torsdag, augusti 02, 2007

Är högkonjunkturen regeringens förtjänst?

Högkonjunkturen rasar på, med oförminskad styrka. Preliminära siffror från SCB visar på en tillväxt det andra kvartalet på 3,6 procent. Den ekonomiska utveckling vi nästan börjat vänja oss vid de senaste åren håller alltså i sig.

Tillväxten har också i ökad utsträckning börjar växlas in i nya jobb. ”De nya BNP-siffrorna visar att den svenska konjunkturen har kommit in i ett skede där den är hemmamarknadsinriktad och sysselsättningsintensiv” som DN formulerar saken. Detta understryks också av att handelsbalansen förändras så att exportnettot försämras något, och av att produktiviteten i ekonomin faktiskt sjunker.

Politiskt innebär detta två saker. Till att börja med ökar de goda tiderna regeringens ekonomiska handlingsutrymme. Man har helt enkelt råd med mer. Samtidigt ska man i det sammanhanget lägga till en brasklapp; det finns en uppenbar risk att en överentusiastisk regering leder till en överhettning av ekonomin. Och höjda räntor är inget svenska folket eftersträvar.

Men detta kommer också att innebära att dragkampen om historieskrivningen börjar. Idag är det nog ingen på den borgerliga kanten som törs gå ut och hävda att sysselsättningen beror på den nya regeringen. Allra minst går det att hävda att det är försämringarna för de sjuka och arbetslösa som redan nu hunnit få några effekter. Men om två-tre år, när valrörelsen närmar sig? För en högerregering som ser stödet i opinionen sjunka som en sten trots fantastiska tider ekonomiskt är detta förmodligen räddningsplankan.

Att arbetslösheten sjunker innebär att den säkert också kommer att uppfattas som mindre viktig i den allmänna opinionen. Detta får inte förleda socialdemokratin att tro att vi kan släppa frågan. Allt utom full sysselsättning är ett misslyckande. Om Mona Sahlin inte har ett program som gör det troligt att (s) kan uppnå detta kommer de goda tiderna bli partiets fiende. Och det är inget vidare upplyftande scenario.

Andra bloggar om: , , , , , , och annat intressant

5 kommentarer:

Peter sa...

Det skall bli spännande att se hur högerspökena ser ut inför nästa val. Kommer man att försöka skrämmas med lägre löner då också? Sparkandet på de de som redan ligger ner? Att det som redan är bevisat genom forskning och empiri fortfarande inte fungerar?

Wille sa...

Högkonjunkturer är i princip aldrig regeringars förtjänst. Däremot är relativt många lågkonjunkturer regeringars "förtjänst"..

Anonym sa...

De företagare jag känner har inget eller väldigt lite förtroende för sossarnas företags/sysselsättningspolitik. Att jobben kom först efter att Alliansen vann valet (förutom raketspurten med de 20 000 plusjobben sossarna tryckte in fram till september 2006) kan vara ett resultat av att företagen nu i och med den nya regeringen vågar ta risken att nyanställa, samtidigt som högkonjunkturen givetvis har en stor betydelse. Men högkonjunktur har det som sagt varit länge men det är först nu som jobben kommer.

Jag väljer att tro att det finns ett samband med att vi har fått en ny regering och att folk får jobb som aldrig förr. Sossarna kommer få stora problem att bevisa motsatsen om inte annat eftersom det aldrig under de senaste 12 åren sossarna suttit vid matken varit så låg arbetslöshet som nu. Högkonjunkturer har det däremot varit flera stycken.

Peter sa...

"de goda tiderna bli partiets fiende"

- Ja, för det är ju viktigare att sossarna sitter vid köttgrytorna än att vi har goda tider...

Anonym sa...

Göran Persson tröttnade ju aldrig på att skylla problemen under nittiotalet på borgarna trots att de endast suttit vid makten ett år då valutakrisen drabbade Sverige.

Då är det väl inte mer än rätt att borgarna nu kan få ta åt sig lite av äran när det går bra för Sverige efter ett år av borgerligt styre?