lördag, oktober 06, 2007

Bra av moderaterna att börja kvotera kvinnor

Att moderaternas partisekreterare Per Schlingmann nu vill införa kvotering på partiets vallistor kan tyckas som en liten detalj, ett internt ärende för det moderata samlingspartiet. Men jag tycker nog att det ändå visar på att någon form av insikt smygit sig upp i det moderata ledarskiktet. För orsaken till att Schlingmann vill ta detta steg är naturligtvis att moderaternas hittillsvarande strategi - att tro att frågan ska lösa sig av sig själv -så brutalt misslyckats.

Många lever i villfarelsen att det finns någon sorts motsats mellan kvotering och att få fram den bästa kompetensen. Så är det naturligtvis inte. För en formell kvotering är ju inget annat än ett sätt att bryta den informella kvotering till mäns fördel som redan finns. Problemet i moderaternas fall (där männen är ruggigt överrepresenterade på listorna) är alltså inte det att kvinnorna inte är tillräckligt kompetenta, nej problemet (som nu Schlingmann verkar ha upptäckt) är att mindre kompetenta män tar plats på mer kompetenta kvinnors bekostnad.

Och detta fenomen kan vi se i hela samhället. Inte minst i det moderaterna närstående näringslivet. Schlingmann har alltså en viktig pedgogisk uppgift, där han inte bara ska få med sig de egna stämmoombuden utan också förklara i bredare lager varför kvotering är (eller åtminstone kan vara) en bra och nödvändig åtgärd. I det arbetet kan jag bara önska honom lycka till.

Andra bloggar om: , , , , och annat intressant

13 kommentarer:

Peter Karlberg sa...

Och hur är det då med andra grupper i samhället som är relativt underrepresenterade och för vilka man skule kunna föra samma resonemang.

Per Hagwall sa...

Desutom undrar jag vad Stadshuset skall göra åt den skriande orättvisan att sex av sju gruppledare är kvinnor och bara tre av tolv borgarråd är män...

A-K Roth sa...

Det var en gång en flicka i näringslivet som hette Sofia som mobbades bort från sitt företag av stora stygga fackvargen...

Johan Sjölander sa...

Peter - har lite svårt att se vilka andra "grupper" som omfattar halva befolkningen och därmed är helt jämförbara. Men ja, jag tycker det är ett problem när duktiga invandrare, funktionshindrade och homosexuella får svårare att komma fram. Också.

Per - problemet är inte att män har för lite makt. Problemet är inte heller att det inte är exakt fifty-fifty. Problemet är att duktga kvinnor tack vare den informella kvotering vi har idag inte kommer fram. Men det där skulle du kunna ta med din partisekreterare istället. Han kan säkert förklara hur det ligger till bättre än jag.

A-K: Ja, och det var en kvinnlig premiärminister i GB som vänstern tyckte hjärtligt illa om. För alla kvinnor göre inte rätt jämt. Orsaken till att man ska ha kvotering är inte att kvinnor ska "gynnas", orsaken är att män gynnas idag. Och då kan kvotering väga upp det (en smula).

A-K Roth sa...

Johan: "...Ja, och det var en kvinnlig premiärminister i GB som vänstern tyckte hjärtligt illa om..."

Underligt hur både Blair och Brown har bjudit MT på tea under sina styren.

http://www.boston.com/news/world/europe/articles/2007/09/13/britains_brown_greets_margaret_thatcher/

Brown lär ha sagt att MT saw the need for change och att han beundrar hennes övertygelse. Många i Labour blev förbannade förstås...

Calle Fridén sa...

Vad har Sofia i Göteborg med moderaternas kvoteringsvånda att göra????

Peter Karlberg sa...

Johan, då måste du väl i konsekvensens namn kräva kvotering av andra grupper också (bara de är tillräckligt stora????). Män har för övrigt inte makt - man:-) kan nog hävda att de allra flesta män inte har nåågon makt i samhällslivet i stort. Däremot fins det förstås etablerade maktstrukturer i de flesta typer av organisationer som är dominerade av män - dock omfattas långt ifrån alla män av de fördelar som det innebär. Faktiskt tvärtom dvs för alla oavsett kön gäller det att komma inom den oftast mycket lilla krets inom vilken uppdrag och fördelar fördelas.

Därav följer också att andra grupper som inte har något annat gemensamt än någon speciell egenskap drabbas av maktlöshet dvs inte kommer ifråga, de tillhör inte makteliten inom sin respektive organisation.

