fredag, oktober 05, 2007

Men pensionärerna JOBBAR ju inte?

Huvudnumret i den socialdemokratiska skuggbudgeten som presenteras idag verkar (åtminstone enligt den debattartikel av Sahlin/Nuder som publiceras i dagens DN) vara att jobbavdraget i en socialdemokratisk modell ska gälla även landets pensionärer. Det är ett mycket välkommet förslag. Jag ska försöka förklara varför.

Det kan tyckas lite paradoxalt att ett av den socialdemokratiska oppoitionens stora reformförslag på detta sätt är en skattesänkning. Men det är alls inte konstigt. För en av huvudpoängerna med en socialdemokratisk skattepolitik är att den ska vara rättvis. Skatterna behövs för att finansiera den gemensamma välfärden. Men de ska tas ut så att de som tjänar lite drabbas så lite så möjlig, något som då leder till att vi för att kunna behålla nivån på välfärden också måste beskatta de som tjänar mer (eller har stora resurser på annat sätt) också betalar lite mer (därv förmögenhetsskatt, värnskatt och i praktiken fastighetsskatt - särskilt med begränsningsregeln).

Den borgerliga regeringen införde när de fick makten en ny skattepolitik i Sverige. Dels handlar den om att ta bort många av de progressiva delarna i systemet, men jag ska här lämna den delen därhän (även om den är viktig). För de delar av skattesänkningarna som också går till vanligt folk görs numera i form av ett "jobbavdrag" som enart går till de som förvärvsarbetar. I det nya skattesystemet som införts av Anders Borg är det som avgör om du ska få del av skattesänkningarna alltså om du arbetar eller inte.

Tanken med detta är att det ska stimulera till arbete. Men när det gäller landets pensionärer blir systemet extremt märkligt. För pensionärerna lönearbetar ju inte (det är liksom själva poängen), och de får alltså inte del av jobbavdraget. Det innebär att vi i dagens svenska skattesystem vid samma inkomst har en högre skattesats för pensionärer än för lönearbetare. Vilket alltså gör att du när du går från arbete till pension inte bara förlorar i inkomst eftersom pensionen förmodligen är lägre än den tidigare lönen, utan dessutom drabbas av en högre skattesats.

Och nyttan med detta är svår att se. Jag trodde nämligen vi var rätt överrens i det här landet om att du efter ett långt arbetsliv faktiskt skulle ha rätt att dra dig tillbaka till ett pensionärsliv. Att politiken ska vara inriktad på att göra det olönsamt att vara ålderspensionär är åtminstone ingenting som någon politiker öppet erkänner. Trots det är det effekten av regeringens politik. Att socialdemokratin lovar att rätta till den skevhet i systemet är därför mycket bra.

Debatten om den socialdemokratiska skuggbudgeten kommer säkert att bli omfattande idag. Du kan redan läsa mer här och här. Jag återkommer säkert i frågan.

PS: Egentligen tycker jag nog att de viktigaste förslagen som antyds i artikeln inte är skatten för pensionärer; utan satsningarna på jobb, kunskap och välfärd. Skulle särskilt vilja lyfta fram stödet till lärarledd läxläsningshjälp, satsning på vuxenutbildning samt en offensiv forskningspolitik i det sammanhanget. Men som sagt, debatten lär fortsätta så det finns anledning att återkomma i dessa frågor. DS

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , och annat intressant

17 kommentarer:

Anonym sa...

Johan,

Själv är jag kanske ingen större entusiast inför pensionärsskattesänkningen. Men heller ingen stor motståndare.

Det finns nämligen en sysselsättningsaspekt av förslaget som regeringen bortser ifrån:

Pension är lön - en ersättning som utgår från utfört arbete. Och på samma sätt som när man beskattar lön i närtid får skatt på pension en effekt på arbetsutbudet.

Denna effekt torde vara starkast för dem som blott är några år yngre än pensionsåldern. Det socialdemokratiska förslaget skulle alltså kunna säljas som ett förslag i syfte att öka arbetsutbudet bland dem som är - låt säga - 55+.

