torsdag, oktober 04, 2007

Det handlar om förtroendet för rättsstaten

Att granska det så kallade dörrvaktsvåldet kan tyckas som en perifier fråga. Det är det inte. För vad det handlar om är faktiskt så avgörande demokratiska värden som rättsäkerheten och förtroendet för rättsstaten. Bara misstanken att det finns grupper som systematiskt missbrukar lagarna och dessutom kommer undan med det gör kraftfulla åtgärder motiverade.

Jag är därför väldigt glad över att justitiekansler Göran Lambertz tagit tag i frågan. DN beskriver i dag i flera artikel hur arbetet fortskrider (här, här och här). Men bilden som framkommer är allt annat än munter. Å ena sidan; från ordningsvaktshåll och från enskilda poliser bekräftas hur tydligt som helst att det finns ett problem. Å andra sidan, från centralt polishåll förnekas samma sak lika tydligt.

Som jag ser det bekräftar detta i stort sett läget. Det finns ett problem, och polisen antingen inte ser eller förnekar det. Lambertz initiativ har alltså varit rikigt och nödvändigt. Den stora frågan är nu hur han går vidare. Hur ska vi kunna lita på att rättsäkerheten gäller, även om du tagit några glas på krogen och din antagonist jobbar som uniformerad dörrvakt?

Jag har tidigare skrivit flera gånger om denna fråga (se här, här och här). Och jag misstänker att jag kommer att behöva skriva igen. Min förhoppning är att det nästa gång ska kunna vara ett inlägg som går mer i dur.

Andra bloggar om: , , , och annat intressant

Inga kommentarer: