måndag, augusti 13, 2007

Förändringar i fastighetsskatten leder till dyrare hus

Att regeringens förändringar i fastighetsbeskattningen skulle pressa upp priserna var väl ingen högoddsare. Nu ser vi också att det blev så. De som sitter på någon dyr villa är bara att gratulera; förutom den sänkta skatten får de nu också se värdet på sin egendom skjuta i höjden. För personer som skulle vilja flytta eller skaffa en större bostad ser det inte lika ljust ut.

Detta minskar såklart rörligheten på bostadsmarkanden. Vilket i sin tur kan vara förödande i det konjunkturläge vi befinner oss i. Och det hela är faktiskt värre än det först verkar. För samtidigt som priserna – inte bara på småhus utan även på bostadsrätter – ökar radikalt säljs också exempelvis Stockholms allmännyttiga hyresrättsbestånd ut. Vilket alltså ännu mer minskar rörligheten för den utan en tjock plånbok.

Regeringen säger sig vilja prioritera jobben. Det vore tacknämligt om de även kunde ha sådana glasögon på sig när de fattade beslut om bostadspolitiken.

Andra bloggar om: , , , , , och annat intressant

7 kommentarer:

Diversifierad sa...

Tack!

Anonym sa...

Det som är bekymmersamt med så kraftiga prisökningar år efter år är att alltfler får så stora låneskulder och sämre marginaler i ekonomin, för lönerna stiger defintivt inte på samma sätt.

När bostadsmarknadens bubbla spricker, vilket den gör när räntorna går upp, så kommer många att råka riktigt illa ut.

Anonym sa...

Nuvarande förslag om finansiering av fastighetsskattesänkningen kommer att drabba slumpmässigt att som har flyttat och skall flytta.
Det verkar som att som har dyra villor inte fattar det att de kommer att betala dyrt för det med högre reavinstskatt eller skatt påp uppskovet eller båda delarna.

Anonym sa...

Istället för att ha någorlunda rättvis fastighetkatt kommer den att ersättas med slumpmässig omfördelninmg av kostnader som inte har någon relation till varken värdet på huset eller läge. Och att namnet på skatten ändras - är skatten avskaffad genom det? Och hur många avgifter tillkommer pga t.ex den planerade räntebeläggningen av retroaktiva uppskov???

Jonas N sa...

Resonemanget som Johan framför är i stort sett giltigt, och även kommentarerna för fram vettiga påpekanden.

Däremot är jag rädd att ni missar den egentliga lärdomen av det ni skriver om:

Så fort man politiskt går in och reglerar olika prissättningar, eller ändrar beskattningen, på en fungerande marknad, kommer dylika effekter att uppstå. Och på sikt är dom alltid skadliga för samhället som helhet.

Det gäller även om just denna gång de som äger ett (under lång tid högt beskattat) villaboende kan se sig som temporära vinnare (ifall de tex skulle vilja sälja av just nu och flytta till medelhavet).

Men detta är bara skenbarat. Som Johan påpekar är försämrad marknadsfunktion inte bra för samhället, om rörligheten minskar (eller nästan helt avstannar som tex i Sthlms innerstads hyresbestånd) eller stora prissväningar kan orsakas av skiftande politiska majoriteter, eller om skatteeffekterna vid försäljning/pensionering/arv etc inte kan förutses hyfsat väl får man just detta, en sämre fungerande marknad.

Och de som alltid drabbas värst av dåliga marknader är de som är längst ned, de som skall skaffa första bostaden (eller första jobbet osv).

Men att hoppas att (s) mfl därifrån kommer dra slutsatsen att politiken bör backa så långt den kan från marknader som kan fungera alldeles själva, är nog en from förhoppning.

Från det håller kommer vi nog alltid att få höra mer rop på ännu fler speciallregler, ännu mer inkvecklad skattelagstiftning, ännu fler riktade 'satsningar' osv. Och ständig klagosång över att det aldrig blir så som ni vill ..

Anonym sa...

Fredde här. Kan man inte tjäna in en fastighetsskatt genom att avskaffa teater-, journalist- och lärarhögskolorna? Det är mitt förslag.

Anonym sa...

Även i beaktande av kommande men dock begränsade räntehöjningar, gör den kraftigt begränsade nya fastighetsskatten att många få en rejäl skattesänkning...Speciellt då dyra hus med kanske 2,5 - 3 milj i tax värde! där skattebegränsningen kan innebära flera netto tusenlappar i MÅN i lägre utgifter! Personer spec då med låga lån på sina hus väljer säkert att istället bo kvar..hellre än köpa dyr lägenhet med kanske dessutom månadshyra långt överstigande deras löpande månadskostnad för sitt hus!..dessutom om tex de har stort hus..är äldre..så kan de nu också köpa behövliga "hushållstjänster" såsom städning etc..och dra av dessa kostnader mot sin lön.. resultatet blir en klart bättre ekonomi..och dessutom förmodligen en fortsatt god värdetillväxt av fastigheten framöver...Hus har ju dessutom "mer substans" än en bostadsrätt, som mer kan svänga i värde beroende på både konjunkturläget, och andra faktorer..
Pär 63 husägare