Max

Per Hagwall sa...

Skall vi kolla ert track record? Så fort ni kom till makten 1994 försämrade ni pensionerna, de sänktes med över 500 kr i månaden och indexuppräkningen för pensioner halverades. Under de tolv år ni satt vid makten ökade pensionen för en miljon pensionärer med 0,1%. För löntagare ökade lönen med 40%.
Varje val lovade ni att nästa gång kommer ni att höja pensionerna, promise!

Ni har tydligen insett att pensionärerna inte tror på era löften längre, därför höjer ni dosen och lovar nu inte bara att höja pensionerna, utan till och med höja dem retroaktivt, promise!...
Vi pratar inte höjningar, vi genomför dem. Pensionerna har från och med i år återigen full indexuppräkning och kommer att ha det hela mandatperioden.

Anonym sa...

Det finns visst pensionärer som arbetar.Jag ställer upp när det behövs.Det kan bli omkr 3-5dagar per månad.Kan tala omattmånga pensionärer missar morötter med jobbavdrag.
T.ex.en med pension på 140000 (det är vanligt bland kvinnor)arbetar tillfälligt och tjänar 10000.Hon går helt miste om jobbavdrag.
en med 180000 och en med 240000 ipension .De båda drygar ut pensionen med 64000.Den med lägre pension betalar 1650 mer i skatt/år
Han betalar 13,7 proc.medan den med högre pension betalar 10,2%.Den som har en hög pension kommer lindrigt undan skattemässigt .Detär helt snurrigt och der beror på grundavdraget är såstort iförhållande till sammanlagda inkomstenatt detutesluterytterligare avdrag.Man kan nhelt enkelt ha det för knalt för att få avdrag.Jag håller med om att vi ska satsa på ungdommar och arbeta men man får inte diskriminera oss pensionärer.Vi och vår kompetens behövs.Vi kanska gick i pension för att ungdomar skulle få komma in .

Frozen sa...

Det är märkligt snabbt som S antagit sin roll i opposition. Tror S måste tjuvtränat på detta, särskilt vad gäller att sköta om mediabilden.

(S)kuggbudgeten är just en skugga, dels av regeringens verkliga budget och dels av S egen forna politik.

1. Hela tiden återkopplas det till de åtgärder Alliansen gjort och hur S ska "återställa rättvisan"...jaha till det som var 02-06 och S förlorade valet på?
Om det enda S kan prestera är hur de ska riva upp de reformer nu genomförts så är det bara att gratulera till ytterligare 4 år i opposition.

2. Pensionerna ja...fler kommenterar visar på hur det historiskt förhåller sig. Tror S verkligen att fagra löften ska få pensionärerna att åter rösta på S?
Näe, blottningen är något märklig eftersom det är 3 år till nästa val. Vassego Alliansen, vill ni röstfiska om några år så ge pensionärerna en tusing så är valet 2010 avgjort.

Anonym sa...

Jag var förepensionen anställd i et statligt företag som har anställningsstopp!! får ej utöka personalen .Det betydde att inga ungdomar hade en chans och medelåldern är hög.Jag valde att gå i pension för att ge ungdomar en chans .Nu arbetar jag för att det är roligt och för att de ska ha möjlighet att vara pappalediga eller ha semester eller ha konferenser.Vet inte om det lönar sig ekonomiskt,men jag gör en god gärning och det är val typiskt för oss kvinnor.

Mats Dagerlind sa...

Per Hagwall i kommentaren strax ovanför har naturligtvis alldeles rätt i att s också måste bär ett stort hundhuvud för pensionärernas situation, dock vill han som borgerli sympatisör inte peka på den verkligt avgörande försämringen som kom i och med den stora pensionsreformen som ersättare för ATP.

