fredag, januari 13, 2006

Tung nationalekonom för trängselskatt/miljöavgifter

Professor Nils Gottfries skriver idag på Svenska dagbladets debattsida en lång artikel om varför ”biltullar” år klokt och rimligt ur nationalekonomiskt perspektiv. ”Visst har du rätt att köra var du vill, men varför ska du inte betala de kostnader du ger upphov till i form av luftföroreningar och förlängda restider för andra trafikanter?” frågar han sig.

De liberala argumenten är nu väl kända. Vad Gottfries också tillför är dock ett fördelningspolitiskt resonemang. ”Bilisterna har relativt hög genomsnittsinkomst. Om pengarna används för förbättrad kollektivtrafik gynnar det en grupp med lägre genomsnittsinkomst” förklarar professorn. Och det är så sant som det är sagt.

Om det blir ett ja i höstens folkomröstning innebär detta – förutom miljö- och trängselvinsterna – också en stadig intäkt till stockholmsregionen. Vad denna intäkt ska användas till och vilka konsekvenser det får inte minst fördelningspolitiskt borde diskuteras mer. Det har inte minst socialdemokratin allt att vinna på.

6 kommentarer:

LC sa...

"Om pengarna används för förbättrad kollektivtrafik gynnar det en grupp med lägre genomsnittsinkomst"

På samma sätt som alla pengar från olika trafik- cch fordonsskatter gynnar trafiken? (Obs: ironi!)

Ytterligare en skatt kommer att leda till mer pengar i den stora gemensamma skattekistan. Om man tror att trängselskatterna i framtiden oavkortat kommer att gå till kollektivtrafiken så är man bra naiv. (Om valet står mellan bättre pensioner för 40-talisterna och nyare och fler bussar, så....)

Johan Sjölander sa...

"Om man tror att trängselskatterna i framtiden oavkortat kommer att gå till kollektivtrafiken så är man bra naiv."

Nej, (s) vill ju också att en del ska gå till att finansiera framtida vägbyggen som regionen är i stort behov av. Att pengarna ska gå till trafiken i regionen är dock en förutsättning för hela projektet.

LC sa...

"Att pengarna ska gå till trafiken i regionen är dock en förutsättning för hela projektet."

Visst. Och hur länge tror du "projektet" håller på innan det inte längre är "projektet"?

Johan Sjölander sa...

Jag tror att man ska göra ganska långa åtanganden mellan staten och regionen - tio år, kanske mer. Men det bästa vore naturligtvis om det hela kunde tas ut i form av en avgift istället för en skatt. Det kräver dock som bekant ganska långtgående lagändringar, förmodligen grundlagsändringar, så en sådan modell tar tid att införa. Men det tycker jag vore värt att börja arbeta med.

LC sa...

Varför kan det inte hanteras som de avgifter de är?

Håller inte med om att några längre åtaganden är sannolika i det här fallet.

Johan Sjölander sa...

"Varför kan det inte hanteras som de avgifter de är?"

Av rent lagtekniska skäl; grundlagen sedan 1974 förbjuder kommuner att ta ut avgifter för något som inte är direkt hänförligt till en kostnad för kommunen, typ. Det gör att man idag exedmpelvis inte skulle kunna införa parkeringasvgifter. En kommunal skatt är inte heller möjlig, eftersom kommunen inte får beskatta andra än de egna innevånarna.

Och det är larvigt. Men sådan är grundlagen. Men inte ens lagar är eviga, så jag tycker att man borde börja jobba på en avgiftsmodell som vore både bättre och smidigare. Men i avvaktan på det krävs det långtgående garantier från staten om att pengarna ska gå tillbaka till regionen. Vilket jag, ärligt talat, tror är ganska oproblematiskt.