpande band de senaste åren, men det kanske har undgått herr socialdemokrat?

De som i otaliga uttalanden, med stolthet dessutom, tagit på sig ansvaret för judeslakten i de groteska terrorattentanten är diverse Fatah monster.

Jag måste nog tillstå att Sjölanders förmätna attityd är gravt äckelframkallande.

Johan Sjölander sa...

LC, jag vet inte varför du har fel. Dels har det att göra med en märklig världsbild, såklart, där den socialdemokratiska konspirationen som styr Sverige tar sig enorma dimensioner. Sedan tolkar du uppenbarligen den information du tar in genom detta mycket särpräglade filter. Men sedan finns det också en värderingsgrund som skiljer sig oss emellan. Eller jag vet inte. Jag kan bara konstatera att vi tycker olika, och menar att det inte nödvändigtvis har att göra med skillnader i intelligens eller så.

Vad gäller Anders, däremot. Borde naturligtvis ta bort hans inlägg med tanke på ordval etc. Men jag låter det stå kvar. Av rent politiska skäl, ska erkännas. Jag tror nämligen den typen av inlägg gör mer för att stödja min poäng i denna fråga än om jag själv skulle skriva spaltmeter i saken.

Ha det!