Hagwalls minnesuppfriskare om s tidigare pensionspolitik i regeringsställning förändrar ju inte heller det faktum att den nuvarande regeringens diskriminerar pensionärerna genom att föra arbetsmarknadspolitik med hjälp av selektiva skattesämkningar.

Det som talas om när det gäller att inte få del av den borgerliga regeringens skattesänkningar eller de 2000 kr om året som s vill ge i skuggbudget eller olika indexuppräkningar är alltsammans marginella saker i sammanhanget.

Sverige bör ha ett pensionssystem som ger 80% grundtrygghet, inte som idag 50% och ingen pensionär ska tillåtas ha en pension som understiger 15000 kr/mån. Du ska inte behöva agera aktör på finansmarknaden och vara en smart penningplacerare för att åtnjuta den tryggheten.

De verkligt stora klasskillnaderna i dagens och morgondagens samhälle återfinns bland pensionärerna. Det är skamligt men tyvärr inget som s på allvar vill göra något åt heller.

Per Hagwall sa...

Mats, pensionsreformen var ju socialdemokraterna och de borgerliga partierna rörande överens om så den är inte partiskiljande.

Jag konstaterar dock att den nuvarande regeringen äntligen återställt indexuppräkningen efter ett årtionde av tomma socialdemokratiska löften, alltid något.

Så noterar jag nu att (s) föreslår en sänkning av a-kasseavgiften...
Pensionärer betalar ju inte a-kassa...
De får ingen sänkning av avgiften...

OMG Pensionärsskatt!!1!1oneone

Mats Dagerlind sa...

Per Hagwall: Du slår in en öppen dörr - det var ju lite av min poäng att s i det stora hela inte värnar de svaga pensionärsgrupperna mer än de borgerliga partierna - det stora sveket mot dessa bär alla partier ansvar för, men för ett parti som s med rättvisa, solidaritet med svaga grupper osv högt upp på agendan är detta faktum måhända en något större belastning.

Det man dock kan anföra till s försvar, om man som du gör går tillbaka ända till den första halvan av 90-talet för att hämta exempel, är att försämringarna för pensinärerna då föranleddes av en djup ekonomisk kris för Sverige som en del i den tuffa sanering av statens finanser som Göran Persson initierade, en kris som man - om man vill vara partitaktisk - säkert vill skylla på den avgående brogerliga regeringens regeringsoduglighet, men så långt sträcker jag mig inte, lika lite som jag nu är beredd att tillskriva den borgerliga regeringens politik någon avgörande andel av det faktum att arbetslösheten minskar.

Dessa konjunkturcykler står dessvärre utanför politikernas makt att påverka annat än marginellt om man inte vill ge sig till mer avgörande politiska ingrepp i marknadsekonomin.

Milton Frihetsson sa...

Det är verkligen dags att göra något åt pensionärernas bidragsberoende!

Jonas N sa...

Mats D

ATP var ett kedjebrev som aldrig hande kunnat fungera på sikt. En likadan konstruktiion i det civila samhället hade varit grovt kriminell. Det är värt att påminna om att det var (s) som genomdrev ATP-systemet stick i stäv mot allt förnuft, expertis och opposition.

Reader sa...

Sjölander, det går inte att hoppa tillbaka till tidigare sida, utan man fastnar här.

Anonym sa...

"Egentligen tycker jag nog att de viktigaste förslagen som antyds i artikeln inte är skatten för pensionärer; utan satsningarna på jobb, kunskap och välfärd. "

Jobb, nej knappast några nya jobb. De kommer förflytta jämnviktpunken för abetslösheten och det kommer bli fler människor som är arbetslösa. Återställa den förflyttning som den borgeliga regeringen har gjort vilket lett till fler jobb, tror du inte det så handlar det mest om att du inte förstår.

Kunskap, flumskolan nummer 1 är den socialdemokratiska. Nejtack aldrig mer gå i en skola där det är ful att kunna svara på frågor. De duktiga eleverna mobbades sönder därför att det var politiskt korrekt att inte vara duktig. Samma politiska korrekthet som numera talar sig varma om välfärd.