Johan Sjölander sa...

Peter - det är riktigt att kvotering är ett sätt att förändra inom rådande maktstrukturer, inte att kasta all makt på huvudet. Att det blir fler kvinnor i kommunfullmäktige innebär ju inte i sig att män som inte sitter i fullmäktige får mer att säga till om - till exempel. Kvotering är därför en reformistisk, inte en revolutionär, strategi. Men på vilket sätt gör det kvoteringen dålig? För kvoteringen ÖKAR ju inte heller utanförskapet hos de (män och kvinnor) som inte tillhör "makteliten". (De enda som "förlorar" är väl vissa män som befinner sig i maktelitens närhet och som skulle komma in om de fick dra nytta av sitt kön men inte klarar konkurrensen annars.)

Och som sagt, jag har verkligen svårt att se någon annan jämförbar grupp. Men i princip tycker jag absolut att man skulle kunna tänka sig att använda formell kvotering för att bryta även andra typer av strukturell diskriminering.

(För övrigt så tycker jag alltså absolut inte att kvotering är ett självändamål. Jag ser den som ett verktyg som kan användas om inget annat fungerar.)

Peter Karlberg sa...

Det avgörande i politiska sammanhang är ju att kvotering leder till en förskjutning från politiken till egenskaper. Istället för att diskutera varje kandidats politiska linje, åsikter, så diskuterar man vederbörandes kön, eller vad det nu är för egenskap som efterfrågas. Man kan inte ens förätta val till listor på ett vettigt sätt eftersom t.ex. principen om varannan leder till att en man bara kan ersättas av en man respektive en kvinna av en kvinna. För oss som ser betydande skillnad på personer oaktat kön omöjliggörs diskussionen.

Funkar förstås om man är tillfreds med att till olika församlingar rösta fram en lista med röstboskap. Vill man ha valda företrädare som står för något funkar det inte alls.

Anonym sa...

Många lever i villfarelsen att det finns någon sorts motsats mellan kvotering och att få fram den bästa kompetensen

Klart det finns en motsättning. Att förneka detta är enbart löjligt. Exempel, tänk dig att man skulle införa en lag som säger att hälften av alla programmerare måste vara kvinnor. Du skulle antagligen behöva göra 2/3 av alla programmerare arbetslösa isf. Det skulle bli en extrem kompetensbrist.

Ingen skulle tjäna på detta. Inse att folk väljer olika yrken för de är intresserade av olika saker. Det är bara kolla på nätet. Hur många av alla som diskuterar politik på nätet tror du är kvinnor? Garanterat färre än 50%.

Anonym sa...

Fredde här. Är det en mänsklig rättighet att ha ett förtroendeuppdrag? Nej, sa ju din förre ledare om den där feministen som han skickade till Brasilien. Ett förtroendeuppdrag bygger på förtroende. Förtroende för könet?? Men du är ju socialist och tror att man kan planera allt som ska hända.

Varför inte kvotera fångar också? Minst 40% kvinnor på anstalterna.

Johan Sjölander sa...

Peter (och fredde, och kanske lite anonym ovan också): Nej. Kvotering innebär varken att alla kommer att bli valda, eller att personliga åsikter/egenskaper kommer i skymundan. Tvärtom. Genom att använda en formell kvotering för att bryta ner den informella kvotering som råder så ökar konkurrensen om uppdragen och därmed också kvaliteten på de som blir valda. Och det är inte någonting jag tror, det är någonting jag själv sett hända under många års politiska aktivitet. En massa mindre kvalificerade män har fått flytta på sig, och istället har vi fått fram (oftast) väldigt kvalificerade kvinnor.

Sedan pratar jag om den politiska världen, där det faktiskt är ungefär lika många kvinnor som män aktiva (även om det på nätet mycket riktigt inte direkt ser ut så, vilket inte nödvändigtvis talar till männens fördel ;-). Inom systemar-världen vore det rätt korkat att börja med en behård kvotering, förmodligen är det andra åtgärder som står före på att göra-listan. För naturligtvis är kvotering inget universalmedel som kan användas jämt och i alla situationer.

Men det är ett medel som kan användas, och det ger då (oftast) goda effekter. Det verkar Schlingmann har förstått. Och det tycker jag är värt att uppmärksamma (tycker dessutom att det är så tråkigt när man aldrig får berömma sina politiska motståndare, ens när de gör rätt).

Anonym sa...

Fredde här. Kalla det vad du vill. Det är ändå diskriminering.