Välfärd byggs av den totala sammhällsstrukturen. Som det är nu så definerar du välfärd som det som skapas av staten. Statens välfärdsmöjlighet bygger uteslutande på skatteintäkter. Inga skatter in ingen välfärd. Ju fler som behöver statlig trygghet desto färrre som betalar den. Så nejdu välfärd byggs inte av staten, men den raseras himla lätt av den.

Bo Widegren sa...

Förutom att jobbavdraget får en absurd verkan på dem som får lägre lön när man går i pension och samtidigt en förhållandevis högre skatteuttag än löntagare. Men det största felet med jobbavdragspropagandan är att det skulle skapa fler jobb. Ingen jäkel har kunnat påvisa detta. Istället är det troligen motsatt eftersom en skattesänkning för alla ger ett större utflöde av pengar vilket i sin tur ökar efterfrågan på varor. Detta leder i sin tur till fler jobb i de fabriker, affärer mm där varorna tillverkas och tillhandahålls. Detta är enkel nationalekonomi som Borg och hans anhang smart förtiger. Varför inte fråga honom på vilket sätt ökar jobbavdraget antalet jobb?

A-K Roth sa...

Jag minns för flera år sen att det blev rabalder i tidningen i Y-län när en kvinnas pension inte räckte till mer än kostnaden på äldreboendet. Det fanns ingenting kvar varje månadsslut. Vad var det för sätt att sköta äldrevården i folkhemmet?

Anonym sa...

Goddag yxskaft!! Och kommer denna äldre kvinna att få mer över med vår högerregering? Eller vad menas?

A-K Roth sa...

Det menas att man ska sluta tjabbla och inte tro att socialdemokraterna har värnat speciellt om de äldre under sitt styre. Hade kvinnan levt under mindre skattetryck under stordelen av sitt liv hade hon kanske kunnat spara mer och varit mindre utsatt för samhällets nycker? Eller inte.

Annars var inlägget nog yxskaftigt! Bra observation, anonym! :)

Kjell Ek sa...

Svenskfolkpension bör grundas på äldreförsörjningsstödet 17 980 kronor i månaden före skatt, 13 621 efter skatt.
Nr 253.
Äldreförsörjningsstödet infördes år 2003 som en skattebefriad pension för dem som av olika skäl inte har rätt till en full svensk garantipension. Äldreförsörjningsstödet kan beviljas för en period av högst tolv månader i taget för pensionärer vars inkomst efter avdrag för skatt och skälig bostadskostnad är lägre än skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå definieras i detta fall ungefär i enlighet med socialbidragsnormen. För år 2008 innebär detta en månadsinkomst på 4 421 kronor per månad för ogifta och 3 704 kronor per månad för gifta. Beloppen beräknas i regel årligen upp med hjälp av en schablonmall som konsekvent följer prisutvecklingen i samhället, kallad prisbasbeloppet.
Förutom grundersättningen får den som får äldreförsörjnings stöd också stöd för boendekostnader upp till 6 200 kronor. Inklusive boendekostnad kan den som får stödet därmed få upp till 10 621 kronor. För att beviljas äldreförsörjningsstöd måste man ta ut alla andra möjliga förmåner, såsom t ex inkomstgrundad ålderpension, garantipension, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. Man räknar även in inkomst av kapital, tjänst eller inkomsttillägg för förmögenhet. Däremot beviljas skattefria utländska inkomster och stipendier upp till 3 000 kronor – utan att räkna ned äldreförsörjningsstödet - vilket gör att den som får äldreförsörjningsstöd och har utländsk inkomst kan få ända upp till totala 13 621 kronor i månaden netto. Folkpension ska grundas på äldreförsörjningsstödet således 17 980 kronor i månaden efter skatt 13 621 kronor för att Svenskar inte ska diskrimineras. Sverigedemokraterna är det enda parti som ser dessa diskrimineringar som riksdagspartierna mörkar.
Kjell Ek